Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Disciplinära åtgärder i Wilma

  Lärare och personal kan skriva in fostrande samtal, kvarsittningar, tillrättavisningar och andra disciplinära åtgärder via Wilma.

  Registreringarna görs på en blankett i Wilma, och för att kunna använda funktionen behöver du en ändringsblankett och en profilblankett. Ändringsblanketten används för att lägga till och ändra uppgifter, profilblanketten används för att visa uppgifterna. Länkar till blanketterna finns nertill i anvisningen. Disciplinära åtgärder kan skrivas in antingen på sidan Disciplinära åtgärder eller på elevens Stöd-sida i Wilma.

  Alla disciplinära åtgärder sparas i Primusregistret Disciplinära åtgärder och du kan se dem på två ställen i Wilma:

  • Registreringar för alla elever: På sidan Disciplinära åtgärder syns alla åtgärder som har gjorts i användarens skola/skolor. Titta närmare på enskilda åtgärder genom att klicka på dem. Vårdnadshavare har inte tillgång till denna sida. Användaren ser anteckningar om alla elever i listan - också för dem som han/hon inte själv undervisar. Alla typer av disciplinära åtgärder syns: fostringssamtal, kvarsittningar, varningar etc. Äldre uppgifter kan arkiveras i Primusregistret Disciplinära åtgärder.
  • Registreringar för en viss elev: På respektive elevs Stöd-sida i Wilma, under Åtgärder, syns de disciplinära åtgärder och stödåtgärder som har vidtagits för eleven. Också vårdnadshavarna kan se åtgärderna på den här sidan.

  Ta i bruk funktionen

  För att du ska kunna se och skriva in åtgärder i Wilma behövs följande inställningar:

  1. Aktivera funktionen för Wilma

  Aktivera funktionen i registret Information om skolan i Primus genom att kryssa i följande fält:

  • Primus register i Wilma och
  • Blankettfunktionen i användning.

  2. Ge användarna en användargrupp med rättigheter till disciplinära åtgärder

  Rättigheter att skriva in åtgärder ges i Användargrupper-registret i Primus. Gör antingen en helt ny användargrupp eller lägg till de rättigheter som behövs till en befintlig användargrupp (t.ex. Grundskolan Stöd):

  • Öppna Användargruppsregistret, gå till fliken Wilmas rättigheter och kryssa i registret Disciplinära åtgärder. Då öppnas rättigheterna gällande det här registret.
  • Kryssa i Rätt att skapa nytt registerkort och Rätt att skriva ut sparade utskrifter.
  • Ange den här användargruppen i fältet Användargrupp i Wilma i Lärarregistret.

  3. Ändringsblankett och profilblankett

  Ladda ner följande blanketter från vår blankettbank:

  4. Samma användargrupp för blanketten och användaren

  Fyll i användargruppen på blanketten i fältet Användargrupp i Wilma. Till exempel användargruppen "Grundskolan Stöd". Ange samma användargrupp för lärarna i Lärarregistrets fält Användargrupp i Wilma.

  Förberedelser i Primus

  Disciplinära åtgärder
  Definiera en standardordning för åtgärderna i Wilma, alltså i vilken ordning uppgifterna om åtgärden ska synas i Wilma på sidan Disciplinära åtgärder. Detta gör du i registret Disciplinära åtgärder. En bra ordning är t.ex. elevens namn & åtgärdstyp & åtgärden bestämd (datum).

  Åtgärdstyper

  Skapa i registret Åtgärdstyper de typer av åtgärder som kan tänkas behövas. Där finns färdigt Fostrande samtal, Kvarsittning och Varning. Det här registret ingår i Primus från version 4.46d framåt. De åtgärdstyper som läggs in i det här registret syns som alternativ i fältet Åtgärdstyp i registret Disciplinära åtgärder. Då åtgärdstypen också är inkluderad på blanketten kan man ta fram t.ex. fördelningar över olika disciplinära åtgärder och tillrättavisningar med hjälp av den.

  Lärarens övriga anteckningar (orsaker till åtgärderna)

  Läroanstalten kan själv bestämma, vilka orsaker det ska gå att välja för åtgärderna. Detta görs i registret Lärarens övriga anteckningar. Från det här registret kommer också alternativen till fältet "Övrig anteckning", där man kan ge noggrannare information om en lektionsanteckning i Wilma. Om du inte vill att orsaken till åtgärden ska synas i listan Övrig anteckning, ska du lämna Övrig anteckning i Wilma urkryssat.


  OBSERVERA: Fyll också i fältet Namn i Wilma i registret Lärarens övriga anteckningar. Du kan ange samma namn som i fältet Förklaring eller ett något kortare namn. Det namn som står i fältet Namn i Wilma i Primus syns i fältet Beskrivning i Wilma, på Stöd-sidan i förteckningen över Åtgärderna för eleven. Om fältet Namn i Wilma är tomt visas beskrivningen "Fostrande samtal" i fältet Beskrivning i Wilma.

  Användarrättigheter

  Alla lärare får skriva in disciplinära åtgärder för alla elever, och alla lärare ser också alla de åtgärder som andra lärare skrivit in. Detta förutsätter naturligtvis att lärarens användargrupp har de rättigheter som behövs (Användargrupp i Wilma).

  De disciplinära åtgärderna för alla elever är synliga för hela lärarkåren och personalen på sidan Disciplinära åtgärder och på elevens Stöd-sida, förutsatt att de tillhör en användargrupp med rätt till registret Disciplinära åtgärder.

  En lärare kan skriva in en ny åtgärd via båda sidorna då han/hon har samma användargrupp som på blanketten för den disciplinära åtgärden.

  Vårdnadshavarna ser en lista över vilka disciplinära åtgärder barnet fått på elevens Stöd-sida i Wilma, under Åtgärder. En åtgärd blir synlig för vårdnadshavarna så fort man skrivit in och sparat den.