Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Personens bild i Primus och Wilma

  Studerandes, lärares och personalens bilder kan visas i Wilma. Skolan skaffar själv bilderna samt tillstånd att använda dem. Bilden syns på personens profilsida och kan läggas till på olika utskrifter.


  Följande fält behövs för funktionen

  • Bild (Studerande-, Lärar- och Personalregistret)
  • Tillstånd att använda foto internt inom skolväsendet (Studeranderegistret) och
  • Visa lärarens bild i Wilma (Lärarregistret)
  • Du kan placera bildfältet under samma flik som personens kontaktuppgifter och allmänna uppgifter.
  • Övriga fält som berör hanteringen av bilderna påverkar inte bildernas synlighet, utan är endast information för skolan.

  Definiera bildens läs- och skrivrättigheter. Läsrätt betyder att användaren ser bilderna i Primus. Skrivrätt innebär i praktiken att användaren har rätt att ladda ned samt ändra bilderna.

  Skriv gärna ett kort meddelande till hemmen angående bildernas användningsändamål. Samtidigt kan bilderna och deras användningstillstånd samlas in. Bilden laddas ned endast om personen har tillståndsfältet ikryssat.

  Skolfotografen levererar bilderna på en cd-skiva, en minnessticka eller dylikt. Något hjälpprogram behövs inte, utan bilderna kan laddas ned direkt till Primus från cd:n/minnesstickan.

  På cd:n/minnesstickan kan det förutom bilderna också finnas annat innehåll. Bilderna finns i en katalog som heter "Visma".


  Ladda ned bilder

  • Bilderna laddas ned till Primus. De bilder som finns i Primus syns automatiskt även i Wilma.
  • De bilder som laddas ned till Primus ska vara i jpg-format om du vill använda massöverföringsfunktionen. Enskilda bilder kan överföras både i jpg- och i png-format.
  • Välj den persons registerkort, vars bild du vill ladda ned. Klicka på bildfältet och välj rätt bild.
  • Bilden öppnas i en hjälpruta. Ramen av streckade linjer visar bildens begränsning. Dra ramen på personens ansikte och förminska eller vänd på bilden vid behov.
  • Genom att trycka på Återgå kan du ångra bildens nedladdning och med knappen Spara sparas bilden på studerandens registerkort.
  • Du kan även överföra många bilder på en gång, se. anvisningen om att massimportera bilder.

  Radera bilder

  • Bilden raderas när du högerklickar på den och väljer Töm i snabbmenyn. Du kan radera flera personers bilder samtidigt.

  Bilderna i Wilma

  • Om du inte vill ha en viss studerandes bild i Wilma ska bilden inte laddas ned till Primus.
  • Om en lärare eller någon av den övriga personalen inte ska ha sin bild i Wilma ska du inte kryssa i fältet Visa lärarens bild i Wilma. Om fältet är ikryssat kan alla användare i Wilma se bilden oberoende av vilka blankettinställningar som har gjorts för profilsidan.
  • I Wilma syns bilden på personens profilsida. Bilden är synlig för de personer som ser profilsidan.
  • Du behöver inte lägga till bilden på profilsidan i blanketteditorn, utan bilden syns automatiskt. Bilden placeras alltid i blankettens övre högra hörn, och dess placering kan inte ändras. Om bilden placeras ovanpå blankettens text ska du flytta på texterna i Primus Blanketteditor.
  • Bilden syns på skolans utskrifter om du har gjort utskrifter som innehåller bilder. Bilden läggs dock inte automatiskt till på utskrifterna.
  • Studerandenas bilder är synliga endast för lärare och skolans personal. Studerande ser inte varandras bilder. I Wilma-mobilapplikationen är studerandens bild dock synlig för studeranden själv samt dennes vårdnadshavare.
  • Lärarnas och personalens bilder är synliga för alla Wilma-användare.
  • Vårdnadshavarnas bilder kan inte sparas i Primus och därmed kan de inte heller visas i Wilma.

  Att använda bilder på utskrifterna

  På utskrifterna läggs bilder till på samma sätt som logon, vapen och dylika bilder. Skillnaden är att bilderna inte laddas ned till registret Bilder.

  I utskriftseditorn öppnas Egenskaper-rutan om du högerklickar på tabellen och väljer Lägg till. I bildmenyn syns Bild på person som ett nytt alternativ. Bildens förhandsvalda plats är på utskriftens vänstra kant och du kan flytta den genom att ändra på dess x- och y-värden. I editorn syns en grå figur i stället för bilden som ersätts med personens riktiga bild då du förhandsgranskar den.

  Bilder kan inte användas på utskrifter av listor.