Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Biblioteksregistrets användning

  I Biblioteksregistret kan man förutom böcker också spara annat material som kan lånas, t.ex. ljudband, instrument och gymnastikredskap. Uppgifter kan sökas, ordnas och skrivas ut. Biblioteket finns i Primus huvudruta under delen Övriga register. Rättigheter som berör användningen av Biblioteket ges i registret Användargrupper. Registret är snarare avsett för bibliotekets underhållare än för lånarna.

  Mata in en ny bok

  Du matar in en ny bok genom att välja Funktioner / Nytt registerkort. I fälten fyller du i bokens uppgifter, och sparar därefter registerkortet. Bokens namn syns då i fönstrets högra kant. Här samlas en lista över skolans alla böcker.

  Du behöver inte fylla i alla fält. Obligatoriska uppgifter kan definieras i fälteditorn: Högerklicka på ett obligatoriskt fält (t.ex. Författarens efter- och förnamn) och välj Obligatorisk uppgift i menyn som öppnas. Definiera på samma sätt övriga obligatoriska uppgifter. Fältnamnet syns i fortsättningen som understreckat, och Primus låter inte användaren spara uppgifter, ifall de obligatoriska fälten inte ifyllts.

  Ifall samma bok finns i flera exemplar, kan du kopiera det ursprungliga registerkortet genom att välja Funktioner / Kopiera registerkort. Gör nödvändiga ändringar och spara.

  Låneuppgifter

  Låneuppgifterna antecknas i Händelsetabellens fält. Här sparas bokens hela händelsehistoria. Varje rad visar en lånehändelses uppgifter.

  • Låntagaren ifylls enligt om denna är lärare eller studerande.
  • Lånedatumet kan ifyllas i fältet Inledningsdatum.
  • Inlämningsdatumet kan ifyllas i fältet Slutdatum.
  • I fältet Innehåller kan man anteckna andra föremål som ingår i lånet, t.ex. instumentets fodral eller cd-rom som följer med boken.

  Sök-funktioner

  Böcker kan sökas i princip med vilka sökkriterier som helst, och olika sökkriterier kan kombineras. Två kriterier kombineras med [OCH], alternativa kriterier kombineras med [ELLER]. Dessutom kan man använda sig av jämförelsetecken [=], [<] och [>]. Stjärna (*) och frågetecken (?) fungerar som joker-tecken. Frågetecknet ersätter ett tecken, medan stjärnan ersätter ett obegränsat antal tecken.

  Du söker böcker genom att klicka på Sök-knappen som finns under boklistan. Under denna anvisning finns en länk till sökanvisningar.

  Sökexempel:

  • Sök alla böcker som Sven Svensson skrivit: Författarens efter- och förnamn="Sven Svensson"
  • Sök alla böcker som tryckts efter år 2000: Tryckår>2000
  • Sök alla böcker med sakord "katt": Sakord="katt"
  • Sök böcker, vars namn innehåller teckenraden "kat": Namn="*kat*"


  Ordna uppgifter

  Böcker kan ordnas t.ex. enligt författare, namn, tryckår eller förläggare. Länk till anvisning om hur man ordnar uppgifter finns under denna anvisning.

  Skriv ut uppgifter

  Du kan skriva ut listor över böcker genom att välja Funktioner / Skriv ut / Utskrift av lista. Länk till utskriftsanvisningar finns under denna anvisning.

  Fältinställningar

  Som bilaga finns färdiga fältinställningar till Biblioteksregistret, bibliotek.ase. Inställningsfilen definierar, vilka fält som visas i registret, på vilka flikar fälten placeras och vilka fält som är obligatoriska att fylla i. Du kan göra inställningarna själv (ta fram fälten i Biblioteksregistrets fälteditor) eller använda den färdiga inställningsfilen.

  Du tar i bruk inställningsfilen genom att först ladda den till den egna maskinen, och därefter öppna Biblioteksregistrets fälteditor (Underhåll / Fälteditorn) och där välja Funktioner / Kopiera från fil. Välj bibliotek.ase som du just sparade.

  BilagaStorlek
  bibliotek.ase3.18 kB