Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tarjotinpalkkien ja tarjottimien käsittely

  Alla on vinkkejä tarjotinpalkkien ja tarjottimien käsittelyyn.

  • Palkkinumerointi: Palkit saavat oletuksena järjestysnumeron, mutta niille voi antaa myös kuvaavamman nimen. Palkki nimetään klikkaamalla sen vihreäpohjaista otsikkoriviä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Nimeä tarjotinpalkki. Nimi näkyy myös Wilmassa ja se voi olla pitkäkin, esim. ”8. luokkalaisten lyhyet valinnaisaineet, valitse näistä 1”.
  • Palkkien järjestys: Tartu palkin vihreään otsikkoriviin ja vedä koko palkki hiirellä jonkin toisen palkin alle tai päälle. Lisätoiminnot / Järjestä kurssitarjottimen palkit aakkosjärjestykseen -toiminnolla palkit saa järjestettyä palkkien 1. ryhmien mukaan aakkosjärjestykseen, mikä auttaa esim. lukion esivalintatarjottimen kokoamisessa.
  • Ryhmien järjestys palkin sisällä: Klikkaa palkkien yllä näkyvää Tuntimäärä-otsikkoriviä hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Järjestä palkin ryhmät. Voit järjestää ryhmät lyhenteen, nimen, kurssityypin tai sijoitustyypin mukaan.
  • Ryhmä toiselle jaksolle: Poista ryhmä siitä tarjotinpalkista, jossa se on tällä hetkellä. Siirry sitten Ryhmittely-välilehdelle, poista ryhmän tuntimäärä nykyiseltä jaksolta ja merkitse tuntimäärä toiselle jaksolle. Siirry takaisin Kurssitarjotin-välilehdelle ja vedä ryhmä tämän jakson tarjottimeen.
  • Palkki toiseen tarjottimeen: Klikkaa palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Siirrä toiseen tarjottimeen.
  • Ryhmä pois palkista: Ryhmän saa pois tarjottimesta klikkaamalla sen aktiiviseksi ja painamalla Delete-näppäintä. Ryhmässä säilyy opiskelijat, opettaja, opetustila ym. tieto, se vain irtoaa palkista. Ryhmän voi myös vetää hiirellä takaisin oikean laidan ryhmälistaan.
  • Palkin poistaminen: Tarjotinpalkki poistetaan klikkaamalla se ensin hiirellä aktiiviseksi ja painamalla sitten näppäimistöltä Delete-näppäintä. Poistetun palkin ryhmät pysyvät yhdessä, mutta palkki poistuu tarjottimesta. Poistotoiminto löytyy myös hiiren 2. painikkeella avattavasta ponnahdusvalikosta. Jos haluat irrottaa palkit ryhmät toisistaan, käytä ponnahdusvalikon toimintoa Pura koko palkki.
  • Tuntimäärät: Samaan palkkiin voi viedä vain sellaisia ryhmiä, joilla on sama tuntimäärä eli joita opetetaan yhtä monta tuntia tässä jaksossa. Ikkunan vasemmassa laidassa on valmiina tuntimäärien mukaiset osiot. Jos aineilla/kursseilla on eri tuntimääriä, tehdään joka tuntimäärälle oma palkki tai useampia palkkeja. Palkit, joilla on eri tuntimäärä, voi yhdistää työjärjestyksessä samaan ajankohtaan. Voit piilottaa näytöltä kaikki tietyn tuntimäärän palkit tuplaklikkaamalla Tuntimäärä-palkkia tai valitsemalla ponnahdusvalikosta Piilota.
  • Ryhmäkoko: Opiskelijamäärä näkyy ryhmän laatikon alareunassa. Jos ryhmälle on määritelty maksimiopiskelijamäärä ja ryhmä on tullut täyteen, ryhmän nimi näkyy harmaalla fontilla. Suluissa oleva opiskelijamäärä päivittyy työn edetessä, kun Kurre siirtelee opiskelijoita ryhmästä toiseen päällekkäisyyksiä vältellen.
  • Rinnakkaisryhmät: Kun jokin ryhmä valitaan joku aktiiviseksi, näyttää Kurre saman kurssin muut ryhmät hieman tummemmalla pohjavärillä. Kurre näyttää tällä tavoin sekä jo palkkeihin viedyt ryhmät että vielä ryhmälistassa odottavat ryhmät.
  • Ryhmien listaaminen ja vieminen palkkiin: Ryhmät, jotka eivät ole palkeissa, on oletuksena jaoteltu siten, että kaikki saman kurssin ryhmät ovat peräkkäin samalla rivillä. Tiivistääksesi listaa ja helpottaaksesi ryhmien selaamista klikkaa palkkeihin sijoittamattomien ryhmien kohdalla hiiren 2. painikkeella ja valitse Tiivistä listaa, jolloin kurssit listataan peräkkäin. Suuressa koulussa ryhmäluettelo voi kasvaa niin pitkäksi, ettei haluttu palkki näy ruudulla. Silloin ryhmä saadaan vietyä palkkiin klikkaamalla ryhmää hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Yhdistä ja sen palkin numero/nimi, johon ryhmä halutaan viedä.
  • Yhdistetyt ryhmät: Ryhmiä voidaan koota isommiksi paketeiksi jo oikeanpuoleisessa osassa vetämällä ryhmäpalikoita toistensa päälle. Näin ne ryhmät, jotka halutaan opettaa samassa palkissa, voidaan sitoa yhteen jo ennen palkkiin vientiä. Jo aiemmin palkeiksi yhdistetyt näkyvät yhtenä pitkänä laatikkona.