Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Hylätyt arvosanat lukion kursseissa

  Lukion päättävällä on oltava vähintään 75 kurssia suoritettuna. Lukion opetussuunnitelman mukaan kurssimäärään laskettavia kursseja käsitellään eri tavalla kurssityypistä riippuen. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista vain hyväksytyt lasketaan kurssimäärään. Pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista mukaan lasketaan sekä hyväksytyt että hylätyt kurssit.

  Lue ensin artikkeli Lukion koulukohtaisten kurssien käsittely, jossa kerrotaan koulukohtaisten ja syventävien kurssien erittelystä.

  Asetukset hylättyjen käsittelyä varten

  • Arvosanamääritykset-rekisterissä: Valitse ne arvosanat, jotka tarkoittavat hylättyä (esim. H tai 4). Tarkista, että näille on rastittu kenttä Hylätty ja että kenttää Lasketaan suoritukseksi EI ole rastittu.
  • Kurssityypit-rekisterissä: Rasti pakollisille ja valtakunnallisille syventäville kurssityypeille kenttä Huomioi hylätty arvosana suorituksena. Tarkista, että muilla kurssityypeillä ei ole ko. kentässä rastia.

  Myös MultiPrimus-kunnissa, joissa peruskoulut ja lukiot käyttävät samoja arvosanoja, toimitaan yllä olevan ohjeen mukaan. Kaikille peruskoulujen kurssityypeille rastitaan Huomioi hylätty arvosana suorituksena. Näin peruskouluissa nelonen lasketaan aina suoritukseksi, lukioissa taas vain pakollisten ja valtakunnallisten syventävien osalta.

  Hylättyjen seuranta

  Oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista tulee 2/3 olla hyväksytysti suoritettu.

  Hylättyjä saaneita voi etsiä esim. arviointiyhteenvedon avulla. Valitse yhteenvetoon hylätty arvosana ja seurattavat kurssityypit.

  Vaihtoehtoisesti hylättyjen suoritusten määrää voi seurata myös etenemisesteiden avulla. Jos ehto toteutuu, näkyy aineen loppuarvosanana numeron sijaan jokin muu merkintä, esim. E-arvosana. Ehtoa käytettäessä hylättyjä suorituksia ei tarvitse etsiä ja laskea käsin, vaan ilman loppuarvosanaa jäävät aineet tunnistaa E-arvosanasta.

  Hylättyjä arvosanoja voi seurata myös vanhaan tapaan tulosteiden avulla. Ohjeen lopussa on linkki tulosteeseen.

  Valmistelut

  • Kurssityypit-rekisterissä: Rasti kenttä Huomioi etenemisesteissä pakollisille sekä valtakunnallisille syventäville kursseille. Näin valitaan, että vain nämä kaksi huomioidaan hylättyjen seurannassa.
  • Arvosanamääritykset-rekisterissä: Tee uusi arvosana, joka tulee aineelle silloin, kun hyväksytysti suoritettuja kursseja ei ole kertynyt tarpeeksi. Arvosana voi olla esimerkiksi pelkkä viiva "-" tai "E". Rasti tälle arvosanalle kenttä Etenemiseste. Jos muille arvosanoille on täytetty kenttä Asteikko, täytä se myös tälle arvosanalle.

  Jos hylättyjä on liikaa (yli 34 %), ilmestyy aineen arvosanaksi E tms. äsken määrittelemäsi arvosana.

  Etenemisehdon tekeminen

  • Kurssit-rekisterissä tehdään uusi ehto "Etenemiseste kun" -välilehdellä. Ehto tehdään ainetasolle (pääaine tai oppimäärä, ei kursseille). Valitse kaikki oppiaineet, joissa on pakollisia tai valtakunnallisia syventäviä kursseja. Klikkaa Lisää-painiketta ja valitse Peruste-kenttään "nn% arvostelluista kursseista hylätty". Merkitse Kpl-kenttään "34" ja valitse kurssityypiksi Huomioitavat. Tämä viittaa aiemmin Kurssityypit-rekisterissä rastittuihin huomioitaviin kurssityyppeihin. Huomaa, että prosentin täytyy olla 34, ei 33.
  • Päivitä lopuksi opetussuunnitelma, jolloin Primus tarkistaa suoritusten määrät ja päivittää aineiden arvosanoiksi tarvittaessa E-arvosanan. Avaa Opetussuunnitelmat-rekisteri, maalaa kaikki ne opetussuunnitelmat, joihin muutoksen pitää vaikuttaa ja valitse Lisätoiminnot / Päivitä opetussuunnitelma.

  Tuloste opiskelijoista, joilla on etenemisesteitä

  Opiskelijat ja aineet tulostetaan Opiskelijarekisterissä valitsemalla Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto. Rasti arvosanoista pelkkä etenemisesteen arvosana ja valitse kurssityypeiksi ainetason tyypit (pääaine, oppimäärä tms.) Aineet voidaan tulostaa myös "Etenemisesteet"-tulosteella, jonka voit ladata itsellesi ohjeen alta Aiheeseen liittyen -linkistä. Ota tuloste aina siinä vaiheessa, kun opiskelijat saavat ilmoittautua seuraavan jakson kursseille. Tulosteen avulla löydät myös ne opiskelijat, joille ei voida antaa päättöarvosanaa.