Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Projektien tunnit

  Projektien tunnit -tulosteella voit tarkastella, miten opettajien projekteihin liittyvät tunnit jakautuvat. Tässä ohjeessa on lyhyesti kuvailtu muutamia tulosteen asetuksia.

  Sarakkeet-osio

  • Pvm: Pvm-sarakkeen päivämääriksi tulostetaan sijoituksen ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä, joka osuu tulostettavaksi valitulle aikavälille.
  • Kesto: Keston tulostuksessa huomioidaan montako prosenttia ryhmän kokonaiskestosta on tulostettavalla aikavälillä.
  • Tuntimäärä: Tuntimääräksi tulostuu esimerkiksi projektiin liittyvän muun tehtävän tai opetusryhmän kesto.
  • Työmäärä: Työmäärään tulostuu kaikkiin projektiin kuuluvien opettajien yhteenlaskettu työmäärä. Työmäärässä huomioidaan esimerkiksi sijoitustyypille tai kurssityypille määritellyt kertoimet.

  Tulostettavat tiedot -välilehti

  • Tulosta tuntien lisätiedot: Tulostaa sijoituksiin mahdollisesti kirjatut lisätiedot. Lisätieto tulostuu aina rivin nimen alapuolelle.

  Lisäasetukset-välilehti

  • Tulosta vain sijoitukset: Tulostaa vain ne projekteihin liittyvät tunnit, jotka on sijoitettu.
  • Tulosta opettajakohtaiset rivit: Opettajakohtaisten rivien tulostaminen vaikuttaa siihen, mitä tuntimääräksi tulostuu. Jos projektin tuntimäärä on esimerkiksi 300, jokaiselle projektiin liittyvälle opettajalle lasketaan tuon verran tunteja. Jos opettajia on kaksi, tulosteella näkyy tuolloin tuntimääränä 600. Projektin todellinen tuntimäärä on kuitenkin yhä 300 tuntia, mutta työmäärä on 600 tuntia.

  Jaksovalinnat-välilehti

  • Huomioi vain valittu jaksojärjestelmä: Tulosteeseen tulee mukaan vain valitun jaksojärjestelmän jaksojen tunnit. Ilman rastia tulostetaan kaikkien kaikki tunnit riippumatta siitä, mihin jaksojärjestelmään ne kuuluvat.
  • Aikaväliltä: Tulosteen tulee mukaan vain valitulle ajanjaksolle osuvat tunnit. Jos osa tai kaikki tunneista ovat jaksottamattomia, muista rastia myös kohta Huomioi myös jaksottomattomat.

  Tulosteen summarivi

  Summarivi tulostetaan kaikille sellaisille projekteille, joihin liittyy useampi kuin yksi osio. Esimerkkikuvassa Yhteensä-rivin tiedot koskevat vain "PROJ2 Kevään osuus" -projektia, "PROJ1 Syksyn osuus" -projektin tunnit eivät laskeudu mukaan.