Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnistaminen tutkinnon osittain -lomake

  Katso kuva

  Osaamisen tunnistaminen tutkinnon osittain


  Hakuvaiheen henkilökohtaistaminen jatkuu Opiskelijat-rekisteriin tutkinnon suorittajan eHOPS:n kautta Wilmassa.

  • Valitse haluamasi hakeutuja/tutkinnon suorittaja ja hänen eHOPS-välilehti
  • Valitse Tutkinnon osat-otsikon alta ensimmäinen suoritettava tutkinnon osa
  • Valitse avautuvasta sivupaneelista Lomakkeet-välilehti ja sieltä Kurssin tiedot -otsikon alta lomake Osaamisen tunnistaminen tutkinnon osittain
  • Tee valinta tutkinnon osan suorittamiseksi osaamisen tunnistamisen ja mahdollisten dokumenttien pohjalta
  • Vaihda tutkinnon osan kurssityyppi päätöksen mukaiseksi TAI
  • Käytä monivalintakenttää Johtopäätös tutkinnon osan suorittamiseksi
  • Selvitä ja kirjaa mahdollisten tukitoimien tarve
  • Tallenna tiedot

  Tee yllä oleva osaamisen tunnistaminen jokaisesta suoritettavasta tutkinnon osasta.

  Osaamisen tunnistamisen perusteella jatketaan tutkinnon suorittajan kanssa joko Henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman suunnitteluun tai Ammattitaidon hankkimisen suunnitteluun.

  Kurssityypit

  Luo Kurssityypit-rekisteriin neljä uutta kurssityyppiä vastaamaan henkilökohtaistamisen päätöksiä:

  • a) Esitetään tutkintotoimikuntaan tunnustettavaksi,
  • b) Viedään arviointiryhmään tunnistettavaksi,
  • c) Ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen ja
  • d) Ohjataan ammattitaidon hankkimiseen.

  Ota esille esim. Selite-kenttä ja lisää näille neljälle uudelle kurssityypille kenttään "Henkilökohtaistaminen". Tämän kentän perusteella tehdään näkymisehto lomakkeelle.

  Jos uusi kurssityyppi jää voimaan tutkinnon osan arviointiin asti, täytä Kurssityypit –rekisterissä kenttään Huomioi tilastoissa vaihtoehto "Näyttöinä/tutkintosuorituksina", jolloin tutkintosuoritukset huomioidaan myös tilastoissa.

  Vaihda kurssityypeille vielä muista kurssityypeistä erottuvat värit, jolloin opsipuusta näkee tutkinnon osittain heti, mikä tutkinnon suorittajan tilanne on.
  Kirjaa Lisätietoja-kenttään tiedot olemassa olevista tutkintotodistuksista. Ennen tutkintotodistuksen tulostamista, tiedot pitää siirtää Opiskelijat-rekisterin "Lisätiedot todistukseen"-kenttään, jolloin ne tulostuvat tutkintotodistuksen takasivulle.

  Lomakkeen asetukset

  Tallenna sivun ylälaidassa oleva lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijakohtaiset kurssitiedot
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Sellainen ryhmä, joka vastaa opintojen hakuvaiheen henkilökohtaistamisesta. Sama ryhmä lisätään Opettajat-rekisterissä Käyttäjäryhmä Wilmassa –kenttään niille, jotka lomaketta käyttävät .
  • Lomakkeella on näkymisehto (Tyyppi ->Nimi=”1näyttö”) niin, että se näkyy vain tutkintosuorituksia tarkoittavissa tutkinnon osissa. Muuta tähän oman oppilaitoksenne kurssityyppi, joka vastaa tutkintosuoritusten kurssityyppiä
  • Kurssityyppi-kenttään on tehty valinta niin, että vain osaamisen tunnistamiseen liittyvät kurssityypit on mahdollisia (Selite=Henkilökohtaistaminen).
  • Lomakkeella on sekä kurssityyppin mukainen valinta että monivalintakenttä johtopäätösten tekemiseen. Jätä lomakkeelle vain oppilaitoksenne käyttämä vaihtoehto ja poista toinen kenttä lomakkeelta kokonaan.

  Lomakkeen näkyminen Wilmassa

  • Kirjaudu Opettaja-tunnuksilla Wilmaan
  • Valitse haluamasi opiskelija joko aakkosista tai ohjaamasi ryhmän kautta
  • Valitse opiskelijan eHOPS-välilehti
  • Valitse opsipuusta haluamasi tutkinnon osa
  • Lomake näkyy avautuvassa sivupaneelissa, Lomakkeet-välilehdellä, "Kurssin tiedot" -otsikon alla.

  Artikkeli on päivitetty 11.11.2016