Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Byt ut adresserna för Primus och Kurre

  Sommarens flytt av hostingkundernas servrar innebär också att adresser och Kurre-porten måste uppdateras i Primus prclient.ini-fil.

  Om du inte kan logga in i Primus:

  • Be huvudanvändaren lägga in adressen i prclient.ini-filen, så behöver den inte skrivas in vid varje inloggning.
  • Om huvudanvändaren inte är på plats, kan du som tillfällig lösning kan du lägga in den nya adressen direkt i inloggningsrutan i Primus. Den fungerar då bara vid den sessionen och måste bytas igen vid nästa inloggning.

  Primus-adressen står i formatet "kommunen.inschool.fi" och den ska läggas in i ini-filen under [Socket], på raden Host.

  Också Kurre-adressen står i formatet "kommunen.inschool.fi" och den ska läggas in i ini-filen under [Socket], på raden KurreHost.

  Primusporten är 1222 och Kurreporten 2020.

  Ändra alltså Primus prclient.ini-filen enligt nedan:

  [Socket]
  Host=kommunen.inschool.fi
  Port=1222
  KurreHost=kommunen.inschool.fi
  KurrePort=2020

  'kommunen' = er kommun