Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Hakemus koulukuljetukseen, profiililomake, opettaja, henkilökunta (Hakemukset ja päätökset -rekisteri)

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla voi tarkastella koulukuljetushakemuksen tietoja. Lomake on käytössä opettajilla ja henkilökunnalla.

  Lomakkeen kopiointi Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomake on päivitetty 18.9.2015.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Profiililomake
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta,
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: -
  • Wilman käyttäjätunnus(testaus): täytä esim. testiopettajan Wilma-tunnus

  Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä on näkymisehto, joka tarkoittaa, että profiililomake näkyy vain siinä tapauksessa, kun hakemus on tehty koulukuljetusta varten. Ehdossa on viitattu koulukuljetusta koskevan hakemuskoodin "Selite"-kenttään, joten jos kunnassanne on käytetty jotain muuta sanamuotoa, vaihda näkymisehto sen mukaiseksi.

  Tee myös mahdolliset muut muutokset lomakkeen kenttiin, teksteihin, ohjeisiin jne. ja testaa lomaketta testikäytäjän tunnuksella Wilmassa. Kun lomake on valmis, poista Wilman käyttäjätunnus(testaus) -kentästä testaustunnus ja rasti tilalle Näkyy Wilmassa.

  Käyttäjäoikeudet

  Profiililomake ei tarvitse käyttäjäryhmää, ellei erityisesti haluta opettajille ja henkilökunnalle erilaista profiilinäkymää. Siinä tapauksessa molemmille on oltava oma profiililomake ja sille käyttäjäryhmä.

  Lomakkeen rakenne

  Lomake on suurelta osin samannäköinen, kuin koulukuljetuksen hakemuslomakekin. Lomakkeen kautta on nähtävissä mitä tietoja käyttäjä on kenttiin antanut. Muokkaa Lomake-editorissa ohjeet kuntanne käytäntöjen mukaisiksi, tai poista tarpeettomat tiedot.

  Erona hakemuslomakkeeseen on, että profiilin alussa on hakemuksen tilaa koskeva osio. Kentät Käsittelyssä, Käsittelypäivä ja Käsittelijä kertovat koska ja kenellä hakemus on käsittelyssä.

  Lomakkeen loppuosa koostuu päätöstä koskevista tiedoista. Kun asiasta on annettu päätös, näytetään se hakemustietojen perässä. Päätöksestä näytetään joko viraston tai koulun päätös riippuen siitä kumpaan kenttään päätös on annettu. Päätöstä koskeviin osioihin on annettu näkymisehto:

  Päätös (koulu)->Päätöskoodi<>"" TAI Päätös (virasto)->Päätöskoodi<>"".

  Ehto tarkoittaa, että päätösosio näytetään silloin kun joko viraston tai koulun päätös on annettu.


  Artikkeli on päivitetty 23.09.2015