Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yo-tutkinnon vaiheen seuranta

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tällä tulosteella voi tarkistaa kokelaiden ylioppilastutkinnon vaiheen. Tulosteella näkee, kuinka monta pakollista yo-koetta opiskelija on suorittanut. Ylimääräisiä kokeita tulosteeseen ei tulosteta, jotta pakollisten kokeiden suorittamisen seuranta olisi mahdollisimman helppoa. Tulosteessa näkyy yo-ainetietojen lisäksi opiskelijan suorittama opintoviikkomäärä.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijat-rekisteri. Avaa tulostuseditori, valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ennen tulostamista kannattaa tehdä opiskelijarekisterissä tehdä haku, jolla saadaan näkyviin kaikki ne opiskelijat, joiden ylioppilastutkinnon vaihetta halutaan seurata.

  Ylätunniste

  Tulosteen ylätunnisteeseen tulostuu tulosteen otsikko ja nykyinen päivämäärä. Ylätunnisteen alaosassa on lisäksi sarakeotsikot tulosteen sarakkeille.

  Taulukko

  Taulukon ensimmäinen punainen solu tulostaa opiskelijan kutsumanimen ja sukunimen.

  Toinen punainen solu tulostaa suoritetun yo-aineen nimen lyhenteenä ja kolmas punainen solu suoritusajan. Näiden solujen tulostusehdoksi on määritelty, että vain pakollisten yo-aineiden tiedot tulostetaan.

  Neljäs ja viides punainen solu tulostavat tiedon yo-aineen pakollisuudesta sekä aineen arvosanan. Myös näiden solujen tulostusehdoksi on määritelty, että vain pakollisten yo-aineiden tiedot tulostetaan.

  Viimeinen punainen solu tulostaa opiskelijan suorittaman opintoviikkomäärän.


  Artikkeli on päivitetty 21.11.2014