Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Peruskoululaisten ainevalinnat Kurreen

  Peruskouluissa valinnat siirretään yleensä luokka-asteen avulla. Luokka-aste täytetään sekä kursseille että oppilaille, jolloin Kurre osaa yhdistää oikeat kurssit oikeille luokille. Simuloinnissa oppilaille siirretään seuraavan luokka-asteen valinnat.

  Perusopetuksessa valinnat kirjataan Primukseen ns. perusvalintoja käyttäen. Valinnalle ei tarvitse (eikä tule) merkitä, minä lukuvuonna kyseinen kurssi tullaan käymään. Jokaiselle oppilaalla siirtyy Kurreen automaattisesti hänen omaa luokkaa-astettaan vastaavat opinnot - joko nykyisen tai tulevan luokka-asteen sen mukaan, siirretäänkö oppilaat nykyisillä luokillaan vai seuraavaa lukuvuotta simuloiden.

  Lukioissa valinnoille voidaan merkitä myös lukuvuosi, esim. matematiikan kurssit 1 ja 2 tälle vuodelle, 3, 4 ja 5 seuraavalla. Tässä tavassa Primuksen opsinäkymässä kunkin kurssin kohdalle tulee lukuvuositieto ja jokin numero: 1, 2, 3 jne. Peruskouluissa tällainen merkintätapa on kuitenkin tarpeeton. Peruskouluissa kannattaakin jo Koulun tiedot -rekisterissä estää näiden 1-2-3 -valintojen kirjaaminen rastimalla kenttä Valintojen syöttö ilman lukuvuositietoa.

  A) Kuluvan vuoden valinnat

  Huom! Tarkista ensin Primuksen opiskelijarekisterissä, että kaikille oppilaille on merkitty oikea tieto kenttään Luokka-aste/Vuositaso. Vaihtoehtoisesti tiedon voi täyttää Luokat-rekisteriin.

  Avaa Kurre 7 ja se työjärjestys, johon valinnat tuodaan. Uutta lukuvuotta varten tehdään aina uusi työjärjestys. Valitse Perustiedot / Tiedonsiirto Primuksesta.

  1) Valitse siirrettävät tiedot: oppilaat, opettajat...
  2) Rasti Opiskelijat nykyisillä luokillaan.
  3) Rasti Siirrä aineet kurssien sijaan. Klikkaa Siirrä-painiketta.

  Kurre ilmoittaa tietojen tuomisen yhteydessä mahdollisista puuttuvista tiedoista, esim. puuttuvista opintoviikkomääristä. Tarkista virhelista, korjaa puutteet Primuksen puolella ja tee tiedonsiirto uudelleen.

  Kurssit-välilehdellä näkyy jokaista ainetta kohden yhtä monta riviä kuin on luokka-asteita. Alakoulussa (1-6) muodostuisi äidinkielestä 6 riviä. Tarkasteluvaiheessa tiedot kannattaa järjestää lyhenteen mukaan: Klikkaa Lyh.-sarakkeen otsaketta. Lk.aste-sarakkeesta näkyy, mikä rivi on minkäkin luokka-asteen aine. Fysiikka-kemiasta muodostuisi kaksi riviä, 5. lk ja 6. lk.

  Korttinumerot-sarakkeessa näkyy kurssien korttinumerot pilkulla erotettuna. Ensimmäinen luku on aineen korttinumero, toinen numero aineeseen kuuluvan kurssin numero. Jos ainetta opetetaan tänä vuonna 2 kurssia, näkyy sarakkeessa kolme lukua: aine, kurssi1, kurssi2.

  Jos jokin aine halutaan jättää pois Kurresta (esim. käytös), rastitaan tälle aineelle ja sen kaikille kursseille Älä siirrä Kurreen Primuksen Kurssit-rekisterissä. Jos taas aine halutaan jättää pois, mutta sen alla olevat kurssit halutaan kyllä Kurreen (esim. ya lyhytkurssit) rastitaan Älä siirrä Kurreen vain aineelle. Tällöin Kurreen siirtyvät aineen alla olevat kurssit, mutta ei itse emoaine. Korttinumerot-sarakkeessa näkyy vain yksi luku, joka on kyseisen lyhytkurssin rekisterikorttinumero.


  B) Seuraavan lukuvuoden valinnat

  Huom! Tarkista ensin Primuksen opiskelijarekisterissä, että kaikille oppilaille on merkitty oikea tieto kenttään Tuleva luokka-aste/Vuositaso ja että tulevan vuoden kursseissa on valinnat. Tarkista myös, että kaikille jatkaville luokille on täytetty Luokat-rekisterissä kenttä Seuraava luokka.

  1) Valitse siirrettävät tiedot: oppilaat, opettajat...
  2) Rasti Siirrä aineet kurssien sijaan.
  3) Rasti Simuloi luokaltasiirtoa. Klikkaa Siirrä-painiketta.

  Kurreen siirtyvät seuraavan luokka-asteen mukaiset valinnat. Luokkana näkyy Seuraava luokka -kentän tieto. Nykyiset 3A-luokkalaiset näkyvät Kurressa 4A-luokkalaisina ja heillä on 4. luokkalaisten valinnat.

  • Jos jokin luokka näkyy tuplana, ja toisessa on vain muutama oppilas, on näille oppilaille todennäköisesti merkitty eri Tuleva luokka-aste tai Koulu kuin muilla.
  • Jos luokka-aste puuttuu joko oppilaalta tai kurssilta, katsotaan porrastettuja valintoja eli mille lukuvuodelle oppilas on valinnut kursseja. Näistä siirretään seuraavan lukuvuoden valinnat.