Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2016 Jaksotod., numeroarv., ei väliain. (arvosan. ja valinnat kursseittain + keskiarv. + poissaolot)

  Katso kuva

  Tämä on perusopetuksen jaksotodistus, johon tulostuu numeerisesti arvioitujen oppiaineiden arvosanat ja valinnat kursseittain. Lisäksi tulostuu oppiaineiden keskiarvot ja poissaolot. Todistus sopii sekä ala- että yläkoulun tarpeisiin.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primuksen Opiskelijat-rekisteri ja avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Todistuspohjaa muokatessa voit tämän ohjeen lisäksi hyödyntää ohjeita, joihin on linkit tämän sivun lopussa Aiheeseen liittyen -otsikon alla.

  Taide- ja taitoaineet

  Taide- ja taitoaineiden osalta tämä todistuspohja noudattaa tapaa 1, eli taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on sisällytetty niiden yhteisiin oppiaineisiin ja opsin rakenne on perinteinen (ks. esimerkkikuva).

  Valmistelut

  Jotta numeerinen arviointi toimii oikein, täytyy arvosanamääritykset ja asteikko olla luotuna ja asteikko määritelty numeerisesti arvioitaviin kursseihin. Ks. ohje: Arvosanamääritykset ja arvosana-asteikot.

  Tarkista lisäksi, että Kurssit-rekisterin Arvosanan laskeminen -kenttään on ainetasolle (ei kurssitasolle) valittu Ajallisesti viimeisen kurssin arvosana, jolloin todistuksissa ja Wilmassa näkyy aina tuorein arvosana oppiaineessa.

  Ylätunniste

  Todistuspohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunnisteeseen, suoritustaulukkoon ja alatunnisteeseen. Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan nimi ja vuosiluokka, oppilaitoksen nimi ja kunta, lukuvuosi ja muut perustiedot. Nämä tiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Poista todistuspohjassa oleva teksti "Kunnan logo" ja lisää halutessasi logo kuvana (ks. ohje Kuvan lisääminen tulosteeseen). Ylätunnisteen alalaidassa on arvosanaosioon kuuluvat otsikot.

  Suoritustaulukko

  Todistuspohjan suoritustaulukko on tulostemallin keskellä oleva keltapohjainen taulukko. Taulukkoon tulostuu aineiden nimet, arvosanat kurssittain ja oppiainekohtaisesti, valinnat kurssittain, keskiarvot oppiainekohtaisesti sekä oppiainekohtaiset poissaolot kuluvalta lukukaudelta.

  Todistuspohjassa on käytetty OPS 2016 -siirtotiedostojemme mukaisia kurssityyppejä.
  Lisäksi on käytetty yksilöllistettyjä kurssityyppejä, jotka on löydyttävä Primuksesta (ks. Yksilöllistäminen ja tähti-arvosanat).

  Tulostusehdot

  Mikäli koulussanne on käytössä eri kurssityypit tai esimerkiksi eri kurssilyhenteet, todistuspohjaa pitää muokata vastaamaan niitä. Ks. Tulostusehdot todistuksissa.

  Muussa tapauksessa tulostusehtoihin ei välttämättä tarvitse tehdä mitään muutoksia.

  1. tietosolu

  Solu tulostaa väliotsikon (esim. "Äidinkieli ja kirjallisuus"), jos sen alle kuuluvan aineen kurssista on arvosana. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityyppi "väliotsikko".

  2. tietosolu

  Solu tulostaa oppiaineen nimen (esim. "Suomen kieli ja kirjallisuus"), mikäli sen alle kuuluvasta kurssista on arvosana. Aineen nimi tulostetaan sisennettynä, mikäli kurssin nimi sisältää sanan "kirjallisuus", tai jos kurssille on Kurssit-rekisterissä rastittu Toinen kotimainen kieli. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "käyttäytymisen aine", "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine".

  3. tietosolu

  Solu tulostaa valinnaisaineen nimen, mikäli sen alle kuuluvasta kurssista on arvosana. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi aine", "valinnainen aine" ja "yksilöllistetty valinnainen aine".

  4. tietosolu

  Solu tulostaa kurssien arvosanat, mikäli niistä on arvosana, ja v-kirjaimen mikäli kurssi on valittu. Solu tulostaa viivan, mikäli kurssia ei ole arvioitu eikä valittu. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan ensimmäiselle riville alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "haamukurssi", "käyttäytymisen kurssi", "yhteinen kurssi" ja "yksilöllistetty kurssi" ja toiselle riville alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi kurssi", "valinnainen kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  5. tietosolu

  Solu tulostaa oppiaineen arvosanan. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan ensimmäiselle riville alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "käyttäytymisen aine", "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine" ja toiselle riville alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssiaine", "valinnainen aine" ja "yksilöllistetty valinnainen aine".

  6. tietosolu

  Solu tulostaa oppiaineen keskiarvon, jos se on korkeampi kuin nolla. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan Sama kuin edellisessä solussa eli ensimmäiselle riville alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "käyttäytymisen aine", "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine" ja toiselle riville alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssiaine", "valinnainen aine" ja "yksilöllistetty valinnainen aine".

  7. tietosolu

  Solu tulostaa oppiainekohtaisesti kuluvan jakson poissaolot, jos niitä on. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan Sama kuin edellisessä solussa eli ensimmäiselle riville alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "käyttäytymisen aine", "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine" ja toiselle riville alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssiaine", "valinnainen aine" ja "yksilöllistetty valinnainen aine".

  Alatunniste


  Alatunnisteeseen tulostuu todistuksen lisätiedot ja allekirjoitusten tiedot. Nämä tiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Alatunnisteessa on myös tekstinä arvosana-asteikko, kielten oppimäärät jne.

  Alatunnisteeseen tulostuu tarvittaessa myös lause "Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan". Jotta kyseinen lause tulostuisi oikein, täytyy solun tulostusehtoa muokata, sillä tulostusehdossa ei ole valmiina oikeita kurssityyppejä (aa ja ya "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi"). Voit esim. tyhjätä esillä olevan tulostusehdon ja luoda muuten samanlaisen tilalle, mutta vaihda kurssityypit oikeiksi.

  Ehto on hieman erilainen eri todistuksissa, joten tarkista, että luomasi ehto on kurssityyppejä lukuun ottamatta samanlainen kuin pohjassa valmiina oleva ehto. Viereisen kuvan esimerkissä on tulostusehto todistuksesta, jossa arvosanat tulostetaan koko suoritushistoriasta, ja siinä on valittuna oikeat kurssityypit.


  Artikkeli on päivitetty 09.03.2017