Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tunnusten hallinta

  Wilman käyttäjätunnusten luontipaikka riippuu siitä, ollaanko tekemässä ns. uudentyyppistä vai vanhantyyppistä tunnusta. Vanhantyyppiset tunnukset luodaan opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntarekistereissä. Uudentyyppisiä tunnuksia ei taas luoda oppilaitoksessa, vaan käyttäjät tekevät ne itse Wilmassa. Uudentyyppiset tunnukset tallentuvat Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin.

  Katso myös ohjevideo tunnusten hallinnasta.

  Tunnusten luominen

  Vanhantyyppiset tunnukset luodaan opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntarekistereissä. Myös avainkoodit luodaan näissä rekistereissä.

  Uudentyyppisiä tunnuksia ei luoda oppilaitoksessa, vaan käyttäjät tekevät ne itse Wilmassa. Uudentyyppisen tunnuksen tekoon tarvitaan joko avainkoodi TAI vanhantyyppinen Wilma-tunnus.

  Käyttäjät voivat vaihtaa vanhat tunnuksensa uudentyyppisiksi. Uusi tunnus syntyy Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin. Vanha tunnus näkyy edelleen opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntarekistereissä (ts. kentät eivät tyhjene), mutta tunnuksella ei voi enää kirjautua.

  Tunnuksesta tulee uudentyyppinen, kun

  • tunnus on tehty avainkoodin avulla tai
  • tunnukseen yhdistetään useampia rooleja
  • yhteinen huoltajatunnus muutetaan henkilökohtaiseksi.

  Tunnuksen muuttaminen

  Käyttäjät voivat tehdä suurimman osan muutoksista itse Wilmassa. He voivat mm.

  Muut vanhoja tunnuksia koskevat muutokset tehdään tunnuksen tyypin mukaan opiskelija-, opettaja- tai henkilökuntarekisterissä. Uusia tunnuksia koskevat muutokset tehdään Wilman käyttäjätunnukset -rekisterissä.

  Huoltajuusmuutokset

  Huoltajan Wilmassa näkemiä asioita voi rajata Opiskelijat-rekisterin Rajoitettu tiedonsaantioikeus -kentän avulla. Rasti kenttä tai poista rasti sen rivin kohdalta, jossa on ko. henkilön Wilma-tunnus. Jos huoltaja menettää huoltajuuden, ei hänellä voi olla Wilma-tunnusta edes rajoitetulla tiedonsaantioikeudella.

  Vanhentuneet tunnukset

  Kun oppilaan toinen huoltaja on tehnyt henkilökohtaisen tunnuksen, jää toiselle huoltajalle 30 päivää aikaa tehdä itselleenkin oma, henkilökohtainen tunnus. Sen jälkeen vanha yhteinen tunnus vanhenee, eikä sillä voi enää kirjautua. Jos tunnus pääsee vanhenemaan, voi koulu tehdä huoltajalle avainkoodin, jonka avulla hän pääsee tekemään itselleen tunnuksen.

  Unohtuneet salasanat

  Käyttäjät voivat pääsääntöisesti palauttaa unohtuneen salasanan itse. Wilman etusivulla on linkki "Unohditko salasanasi?", jonka kautta käyttäjä voi tilata sähköpostiinsa varmistusviestin. Viestissä on linkki sivulle, jolla käyttäjä voi keksiä itselleen uuden salasanan.

  Salasanaa ei voi vaihtaa, jos

  • käyttäjä ei muista tunnukseensa liitettyä sähköpostiosoitetta, tai
  • käyttäjällä ei ole sähköpostia lainkaan tai
  • käyttäjä tunnistetaan aktiivihakemistosta (AD). Silloin salasana vaihdetaan Wilman käyttäjätunnukset -rekisterissä. AD:stä tunnistetaan yleensä vain opiskelijat, opettajat ja henkilökunta. Käyttäjä saa sähköpostiinsa ilmoituksen, jossa kerrotaan, että hän ei voi vaihtaa salasanaa itse keskitetyn tunnistamisen vuoksi.

  Tunnusten poistaminen

  Tunnuksen voimassaolo lakkaa, kun tunnukseen liittyvä rekisterikortti arkistoidaan.

  Jos tunnukseen liittyy useampia rooleja, tunnus toimii viimeisenkin roolin arkistoinnin jälkeen, mutta Wilmassa näkyy vain tyhjä sivu. Jos esim. opettajalla on 2 lasta, poistuvat huoltajaroolit sitä mukaa, kun lapset lähtevät koulusta tai täyttävät 18 vuotta. Opettajarooli poistuu, kun henkilön opettajakortti arkistoidaan.

  Tunnuksia ei siis tarvitse erikseen poistaa. Poistomahdollisuus koskee lähinnä väärinkäyttötilanteita. Tunnus poistetaan poistamalla kyseinen rekisterikortti Wilman käyttäjätunnukset -rekisteristä.

  Tunnukset Primuksen Wilman käyttäjätunnukset -rekisterissä

  Wilman käyttäjätunnukset -rekisterissä jokainen tunnus on yksi rekisterikortti. Tunnukseen liittyvät roolit eivät ole suoraan näkyvissä, mutta rooleja voi etsiä haun avulla tai ruudulle voi lisätä infokenttiä, joista roolit käyvät ilmi.

  Esimerkkihakuja:

  • Tunnukset, joihin liittyy huoltajarooleja: Tunnuksen huoltajaroolit[Rivilukumäärä]()>"0"
  • Tunnukset, joihin ei liity huoltajarooleja: Tunnuksen huoltajaroolit[Rivilukumäärä]()="0"
  • Tunnukset, joihin liittyy opettaja- tai henkilökuntarooleja: Tunnuksen opettajaroolit[Rivilukumäärä]()>"0" JA Tunnuksen henkilökuntaroolit[Rivilukumäärä]()>"0"
  • Tunnukset, joihin ei liity enää mitään rooleja, esim. opettaja jäänyt eläkkeelle ja hänen lapsensa lähteneet koulusta: luetellaan kaikki oppilaitoksella käytössä olevat rooli edellä olevan esimerkin mukaisesti, JA-sanalla erotettuna.

  Infokenttä tunnuksen rooleista

  Tunnusten hallinnan helpottamiseksi kannattaa luoda infokenttiä, joista käy ilmi, mitä rooleja mihinkin tunnukseen liittyy.

  • Luo kutakin roolityyppiä varten oma infokenttänsä. Huoltajaroolien infokenttään voi esiin ottaa esim. oppilaan luokan, etunimen ja sukunimen.
  • Yhdistä nämä tiedot +-merkin ja välilyönnin avulla, ei &-merkillä:
   • Tunnuksen huoltajaroolit()->Ryhmä/Luokka->Nimi+" "+Tunnuksen huoltajaroolit()->Sukunimi+" "+Tunnuksen huoltajaroolit()->Etunimet
  • Anna infokentälle jokin nimi, ja rasti Rivitä moniriviset kentät. Kuittaa ok.
  • Kenttä ilmestyy infokenttien listaukseen. Rasti se, jolloin kenttä ilmestyy ruudulle, ja voit venyttää sitä korkeammaksi ja pidemmäksi.
  • Tee samalla tavalla oma infokenttä tunnuksen opettaja- ym. rooleja varten. Kuvan henkilön tunnukseen on yhdistetty opettajarooli sekä hänen neljän lapsensa huoltajaroolit.

  AD-tunnistus ja uudet tunnukset

  AD-tunnistuksessa mukana olevilla henkilöillä (esim. opettajat, opiskelijat ja henkilökunta) Wilman tunnus ja salasana pysyvät samoina. AD-tunnistukseen kytketyn tunnuksen salasanaa ei voi jatkossakaan vaihtaa Wilman kautta.

  Jos henkilöllä on käytössään useampia AD-tunnistukseen kytkettyjä tunnuksia ja hän yhdistää ne Wilmassa, pyytää Wilma valitsemaan, mikä tunnus otetaan käyttöön.

  Jos henkilöllä on useampia rekisterikortteja (esim. sekä opettajakortti että henkilökuntakortti, tai kaksi opiskelijakorttia), tehdään Wilma-tunnus vain toiselle kortille. Toista roolia varten tehdään avainkoodi. Henkilö kirjautuu Wilmaan tunnuksellaan, ja yhdistää siihen sitten avainkoodilla toisen roolinsa.