Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Grundskolans läropliktskort (mera omfattande)

  Se bild

  Denna mera omfattande läropliktskorts version innehåller även elevens språkval och skolvägens uppgifter skrivs ut mera detaljerat.

  Det finns två alternativa utskriftsversioner av detta läropliktskort beroende på vart besluten har registrerats.

  • Om besluten gällande eleven är inskrivna i Studeranderegistrets beslutsfält, använd utskriften "Grundskolans läropliktskort, mera omfattande.tul"
  • Om besluten gällande eleven är inskrivna i Ansökningar och beslut-registret, använd utskriften "Grundskolans läropliktskort, mera omfattande 2013.tul"

  Utskriftens ibruktagande
  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  Utskriften består av två delar, överrubrik och vanlig tabell. I överrubriken skriver man ut utskriftens rubrik "Grundskolans läropliktskort" som text.

  Uppgifterna till utskriften skrivs ut från fälten i studeranderegistret.

  Personuppgifter
  I tabellens övre del skriver man ut elevens personuppgifter, bl.a. namn, personsignum, adress, medborgarskap och trossamfund.

  Föräldrar och vårdnadshavare
  i denna del skriver man ut vårdnadshavarens namn, kontaktuppgifter och typ.

  Börjat
  Man skriver ut elevens läropliktens inledningsdag från studeranderegistrets fält med samma namn. Från deltagandet i förskoleundervisning skriver man ut informationen ja/nej från Deltagit i förskoleundervisning -fältet.

  Föskolans namn kan skrivas ut från två olika fält Förskola (skola) -> Namn eller Förskola (annan). Fältets Förskola (skola) innehållet skrivs ut då villkoret Förskola (skola) -> Namn="" förverkligas. Fältets innehåll väljs från registret Läroanstalter. Förskola (annan) är textfält och informationen skrivs ut då man valt i ifrågavarande fält platsens namn.

  Kansliets beslut
  Kansliets beslut skrivs ut från Studeranderegistrets fält Beslut(K). Från dessa uppgifter skriver man ut datum, paragraf, själva beslutet och beslutsgrund. Dessutom skriver man ut beslutsfattaren och beslutsfattarens kommun.

  Skolans beslut
  Skolans beslut skrivs ut från Studeranderegistrets fält Beslut. Liksom från kansliets beslut skriver man ut skolans beslut datum, paragraf, själva beslutet och beslutsgrund, beslutsfattaren och beslutsfattarens kommun.

  Prestationer
  Till prestationer-delen skriver man ut datumen på utgivna betyg. Dessa betyg är avgångsbetyg, tilläggsundervisningens betyg och grundskolans skiljebetyg.

  Skolgång
  Till utskriftens skolgång-del skriver man ut elevens skolgångshistoria, omfattande skolornas belägelsekommuner, skolornas namn samt ankomst- och avgångsdagarna i kronologisk ordning från den äldsta till den senaste.

  Till Elevens hemkommun skrivs informationen från skolgångstabellens flerradiga fält, som skriver ut elevens hemkommun efter skolgångsuppgifterna.

  Språk
  Till denna del skriver man ut studerandens studerade A1-, A2-, B1- och B2-språk.

  Skolväg
  Hit skriver man ut skolvägens längd, transportmedel, grund för skolskjuts, rutt och hållplats. Transportmedlen skall antecknas i registret Transportmedel och rutterna i Skolskjuts -registret. Rutterna skrivs ut från fälten Skolskjuts 1 och Skolskjuts 2. Andra fälten har samma namn som deras rubriker.

  Tilläggsuppgifter
  Skrivs ut från Studeranderegistrets Tilläggsuppgifter -fältet. Informationen skrivs ut flerradigt vid behov. (0m det finns mycket information i fältet)


  Artikeln har updaterats 18.11.2013