Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikeskustelu, oppilaan lomake

  Tämä on oppilaan lomake arviointikeskustelun täyttämistä varten. Katso tarkemmin ohje itse arviointikeskustelun toiminnosta.

  Lomakkeen käyttöönotto

  Tallenna tämän ohjeen yhteydessä oleva tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Sekä opettajalle että oppilaalle on omat lomakkeensa. Opettaja avaa lomakkeen Wilmassa, ja oppilas pääsee sen jälkeen kirjaamaan lomakkeelle oman osuutensa. Jos oppilaalla ei ole omia tunnuksia Wilmaan (esim. pienet alakoululaiset), voidaan käyttää huoltajan lomaketta ja oppilas täyttää lomakkeen yhdessä huoltajan kanssa huoltajan kirjauduttua Wilmaan.

  Lomake on malli, jota voi vapaasti muokata. Kenttien ohjetekstejä voi muokata, poistaa, tai tehdä itse lisää. Primuksen Arviointikeskustelut-rekisterissä on lomakkeella olevien kenttien lisäksi myös muita ns. Omia kenttiä, joita voi tarpeen mukaan ottaa käyttöön lomakkeelle ja nimetä haluamallaan tavalla.

  Liukukytkimet lomakkeilla

  Arviointikeskustelun myötä Primuksen lomake-editorissa on mahdollisuus muuttaa numerokenttä ns. liukukytkimeksi. Arviointikeskustelulomakkeella on useita tällaisia kenttiä, esim. Kotitehtävien tekeminen, numero.

  Kentän ominaisuuksissa valitaan välilehti Liukukytkin ja rastitaan Käytä kentän sijaan liukukytkintä. Lisäksi määritellään liukukytkimen skaala, esim. 1-6. Lomakkeille on valmiiksi tehty liukukytkimet tämän tyyppisistä kentistä.

  Lomakkeen tiedot

  Täydennä oppilaan lomakkeelle seuraavat kohdat:

  • Lomakkeen tietokanta: Arviointikeskustelut
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opiskelija
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. Wilma Opiskelijat
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Ei
  • Täytä Koulu-kenttään ne koulut, joille lomake otetaan käyttöön tai jätä tyhjäksi, jos lomake on käytössä kaikilla kouluilla.
  • Rasti Näkyy Wilmassa.

  Lomake on käytössä Wilmassa sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa -kenttä on rastittu Lomake-editorissa. Lomake näkyy kaikilla niillä oppilailla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella.

  Oppilailta puuttuu Wilma-tunnukset

  Jos oppilaille ei ole omia tunnuksia Wilmaan, voidaan käyttää lomakkeen huoltajaversiota ja oppilas täyttää itsearvioinnin yhdessä huoltajan kanssa huoltajan Wilmassa. Lataa huoltajan lomake lomakepankista.

  Jos halutaan, että opettaja voi täyttää oppilaan kanssa oppilaan osuuden lomakkeesta ilman, että huoltajia halutaan mukaan, voidaan käyttää pelkkää opettajan lomaketta. Oppilaan täytettäväksi tarkoitetut kentät ovat opettajan mallilomakkeella ainoastaan lukutilassa, joten tässä tapauksessa opettajalle pitää antaa myös tietojen muuttamisoikeus lomakkeen oppilaan itsearviointia koskeviin osioihin.

  Käyttäjäoikeudet

  Arviointikeskustelut ovat käytössä sillä käyttäjäryhmällä, jolle on annettu oikeus arviointikeskusteluihin.

  • Rasti oppilaiden käyttäjäryhmälle Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä Wilman oikeudet -välilehdeltä Arviointikeskustelut. Rekisterin toiminnoista ei tarvitse rastia mitään. Ellei oppilaille ole ennestään ollut käyttäjäryhmää, luo rekisterissä uusi käyttäjäryhmä tätä varten.
  • Tarkista, että Koulun tiedot -rekisterissä on kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa valittu se käyttäjäryhmä, jolle annoit oikeudet arviointikeskusteluun.
  • Käyttäjäryhmän voi määritellä myös Luokat-rekisterissä, jos halutaan esimerkiksi ylemmille luokille antaa oppilaille itselleen oikeus lomakkeelle (oppilailla tunnukset Wilmaan) ja alempien luokkien osalta huoltajille.
  • Valitse oppilaan lomakkeille kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa se käyttäjäryhmä, jolle annoit oikeuden arviointikeskusteluihin.

  Arviointikeskustelupohjat Wilmassa

  Uusi arviointikeskustelupohja aloitetaan aina luokanvalvojan toimesta Wilmassa. Kun lomakepohja on luotu, oppilas joko itsenäisesti tai yhdessä huoltajan kanssa täyttää lomakkeelle oman osuutensa, ja opettaja omansa. Varsinaisessa arviointikeskustelussa asiat käydään yhdessä keskustellen läpi.

  Oppilaan näkymä

  Oppilas näkee Wilman etusivulla avoimena olevan arviointikeskustelulomakkeen, ja pääsee sitä kautta kirjaamaan omat kommenttinsa lomakkeelle. Opettajan kirjaamat tiedot näkyvät oppilaan lomakkeella lukutilassa. Jos opettajan kenttiä ei haluta näyttää oppilaalle ennen arviointikeskustelua, voi opettajan kentät poistaa oppilaan lomakkeelta.

  Oppilas täyttää oman arviointinsa osioihin Oppilaan oma itsearviointi sekä Laaja-alaisen osaamisen arviointi. Avointen kysymysten lisäksi käytössä ovat liukukytkimet, joiden avulla oppilas voi arvioida suoriutumistaan eri osa-alueissa. Kun oppilas on täyttänyt itsearvioinnin, hän tallentaa lomakkeen.

  Arviointikeskustelu: opettaja, oppilas ja huoltaja(t)

  Yhteisessä arviointikeskustelussa kirjatut asiat käydään läpi keskustellen ja lopuksi täytetään lomakkeen lopussa oleva tavoitteita koskeva kenttä. Tiedot tallennetaan ja opettaja voi tulostaa ne erillisellä tulosteella allekirjoitettavaksi.

  Käydyt arviointikeskustelut näkyvät oppilaalla Wilmassa omalla Arviointikeskustelut-sivulla.


  Artikkeli on päivitetty 02.06.2017