Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tulevan lukuvuoden arvioidut oppilasmäärät

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa Primuksessa Opiskelijat-rekisteri ja tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle hakemisto, johon tulostetiedosto on ladattu, ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen käyttö vaatii Primuksen version 4.47 tai uudemman tulosteessa käytettävän Opiskelijalajit-rekisterin Lasketaan tilastoon -kentän vuoksi.

  Tulosteen käyttö

  Tuloste näyttää Primuksessa olevat peruskoulujen tulevan lukuvuoden oppilasmäärät vuosiluokittain. Tulosteessa huomioidaan suunnitteluoppilaat, luokaltasiirrot ja päättöluokilta lähtevät oppilaat. Tulostetta voidaan käyttää silloin kun tulevan lukuvuoden koulutulokkaat on siirretty suunnitteluoppilaina tuleviin kouluihinsa Primuksessa, eli pääsääntöisesti kevättalvesta lukuvuoden vaihtoon saakka.

  Tulostuvat tiedot ja tulosteen muokkaus

  Muokataksesi tulostetta klikkaa tulostuseditorin yläosasta aktiiviseksi Viimeinen sivu -välilehti.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu tulosteen nimi sekä tulostuspäivämäärä ja -kellonaika. Tulosteen nimen voi muuttaa siten, että nimestä ilmenee, mihin aikaan lukuvuodesta tulostetta on tarkoitus käyttää.

  Opiskelijalajit

  Kouluissa jo olevien oppilaiden osalta on käytetty samaa Opiskelijalaji->Lasketaan tilastoon=Kyllä -määritystä kuin "Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat" -tilaston tulosteissa. Määrityksen avulla voidaan rajoittaa tilastoon ja raporttiin kuulumattomat opiskelijalajit pois.

  Mikäli kenttä Lasketaan tilastoon ei ole esillä Opiskelijalajit-rekisterissä, ota se esille kenttäeditorissa ja rasti se niiden opiskelijalajien kohdalla, jotka kuuluvat tilaston ja raportin peruskouluoppilasmääriin (esimerkiksi Peruskoulun oppilas).

  Tulosteen soluissa käytetään määritystä Opiskelijalaji->Selite="suun*". Jos kunnassa käytetään tulevien oppilaiden osalta jotakin muuta opiskelijalajia kuin "Suunnitteluoppilas", määritys pitää tulosteeseen muuttaa niin, että siinä on oikea opiskelijalaji. Opiskelijalajit-rekisterissä "Suunnitteluoppilas"-lajin kohdalla ei tarvitse rastia Lasketaan tilastoon -kenttää.

  Vuosiluokkatieto

  Tulosteen 1. luokkalaisten määrän tulostavassa solussa on määritys Luokka-aste = 0, eli määrään lasketaan tulevat 1. luokkalaiset, joille luokka-asteeksi on asetettu 0. Vastaavalla tavalla 7. luokkalaisten määrän tulostavassa solussa on määritys Luokka-aste = 6. Muidenkin vuositasojen oppilasmääriin lasketaan ne oppilaat, joiden luokka-asteeksi on asetettu vuositasoa yhtä pienempi luokka-aste, eli esimerkiksi 4. luokkalaisten määrään lasketaan oppilaat, joiden luokka-aste on tällä hetkellä 3.

  Tuloste ei huomioi sellaisia oppilaita, joiden opiskelijalaji lasketaan tilastoon, mutta joille ei ole merkitty vuosiluokkaa. Tällaisia oppilaita voivat olla esimerkiksi valmistavan opetuksen oppilaat. Ellei tällaisia oppilaita kunnan kouluissa ole, tulosteessa olevan huomautustekstin asiasta voi poistaa.

  Lisäopetus

  Lisäopetuksen tulevaa oppilasmäärää ei pysty muiden vuosiluokkien tavoin ennakoimaan luokaltasiirron perusteella. Tulosteen "Lisäopetus"-solut ovat tekstisoluja, joihin voidaan valmiiksi kirjoittaa arvioitu lukumäärä. Lisäopetuksen oppilaat eivät siten sisälly yhteenlaskettuihin oppilasmääriin. Tästä on huomautusteksti Yhteensä-sarakkeen otsikossa.

  Yhteenlasketut oppilasmäärät

  Niissä soluissa, joihin on laskettu yhteen kaikkien koulujen tai kaikkien vuosiluokkien oppilasmäärät (punainen fonttiväri), on Koulu->Oppilaitostyyppi...-määritys, minkä vuoksi tuloste huomioi vain peruskouluihin (alakoulut / yläkoulut, erityiskoulut ja harjoittelukoulut) jo sijoitetut tulevat oppilaat. Kouluilla on oltava täytettynä Koulun tiedot -rekisterissä Oppilaitostyyppi-kenttä, jotta ne huomioidaan. Jos Primuksessa on tulevia oppilaita esimerkiksi Koulusiirrot-koulussa tms., niiden määrät eivät näy tulosteessa.

  Koulujen lisääminen tulosteeseen

  Tulosteessa on kolme esimerkkikoulua: alakoulu, yläkoulu ja yhtenäiskoulu. Voit lisätä kunnan omat koulut tulosteeseen seuraavasti:

  • Lisää tulosteeseen kunnan koulumäärän mukaisesti uusia rivejä klikkaamalla Yhteensä-rivin solun kohdalta hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla "Lisää rivi".
  • Maalaa tarpeen mukaan alakoulun, yläkoulun tai yhtenäiskoulun rivi, klikkaa rivin kohdalta hiiren 2. painikkeella ja valitse "Kopioi".
  • Klikkaa tyhjän rivin ensimmäistä solua hiiren 2. painikkeella ja valitse "Liitä".
  • Muokkaa vihreäpohjaisiin soluihin määritelty Koulu->Koulun nimi="esimerkkilän ala*" tai Koulu->Koulun nimi="esimerkkilän ylä*" niin, että siinä on kyseisen rivin koulun oikea nimi.

  Artikkeli on päivitetty 07.08.2014