Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta, kenttäluettelo

  Tämä ohje koskee oppisopimuskoulutusta. Jotta tiedonkeruu onnistuisi, tulee kysyttävät tiedot täyttää Primukseen jo hyvissä ajoin, alla olevan taulukon mukaisesti. Tammikuussa tehtävää tiedonsiirtoa voi testata Primuksessa jo edellisestä elokuusta lähtien. Mutta tilastoon vuosittain tulevat muutokset eivät välttämättä ole vielä mukana ohjelmassa ennenkuin Tilastokeskuksen omat ohjeet on julkaistu. Vuoden 2018 tietojen siirtoon tulleet muutokset ovat mukana alkuvuoden 2019 ohjelmapäivityksessä.

  Tämän tilaston tiedot kerätään vain tutkintoon johtavassa oppisopimuskoulutuksessa olevista opiskelijoista. Muiden kuin oppisopimusopiskelijoiden tiedonkeruusta on oma ohje täällä. Tiedonsiirron tekemistä voi harjoitella vaikka kuinka monta kertaa Primuksessa. Siirtotiedosto ei lähde eteenpäin ennen kuin tallennat sen Tilastokeskuksen sovellukseen.

  Muutokset vuoden 2018 tilastoon

  • Huomioidaan suoritustapa "osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)".
  • Lisätty uusi rahoitusmuoto "10 työvoimakoulutus (OKM rahoitus)", tieto ilmoitetaan kaikille opiskelijoille.
  • Huomioidaan läsnäolotietojen kirjauksessa myös Opiskelijatyöpäivien laskenta/tuntimäärätaulukko -> uusi vaihtoehto tiedonsiirron aloitusikkunassa.
  • Erityisopiskelija-tietoja haettaessa huomioidaan Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä myös asiakirjalajit "Erityisen tuen suunnitelma" ja "Vaativan erityisen tuen suunnitelma".

  Vuoden 2017 tiedonkeruuseen erikoisammattitutkintojen koodit muuttuivat 4-alkuisiksi aiemman 3-alkuisen sijaan. Lisäksi tuli rahoitusmuoto "9 maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (valtionavustus)".

  Vuoden 2016 tiedonkeruuseen tuli lisäyksenä, että jos rahoitusmuoto on vaihtunut tilastovuoden aikana, tulee opiskelijasta kaksi riviä tilastoon. Katso alempaa kohta 8).

  Tilastokeskuksen tietuekuvaus ja excel-sarakePrimuksen kenttäRekisteriMuuta
  Koulutuksen järjestäjä (A)Oppisopimuskoulutuksen järjestäjäkoodiKoulun tiedot
  Tutkintokoodi (B)TutkintoOpiskelijat
  Tutkintonimikekoodi (C)TutkintonimikeOpiskelijat
  (TutkintonimikekoodiTutkintonimike 2Opiskelijat)
   
  Osaamisalakoodi (D)OsaamisalaOpiskelijatKatso kohta 1)
  (OsaamisalakoodiOsaamisala 2OpiskelijatKatso kohta 1)
  Koulutuksen opetuskieli (E)OpetuskieliOpiskelijat
  Tutkintotavoitteinen koulutus (F)SuoritustapaOpiskelijatKatso kohta 2)
  Yrittäjän oppisopimuskoulutus (G)Yrittäjän oppisopimuskoulutusOpiskelijat
   
  Henkilötunnus (H)HenkilötunnusOpiskelijat
   
  Sukunimi (I)SukunimiOpiskelijat
   
  Etunimet (J)EtunimetOpiskelijat
   
  Sukupuoli (K)SukupuoliOpiskelijatKatso kohta 3)
  Äidinkieli (L)ÄidinkieliOpiskelijatKatso kohta 3)
  Opiskelijan kotikunta (M)Kotikunta (Jos kenttä on tyhjä, tieto haetaan kentästä Asuinkunta)OpiskelijatKatso kohta 3)
  Opiskelijan kansalaisuus (N)KansalaisuusOpiskelijatKatso kohta 3)
  Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika (O)Oppisopimus alkaaOpiskelijat
   
  Koulutuksen/tutkinnon päättymisaika (P)Oppisopimus päättyyOpiskelijat
   
  Opiskelijan tavoite (Q)Opiskelijan tavoite koulutuksessaOpiskelijat
   
  Kalenterivuoden toteuma (R)Katso alempaa kohta 4OpiskelijatKatso kohta 4)
  Oppisopimuksen purkautuminen (S)Oppisopimuksen purkautuminenOpiskelijat
   
  Todistus oppisopimuskoulutuksesta (T)Todistus oppisopimuskoulutuksestaOpiskelijat
   
  Tutkinnon suorittamispäivämäärä (U)Valmistumispäivä tai Todistuslajit ja Todistusten päiväyksetOpiskelijat
   
  Oppilaitos (V)Koulu-kenttä/Oppilaitos-kenttä Opiskelijat-rekisterissäKoulun tiedot- / Oppilaitokset-rekisteristä Tilastokeskuksen oppilaitoskoodi
   
  Työnantaja (W)Oppisopimuspaikka (Y-tunnus)OpiskelijatKatso kohta 5)
  Erityisopiskelija (X)HOJKS tehty tai tehty pedagoginen asiakirja (HOJKS, erit.tuen suunnitelma, vaativan erit. tuen suunnitelma)Opiskelijat- tai Pedagogiset asiakirjat -rekisteriKatso kohta 6)
  Suoritetut tutkinnon osat (Y)Primus laskee automaattisestiOpiskelijatKatso kohta 7)
  Oppijanumero (OID) (Z)Varataan paikka nrolleOpiskelijat
   
  Rahoitus (AA)Opintojen rahoitus/Syksyn rahoitusmuoto ja Kevään rahoitusmuoto/Rahoitusmuoto (monirivinen)OpiskelijatKatso kohta 8)                    

  1) Jos opiskelijan opetuskieli on ruotsi, opiskelijalle pitää hakea tilastokeskuksen ruotsinkieliseltä listalta osaamisala-koodi. Tätä varten tee Osaamisalat-rekisteriin ruotsinkielisellä nimellä olevat rekisterikortit ja valitse sellainen opiskelijalle, jonka opetuskieli on ruotsi.
  Jos opiskelija suorittaa samalla kertaa kaksi tutkintonimikettä ja/tai kaksi osaamisalaa, hänestä pitää tulla kaksi riviä tilastoon. Riveillä on muuten samat tiedot paitsi tutkintonimike- ja osaamisalakoodit. Nämä tiedot haetaan Primuksen kentistä Tutkintonimike 2, Osaamisala 2.
  1.8.2015 jälkeen osaamisala vaihtui koulutusohjelman tilalle. Primus huomioi ensisijaisesti osaamisalat, mutta niiden kenttien ollessa tyhjät, tutkii myös koulutusohjelma-kenttiä.

  2) Jos Suoritustapa-kentässä on Opetussuunnitelmaperusteinen-tieto, siirretään "1 ops-perusteinen koulutus". Jos kentässä on Näyttöperusteinen-tieto, siirretään tällöin "2 näyttötutkintoon valmistava koulutus". Jos kentässä on suoritustapana Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi), siirretään "3 1.1.2018 voimaan tulleen lain mukainen koulutus".

  3) Sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus ovat aivan välttämättömiä tietoja silloin, kun opiskelijalla ei ole henkilötunnusta. Jos opiskelijalla on henkilötunnus ja se ilmoitetaan tässä aineistossa virheettömästi, voidaan sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus jättää ilmoittamatta. Jos henkilötunnus on virheetön, Primus jättää nämä tiedot siirtämättä. Jos henkilötunnuksen loppuosa on Ä-päätteinen, Primus muuttaa sen XXXX-päätteiseksi tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti.

  4) Kalenterivuoden toteumat siirtyvät seuraavasti:

  • Jos opiskelijalla on Suoritustapa-kentässä Opetussuunnitelmaperusteinen-tieto ja Todistuslajit-kentässä on "1 tutkintotodistus" ja samalla riviltä Todistusten päiväykset -kentässä päivämäärä tilastovuodelta tai Valmistuspäivä-kentässä on päivämäärä tilastovuodelta, siirretään kalenterivuoden toteumaksi tällöin "1 Suorittanut koko tutkinnon". Jos ei ole valmistumispäivämääriä, mutta opiskelijalta löytyy suorituksia, siirretään toteumaksi "2 Suorittanut tutkinnon osan tai osia". Muussa tapauksessa, kun Suoritustapa-kentässä on Opetussuunnitelmaperusteinen-tieto, siirretään "3 Osallistunut koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoja lainkaan".
  • Jos opiskelijalla on Suoritustapa-kentässä Näyttöperusteinen-tieto, siirretään tiedot alla olevan tavan mukaisesti:
   • Kun Todistuslajit-kentässä on "1 tutkintotodistus" ja samalla rivillä Todistusten päiväykset -kentässä päivämäärä tilastovuodelta tai Valmistuspäivä-kentässä on päivämäärä tilastovuodelta, siirretään "1 Suorittanut koko tutkinnon".
   • Jos mainituissa kentissä ei ole päivämäärää tai se ei ole tilastovuodelta, mutta opiskelijalla on suorituksia, siirretään "2 Suorittanut tutkinnon osan tai osia".
   • Jos kumpikaan yllä olevista ei toteudu (opiskelija ei ole valmistunut tai opiskelijalta ei löydy suorituksia) mutta kenttä Näyttötutkintoon valmistava koulutus on rastittu, siirretään "3 Osallistunut koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoja lainkaan".
  • Jos opiskelijalla on Suoritustapa-kentässä "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)", siirretään arvoksi 1, jos opiskelija on valmistunut tilastovuoden aikana. Jos opiskelija ei ole valmistunut mutta hänellä on suorituksia, arvoksi siirtyy 2. Jos opiskelija ei ole valmistunut eikä hänellä ole suorituksia, siirtyy arvoksi 3.
  • Tässä suorituksiksi huomioitavat opinnot määritellään Kurssityypit-rekisterin Huomioi tilastoissa -kentän avulla. Kurssityypeistä huomioidaan tutkinnon osat (näyttökokonaisuudet/tutkintosuoritukset/ammatilliset tutkinnon osat). Huomioi tilastoissa -kenttään valitaan vaihtoehdoksi silloin "Oppisopimus".

  5) Oppisopimuspaikka-kentän sisältö tulee Työpaikat ja näyttöympäristöt -rekisteristä, jossa täytetään kenttä Y-tunnus. Jos Y-tunnus on tyhjä, haetaan tieto Yritys-kentän avulla Yritykset-rekisteristä.

  6) Jotta tieto erityisopiskelijasta siirtyy, täytyy opiskelijalla olla rastitettuna kenttä HOJKS tehty. Vaihtoehtoisesti, jos opiskelijalle on tehty pedagoginen asiakirja (asiakirjalajina "HOJKS", Erityisen tuen suunnitelma tai Vaativan erityisen tuen suunnitelma) tilastointivuodelle, tieto erityisopiskelijasta siirtyy myös sen perusteella. HOJKS:n päättymispäivä pitää olla tyhjä tai tulevaisuudessa.

  7) Siirretään suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä kertymätietona. Primus laskee suorituksista tutkinnon osien lukumäärän kurssityypin ja arvosanan perusteella. Kurssityypit, joilla on Huomioi tilastoissa -kentässä vaihtoehto "Oppisopimus", huomioidaan suoritettujen tutkinnon osien lukumäärään. Lisäksi tutkinnon osalla tulee olla arvosana. Yto-aineita tai vapaastivalittavia tutkinnon osia ei ilmoiteta tässä, joten niiden kurssityypille ei täytetä Huomioi tilastoissa -kenttää.

  8) Pakollinen tieto kaikille. HUOM Jos rahoitus on vaihtunut tilastovuoden aikana, tulee silloin opiskelijasta kaksi riviä tilastoon. Rahoitus katsotaan ensisijaisesti opiskelijatyöpäivälaskennan taulukosta, Rahoitusmuoto-kentästä ja toissijaisesti läsnäolotaulukon kentistä Syksyn rahoitusmuoto ja Kevään rahoitusmuoto. Jos molemmat ovat tyhjät, otetaan rahoitustieto kentästä Opintojen rahoitus. Sallitut rahoitusmuodon koodit ovat 1-10.

  Päivitetty: 10.1.2019

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus