Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

ReittiGIS


  ReittiGIS är ett arbetsredskap vilken underlättar planering av elevantagningsområden, mätning av skolvägar och planering av skolskjutsar. ReittiGIS har utvecklats i samarbete med CGI. Primus W4:s användare kan utnyttja CGI:s kommunregisters befolkningsuppgifter samt byggnads- och utrymmesuppgifter.

  Primus och ReittiGIS samarbete

  ReittiGIS grundar sig på kartor och vägnätverk (t.ex. Digiroad). Till kartan lokaliseras byggnader, befolkning, skolor, hållplatser samt elevers arbetsschema som fås från Primus. Med hjälp av dataöverföring som finns mellan applikationerna kan man från Primus överföra elevers grunduppgifter och arbetsschema som är grund för planering av rutter till ReittiGIS. I Primus kan man spara till elevers uppgifter de elevantagningsområden och skolvägs längder som utretts med ReittiGIS. Dessa uppgifter kan sparas på en gång för alla kommunens elever, enskilt för olika skolor eller också enskilt för en elev.

  Planering av elevantagningsområden sker enkelt genom att först rita områdena till kartan och därefter kan man till Primus på en gång spara alla elever antagningsområde.
  För beräkning av skolvägar kan användaren bearbeta ett säkert gatunätverk för lätt trafik t.ex. för elever i årskurs 1-2 och ReittiGIS räknar skolvägarnas längd genom att uttnyttja önskat nätverk. Automatiskt beräknade skolvägar kan granskas på karta elev för elev. Som stöd för planering kan man till ReittiGIS överföra Koululiitu-applikationens uppgifter om bl.a. farliga vägar.

  Planera rutter

  Planering av rutter grundar sig på flera grunduppgifter, bl.a. vägnätver (t.ex. Digiroad-uppgifter) innefattande rutter för lätt trafik, uppgifter om fordon som finns till förfogande, elevers och skolors placering, kommun-specifika parameter samt de arbetsschema-uppgifter som fås från Primus. Rutterna kan planeras för en viss grupp elever eller för alla elever. Fordonens kapacitet och eventuella tidtabell- eller placeringsbegränsningar beaktas vid utformandet av rutter. ReittiGIS gör rutterna genom att beakta varje elevs arbetsschema, skoluppgifter, specialkrav (t.ex. rullstol, ledsagare) samt maximiskjutstid. Då rutterna lösts kan användaren flytta elever från rutt till annan och räkna om rutternas tidtabeller. På basen av avgångstider optimerar ReittiGIS den kortaste vägen till skolan enligt tid och avstånd. Färdiga ruttplaner kan sparas till servern, där de kan utnyttjas av flera användare.

  Av rutterna kan man skriva ut olika rapporter till skolan, hemmen, kuskerna. Dessutom kan man skriva ut kostnadsrapporter per rutter och på detta sätt jämföra fordonalternativ för de olika rutterna som planerats. Kostnadsrapporterna passar bra i anbudsförfaranden av transporter.

  BilagaStorlek
  CGI_ReittiGIS_esite_2014.pdf (på finska)150.69 kB