Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Maahanmuuttajan opintosuunnitelma

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa sitten tulostuseditori, valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Vie muut kaksi tulostetta samalla tavalla Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle hakemisto, jossa tiedostot ovat, maalata kaikki kolme tiedostoa ja vetää ne hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteissa käytetään kenttiä, jotka on mainittu ohjeissa "Maahanmuuttajien henkilötietojen kirjaus" sekä "Maahanmuuttajien koulunkäyntitiedot". Linkit näihin löytyvät tämän ohjeen alta.

  Maahanmuuttajaopetus,_perustiedot.tul


  Ensimmäiseen lomakkeeseen tulostetaan oppilaan perustiedot: maahanmuuttotiedot, huoltajatiedot, koulutausta kotimaassa, esiopetuksen ja valmistavan opetuksen tiedot sekä allergiat ja ruokavalio.

  Henkilötiedot, maahanmuuttotiedot ja aiempi kouluhistoria tulostetaan suoraan Opiskelijat-rekisterin kentistä. Huoltajuuteen liittyvissä rastikentissä tutkitaan huoltajuuden tyyppiä (vaihtoehdot "yhteishuoltajuus", "äidillä yksinhuoltajuus", "isällä yksinhuoltajuus" ja "muu". Huoltajille tiedottamisen perusteeksi voi ottaa esim. huoltajataulukon Yhteydenottolupa-kentän, mutta tässä mallissa kohta on tarkoitettu rastittavaksi vasta huoltajatapaamisessa.

  Käyttää Wilmaa -kohtaan tulee rasti, jos huoltajalle on tehty Wilma-tunnukset. Yhtä hyvin ehtona voi olla esimerkiksi, että viimeisin kirjautuminen on tapahtunut alle 10 päivää sitten tms.

  Maahanmuuttajaopetus,_koulutausta.tul


  Toinen tuloste sisältää oppiainekohtaisia tietoja siitä, mihin opetukseen oppilas osallistuu ja mitä erityistarpeita näissä aineissa on. Tulosteesta näkyy mm. vakaumustiedot ja oman uskonnon opetus, oman äidinkielen opetus sekä osallistuminen S2-opetukseen.

  Uskontoon, omaan äidinkieleen ja S2-opetukseen liittyvät tiedot tulostetaan suoraan Opiskelijat-rekisterin kentistä. Nämä tiedot on koottu tulosteen ylätunnisteeseen.

  Varsinaiseen taulukko-osaan tulostetaan muiden oppiaineiden tiedot. Tiedot kirjataan kunkin oppiaineen kohdalle oppilaan opetussuunnitelmaan. Ohjeen lopussa on linkki ohjeeseen, jossa kerrotaan tarkemmin henkilökohtaisen opetussuunnitelman tekemisestä.

  Mallissa on valittu tulostumaan mm. oppilaan lähtötaso (opiskellut ainetta x vuotta kotimaassaan), tavoitteet tässä aineessa, erityinen tuen tarve sekä opetusjärjestelyissä huomioitavat seikat. Esimerkkikoulussa nämä tiedot halutaan vain englannin, ruotsin, matematiikan ja liikunan osalta. Muut aineet on rajattu pois tulostusehdolla "lyhenne on muu kuin EN, RU, MA tai LI" eli Kurssin tiedot->Lyhenne<>"*en*" JA Kurssin tiedot->Lyhenne<>"*ru*" JA jne.

  Maahanmuuttajaopetus,_tuen_tarve.tul


  Kolmas tuloste sisältää yleisiä, kaikkia oppiaineita koskevia kirjauksia, mm. huoltajan toiveet opetuksen suhteen, oppilaan vahvuudet, arkielämän kielitaito ym. Tiedot tulostetaan suoraan Opiskelijat-rekisterin kentistä.

  Mallissa on esillä tietyt kentät, mutta Primuksesta löytyy monia muitakin sopivia memokenttiä. Koulu voi päättää itse, mitä tietoja se kirjaa ja mihin kenttiin. Ylimääräiset kohdat voi poistaa tulosteesta.

  Ylätunnisteet

  Kaikissa kolmessa tulosteessa ylätunnisteen tulostuu koulun nimi, päiväys, sivumäärä, otsikko "Maahanmuuttajaopetus" sekä tulosteen nimi.

  Alatunnisteet

  Viimeisessä tulosteessa alatunnisteeseen tulostuu kohdat huoltajan, opettajan ja opinto-ohjaajan allekirjoituksille sekä paikka ja päiväys. Huoltajan nimi otetaan huoltajataulukon 1. riviltä, opettajaksi tulostuu ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi ja opinto-ohjaajan nimi haetaan Koulun tiedot -rekisteristä kentästä Opinto-ohjaaja. Allekirjoittajat voivat olla muitakin henkilöitä, ja nimet ja roolit voi tulostaa muistakin kentistä tai tekstinä.

  Tulosteiden kokoaminen

  Tulosteen kolme sivua kannattaa koota yhteen, jolloin samalla kerralla saadaan tulostettua peräkkäin kaikki kolme samaa oppilasta koskevaa sivua.

  Tee tulostuseditorissa uusi tyhjä tuloste, ja valitse Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Lisää "Koottavat tulosteet" kohtaan kaikki sivut siinä järjestyksessä, kuin haluat niiden tulostuvan. Anna kootun tulosteen nimeksi esim. "Maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen todistus, koottu".


  Artikkeli on päivitetty 25.01.2017