Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Vikarier

  Primus Vikarier-register används som en vikariebank. Uppgifter om alla som sökt ett vikariat och alla som har vikarierat matas in här. Då en person börjar sköta ett vikariat gör man ett registerkort för honom/henne i Lärarregistret.

  Vikarier-registret

  Vikarier-registret används främst som en "vikariebank", där man kan söka en lämplig person. Man kan mata in CV-uppgifter i registret: studier, arbetserfarenhet, lämplighet, tidigare vikariat, tidpunkter när personen är tillgänglig osv.

  Under vikariatet

  I Primus: Då personen inleder undervisningsarbetet gör man ett andra registerkort för vikarien i Lärarregistret. På kortet inmatas kontaktuppgifter, uppgifter om undervisningsämnen för löneräkning samt rättigheter gällande användningen av Wilma.

  Gör Primus- eller Wilma-användarlösen åt vikarien beroende på vilketdera lärarna använder. Mata färdigt in slutdatum för användarnamnet, dvs. användarnamnets giltighetstid. Ge användarnamnet samma rättigheter som den tidigare läraren hade, eller mer begränsade i enlighet med vilka uppgifter och funktioner vikarien behöver komma åt att se och göra.

  I Kurre: Vikariens uppgifter matas även in i schemaprogrammet. Mata in vikarien som en ny person, ersätt alltså inte den tidigare lärarens uppgifter. Den tidigare läraren kan helt och hållet tas bort från Kurre, ifall läraren inte alls undervisar mera detta läsår. Välj alla den tidigare lärarens grupper och ange vikarien som lärare för grupperna. Om bedömningslistorna redan är gjorda, uppdatera dessa så att läraruppgiften ändras även på Primus bedömningslistor och i Wilma.

  Vikarier-skola

  För att underlätta hanteringen av vikarier i Primus kan man också använda sig av en "virtuell" Vikarier-skola:

  • Öppna registret Information om skolan och gör ett nytt kort med t.ex. namnet "Vikarier".
  • Kryssa i fältet Tillåtet att söka lärare från skolan.
  • Öppna varje vikaries registerkort i Lärarregistret och välj skolan du nyss skapade i fältet Skola.

  När en vikarie vikarierar vid en skola ändrar du temporärt skolan i fältet Skola på vikariens registerkort till den skola där han/hon vikarierar. Du kan söka fram vikarier från Lärarregistret genom att öppna Sökrutan, mata in en sökrutin (t.ex. Efternamn<>"") och välja Vikarie-skolan i fältet Sökområde.

  När vikariatet upphör ska du ändra skolan i fältet Skola tillbaka till Vikarie-skolan.

  Då vikariatet upphör

  När vikarien lämnar läroanstalten, raderar du vikariens Primus- och Wilma användarnamn, eller kontrollerar att Sista giltighetsdag har matats in för användarnamnen. Det räcker inte att arkivera Primus-användarnamnet i Användarnamnsregistret, utan användarnamnet måste raderas helt eller bli föråldrat.

  Kortet i Lärarregistret kan arkiveras när vikariatet upphör och tas fram från arkivet på nytt om samma person vikarierar på nytt. Vissa kommuner använder en separat "virtualskola" för vikariaten: när vikariatet upphör flyttas läraren till virtualskolan.