Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yleistä työssäoppimisen kirjaamisesta

  Työssäoppimiset voi kirjata vaivattomalla tavalla. Tiedot kirjataan vain yhteen paikkaan, ko. tutkinnon osaan tai osa-alueeseen opiskelijan rekisterikortilla. Kirjaukset tallentuvat Työssäoppiminen-rekisteriin, ja ovat helposti haettavissa, tilastoitavissa ja tulostettavissa. Työssäoppimispaikat saa esim.tulostettua opintokortin loppuun Työssäoppimispaikkaviite- ja Viitteiden selitykset-tietoja hyväksikäyttämällä tulostepohjassa. Työssäoppiminen-rekisteri löytyy Primuksen Muut rekisterit kohdasta.

  Kirjaustapa

  Opiskelijarekisterin Työssäoppiminen-taulukkoa ei enää tarvitse käyttää, vaan jokainen työssäoppiminen kirjataan suoraan suoritustietoihin opiskelijakohtaisesti ja siitä muodostuu rekisterikortti Työssäoppiminen-rekisteriin.

  Työssäoppimisen taulukosta luopuminen

  Aiemmin on ammatillisissa oppilaitoksissa ollut käytössä Opiskelijarekisterissä oma välilehti "Työssäoppiminen" tai "TOP". Tarkemmat tiedot työssäoppimispaikoista ja - ajankohdista on kirjattu taulukkoon ja arviointi opsipuuhun, ko. opintojakson suoritustietoihin. Vanhan tavan haittana oli tuplakirjaus ja tulostuksen hankaluus.

  Samat työssäoppimisen taulukon kentät löytyvät nyt omasta rekisteristä. Opiskelijarekisterissä vanhan taulukon voi vähitellen piilottaa, kun tiedetään, ettei kenellekään AKTIIVISELLE opiskelijalle enää ole niitä täytetty. Kenttiin täytetyt tiedot toki säilyvät vanhoilla opiskelijoilla, vaikka kentät piilotetaankin.

  Työssäoppimisen kurssityyppiä ei tarvita

  Työssäoppimisen kurssityyppiä ei välttämättä enää tarvita. Jos suoritukseen on lisätty työssäoppimista tällä toiminnalla, ohjelma etsii tilastoon tarvittavan osp-määrän yhteenlaskettuna Työssäoppiminen-rekisterin kentästä Laajuus osaamispisteinä.

  Opiskelijan työssäoppien suorittamat osaamispisteet saa selville esim. tulosteen avulla Työssäoppiminen-rekisterissä. Työssäoppimisena suoritetut osaamispisteet näkyvät myös Opiskelijarekisterin infoalueella harmaalla, jos työssäoppiminen on hyväksytysti suoritettu. Työssäoppiminen-rekisterissä on Työssäoppimisen arviointi-kenttä, jossa on vaihtoehdot hyväksytty/hylätty.
  Työssäoppimisen Kurssi- ja Laajuus osaamispisteinä -kentät ovat monirivisiä, jolloin ohjelma laskee rivien osaamispisteet yhteen. Jokaisella rivillä tulee olla suoritukseksi laskettava arvosana, jotta laajuus huomioidaan yhteenvedoissa ja tilastossa.

  Kurssityypit-rekisterissä on Salli työssäoppimisen lisääminen -rastikenttä. Sillä voi rajata, mille kurssityypeille työssäoppimista voidaan lisätä; esim. sallitaan työssäoppimisen lisääminen muille kurssityypeille paitsi näyttöjen ja otsikoiden kurssityypeille.

  Opetustarjonta/Kurssit-rekisterissä on puolestaan Estä työssäoppimisen lisääminen -rastikenttä. Esim. jos 1 pakollinen -kurssityypille sallitaan yleisesti työssäoppimisen lisääminen, sen voi silti estää yhdeltä tietyltä kurssilta, joka on tätä kurssityyppiä (esim. viestintä- ja vuorovaikutustaitojen pakolliselta kurssilta).

  Käyttäjäoikeudet

  Työssäoppimisen kirjaamista varten Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastitaan:

  • Opiskelijarekisterin ja Arviointi-rekisterin oikeuksista Pääsy työssäoppimiseen, jolloin käyttäjälle tulee näkyviin työssäoppimisen lisäämiseen liittyvät toiminnot.
  • Hallinnolle annetaan lisäksi opiskelijarekisterin oikeus Työssäoppimisen poistaminen.
  • Koulun tiedot -rekisterissä Työssäoppimisen kirjaus käytössä ja Näyttöjen kirjaus käytössä.

  Työssäoppiminen-rekisterin asettelut käyttöön

  Jos haluat Visma InSchoolin malliasettelut käyttöön omaan Primukseen, lataa suortopit.ase -tiedosto omalle koneellesi ja lue se Primuksen Työssäoppiminen-rekisteriin.

  Huom! Samat asettelut tulevat multiPrimus-käytössä voimaan kaikille niille kouluille, jotka käyttävät samaa asettelutiedostoa. Tämän vuoksi oikeus asetteluiden muokkaamiseen on annettu vain multiPrimuksen pääkäyttäjille.

  Asettelutiedosto otetaan käyttöön lataamalla se ensin omalle koneelle, avaamalla sitten Työssäoppiminen-rekisterin kenttäeditori (Ylläpito / Kenttäeditori) ja valitsemalla sitten Toiminnot / Kopioi tiedostosta. Valitse äsken tallentamasi suortopit.ase-tiedosto.

  LiiteKoko
  suortopit.ase7.64 Kt