Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiediplom: statistikföring

  Det lättaste sättet att hålla reda på hur många som har avlagt gymnasiediplom är att kontrollera statistiken eller sammanfattningen av bedömningen i Studeranderegistret. Under Statistik syns endast antalet enligt ämne, medan Sammanfattning av bedömning också visar information om studerandena.

  För att man ska kunna se statistiken eller sammanfattningen av bedömningen krävs att diplomkurserna har en egen kurs i läroplanen. Även om diplomkurserna från början inte utgör egna kurser i läroplanen lönar det sig ändå att lägga till dem i Primus. Kurserna behöver inte synas i betyget och i studerandenas kursantal, men de är administrativt till hjälp i bedömningen och statistikföringen.

  Sammanfattning av studerandes diplomkurser

  För att få fram en sammanfattning ska du först hämta fram alla studerande i Studeranderegistret. Tryck sedan på Funktioner / Sammanställningar / Sammanfattning av bedömning.

  • Välj fliken Sammanfattning av huvudämnen. Klicka på fliken Läroplaner som finns till höger i rutan. Välj den läroplan där diplomkurserna ingår.
  • Klicka på den diplomkurs du vill ha med. Vill du välja flera ska du hålla Ctrl-knappen nedtryckt medan du klickar på kurserna.
  • Under Studerande som ingår i sammanfattningen ska du välja Studerande framsökta i registerrutan.
  • Under Omfattning som räknas väljer du Studieveckor. Det här betyder i praktiken diplomens antal, dvs. 2 sv = 2 diplom.
  • Under Inställningar väljer du Skriv ut beteckningar i sin helhet samt Ta bort tomma studeranderader. Med beteckningar menas kursernas namn. Tomma studeranderader betyder att de studerande som inte har avlagt diplomkurser lämnas bort.


  Sammanfattningen visar vem som har avlagt vilka diplomkurser, vilket vitsord de har fått samt könsfördelningen. Kolumnen Studieveckor visar hur många diplomkurser varje studerande har avlagt samt det totala antalet diplomkurser. Kolumnen Antalet vitsord innehåller också underkända prestationer.

  Det är också möjligt att få fram information om både studerande som håller på att avlägga en diplomkurs och studerande som redan har avlagt en diplomkurs.

  Statistik över hur många som avlägger en diplomkurs

  Antalet studerande som avlägger olika diplomkurser får du enkelt fram genom att hämta fram alla studerande i Studeranderegistret. Välj sedan Funktioner / Sammanställningar / Statistik.

  Rapportering

  Antalet avlagda, underkända och avbrutna gymnasiediplom samt antalet olika diplomvitsord som getts och antalet avlagda diplom enligt kön ska rapporteras. Rapporteringen görs med hjälp av ett separat rapporteringsverktyg, se www.edu.fi/gymnasiediplomet.