Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lomakkeiden tulostus

  Wilman sähköiset lomakkeet voi täyttämisen jälkeen tulostaa. Tulostuslinkki näkyy lomakkeen yllä, oikeassa nurkassa. Lomake tulostetaan selaimen tulostustoiminnolla, joka löytyy yleensä Tiedosto-valikosta.

  Tulostuslinkin näkyminen Wilmassa

  • Linkki tulee kaikkiin lomake-editorilla tehtyihin Omat tiedot- ja Rekisterin tiedot -tyyppisiin lomakkeisiin.
  • Profiilisivuille ei ole erillistä tulostettavaa versiota.
  • Lomakkeen voi tulostaa myös tyhjänä.
  • Selain sivuttaa lomakkeen automaattisesti, ts. sivunvaihtoja ei voi itse määritellä. Sivutus toimii parhaiten Mozilla FireFox ja Google Chrome -selaimissa.

  Tulosteen tunnistetiedot

  Tulosteen loppuun, lomakeosuuden alle, tulostuu

  • tulostuspäivämäärä ja -kellonaika,
  • tulostajan nimi (ei huoltajilla),
  • Wilman versionumero,
  • Wilman lisenssinimi ja
  • Wilman osoite.

  Tulostuslinkin piilottaminen

  Lomakkeen tulostuslinkin voi piilottaa Primuksen Lomake-editorissa rastimalla kyseiselle lomakkeelle kentän Älä näytä tulostettavaa versiota. Tämä ei kuitenkaan estä Wilma-käyttäjiä tulostamasta sivua selaimen omalla tulostustoiminnolla tai tallentamasta näkymää Print Screen -kuvana.

  Muut tulosteet


  Lomaketoimintojen yhteydessä saattaa olla esillä myös muita tulosteita. Nämä ovat oppilaitoksen omia, Primuksessa luotuja tulosteita, ja niiden sisältöä ja ulkoasua oppilaitos voi muokata vapaasti. Tällaiset tulosteet ovat tyypillisesti erilaisia virallisia asiakirjoja, kuten hojkseja, hakemuksia ja ilmoittautumisia.

  Esim. pedagogisten asiakirjojen tulosteet löytyvät Primuksesta, Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä ja niitä muokataan tämän rekisterin tulostuseditorissa. Lomakepohjan muuttaminen ei vaikuta tällaisten tulosteiden sisältöön ja ulkoasuun.

  Tulosteet julkaistaan Wilmassa näin:

  • Avaa se rekisteri, jonka tulosteista on kyse.
  • Avaa ko. rekisterin tulostuseditorissa se tuloste, jonka haluat esiin Wilmaan.
  • Valitse yläpalkista Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Valitse Näkyy vain käyttäjäryhmällä -kenttään sama ryhmä kuin lomakkeille valittiin. Tallenna tuloste.
  • Anna vielä Käyttäjäryhmät-rekisterissä tälle käyttäjäryhmälle oikeus tulostaa tämän rekisterin tulosteita.

  Tärkeää tietoturvasta

  Ohjeista opiskelijat ja koulun henkilökunta tarkistamaan, mihin tulostimeen ovat tulostamassa ja hakemaan tulosteet heti. Lomakkeissa voi olla arkaluonteista tietoa, joten papereita ei kannata jättää lojumaan tulostimeen tai pöydille.