Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilma-tunnusten luominen - ratkaisuja ongelmatilanteisiin

  Ohjeessa on kerrottu syitä ja ratkaisuja tavallisimpiin ongelmiin, joita huoltajilla, opettajilla tai opiskelijoilla on ollut Wilma-tunnusten luomisessa.

  Käyttäjät tulee ohjeistaa ottamaan kaikissa Wilmaan liittyvissä ongelmissa yhteys ensin omaan kouluun. Jos koululla ei osata auttaa, tulee koulun ottaa yhteys tukipalveluumme

  Huoltajia, opettajia ja opiskelijoita EI tule ohjata tukipalveluumme kahdesta syystä:

  • Ongelmia ei yleensä voida selvittää ilman Primus-yhteyttä. Kun yhteydeotto tulee koululta, pystyy asiakastukemme kysymään tarvittavat taustatiedot ja neuvomaan, mistä ongelma johtuu ja kuinka vastaavat tilanteet saadan jatkossa ratkaistua tai estettyä kokonaan.
  • Asiakastuki ruuhkautuu huoltajien yhteydenottojen vuoksi, jolloin tuki ei pysty neuvomaan varsinaisia asiakkaitamme - koulujen henkilökuntaa.

  Hyvä tapa ohjeistaa huoltajia on laittaa Wilman kirjautumissivulle Ylläpidon tiedote ja kertoa siinä tarkemmin tunnusten teosta ja miten toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. Tällainen tiedote näkyy myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta saa tunnusta tehtyä eivätkä siksi pääse kirjautumaan Wilmaan.


  1) Tunnuksen luonnissa ei pääse alkuun

  • Varmista, ettei käyttäjä yritä luoda tunnusta Wilman mobiilisovelluksella, sillä sovelluksella ei voi tunnusta luoda. Opasta käyttäjää luomaan Wilma-tunnus selaimella.

  2) Sähköpostiin ei tule ilmoitusta

  • Pyydä käyttäjää tarkistamaan myös roskapostihakemisto.
  • Tarkista Primuksen Viestijono-rekisteri. Onko viestejä jäänyt jonoon? Tarkista Virhe-kentän virheilmoitus ja ota yhteys sähköpostipalvelimen ylläpitäjään.
  • Tarkista Primuksen Koulun tiedot -rekisteristä oletuskoulun (yleensä kortti nro 1) SMTP-asetukset. Onhan lähettäjän sähköpostiosoite täytetty? Lähettäjätiedon puuttuminen saattaa estää viestin näkymisen vastaanottajalla.
  • Pyydä käyttäjää tilaamaan varmistusviesti vielä uudelleen ja tarkistamaan, että hän kirjoittaa sähköpostiosoitteensa varmasti oikein.

  3) Tehdyllä tunnuksella ei voi kirjautua

  • Tarkista, onko käyttäjä todella saanut tehtyä tunnuksen loppuun asti. Jos esim. huoltajalla Huoltajien Wilma-tunnukset -kentässä ei ole ko. henkilön tunnusta, on tunnuksen luonti jäänyt kesken.
  • Käyttäjä yrittää kirjautua vanhalla tunnuksella ja uudella salasanalla tai muuten väärällä yhdistelmällä. Uusi tunnus on käyttäjän antama sähköpostiosoite, ja salasana hänen keksimänsä salasana.
  • Käyttäjä kirjoittaa tunnuksen tai salasanan väärin.
  • Käyttäjä yrittää kirjautua väärään Wilmaan. Varmista käyttäjältä, mitä osoitepalkissa lukee. Yllättävän usein käyttäjät yrittävät kirjautua demo-Wilmaan tai väärän kunnan Wilmaan.
  • Käyttäjä kirjautuu ihan ensimmäistä kertaa: silloin tunnus täytyy luoda ensin selaimen kautta. Vasta sen jälkeen voi kirjautua puhelinsovelluksella.

  4) Tuntematon varmistuskoodi

  • Sähköpostiohjelma on saattanut jakaa osoitteen kahdelle riville. Kun käyttäjä kopioi osoitteen osoitepalkkiin, saattaa hän kopioida vain 1. rivin eli osoitteen alkuosan. Varmista siis, että käyttäjä kopioi koko osoitteen. Kuvassa osoitteen loppuosa "d192330" on irronnut osoitteesta, ja se tulee siis liittää osoitteen perään osoiteriville.
  • Linkki on vanhentunut. Linkki on voimassa 2 päivää. Pyydä käyttäjä tilaamaan uusi varmistuskoodi.

  5) Käyttäjätunnus tai salasana ei kelpaa

  • Primuksesta ei löydy käyttäjän antamaa tunnus-salasana -yhdistelmää. Todennäköisesti käyttäjä yrittää keksiä itselleen uutta tunnusta ruudussa, jossa kysytään olemassa olevaa tunnusta.

   • Jos käyttäjälle on annettu avainkoodi, korosta, että vain avainkoodi täytetään (ei Wilma-tunnusta). Wilma-tunnus syötetään vain, jos käyttäjällä on ennestään vanhantyyppinen tunnus tai sekä vanhantyyppinen tunnus että avainkoodi.
  • Käyttäjällä on ennestään tunnus, mutta hän kirjoittaa väärin joko tunnuksen tai salasanan. Käyttäjän kannattaa kokeilla kirjautua Wilmaan tällä tunnuksella varmistaakseen, muistaako hän tunnuksen ja salasanan oikein.
  • Käyttäjä yrittää kirjautua ensimmäistä kertaa suoraan puhelinsovellukseen. ->Tunnus tulee ensin luoda selaimella ja vasta sitten voi kirjautua sovellukseen.

  6) Seuraava-painike ei aktivoidu

  • Käyttäjä ei ole painanut Lisää-painiketta tunnuksen tai avainkoodin kirjoittamisen jälkeen.

  7) Avainkoodin muoto ei ole oikea

  • Käyttäjä syöttää avainkoodin väärin. Avainkoodissa on neljä viiden merkin sarjaa. Väliviivoja ei syötetä, ne ovat ruudulla valmiina.
  • Avainkoodissa on aakkosista mukana vain A-F. Joillain fonteilla avainkoodin nollat ja ykköset voivat näyttää O- ja I- tai L-kirjaimilta, mutta niitä koodissa ei siis koskaan ole.
  • Ylemmässä kuvassa on avainkoodi Primuksen kentässä, alemmassa Wilmassa.

  8) Henkilötunnus ei täsmää

  • Käyttäjä syöttää henkilötunnuksen väärin. Tunnus tulee antaa oikeassa muodossa: ppkkvv-xxxx tai ppkkvvAxxxx.
  • Tavallisimmat virheet ovat, että
   • huoltaja antaa oman hetunsa => kysytään nimeltä mainitun oppilaan hetua
   • huoltaja antaa väärän lapsen hetun => ruudulla kerrotaan, minkä lapsen hetu mihinkin ruutuun halutaan.
   • käyttäjä antaa 2000-luvulla syntyneen hetussa välimerkiksi väliviivan => välimerkkinä näillä on aina A-kirjain
   • käyttäjä antaa pelkän syntymäajan, tai syntymäaikaosan väärin: käyttää esim. pisteitä tai antaa vuosiosan nelinumeroisena. Hetu ei ole muotoa 12.05.99-1234, ei 12051999-1234 tms. Tarvittaessa oikean kirjoitusasun voi tarkistaa vaikkapa lapsen Kela-kortista.
  • On myös mahdollista, että hetu on kirjattu väärin Primukseen. Tarkista huoltajalta, että hetu on oikein.
  • Jos Primukseen on kirjattu pelkkä syntymäaika ja -XXXX-pääte tai -001Ä-pääte, kysyy Wilma hetun sijaan syntymäaikaa. Syntymäaika tulee antaa muodossa pp.kk.vvvv. Ruudulla lukee, tuleeko käyttäjän antaa hetu vai syntymäaika. Syntymäaikaa kysytään lähinnä maahanmuuttajilta.

  9) Opiskelija- ja huoltajaroolien yhdistäminen on kielletty

  • Huoltaja yrittää yhdistää omaan tunnukseensa oppilaan tunnusta tai oppilaalle tehtyä avainkoodia.

   • Varmista, että huoltajalle toimitettu avainkoodi on tehty Wilman avainkoodit huoltajille -kenttään eikä Wilman avainkoodi opiskelijalle -kenttään.
   • Jos oppilaillekin on tehty tunnukset tai avainkoodit, varmista huoltajalta, että hän käyttää huoltajan tunnuksia/avainkoodia eikä oppilaan.

  10) Vanhat viestit ovat kadonneet

  • Wilma-tunnus tai tunnusten yhdistäminen on tehty avainkoodin avulla. Avainkoodilla tehty tunnus ei peri aiemman yhteisen tunnuksen viestejä. Jos viestit halutaan säilyttää, tulee tunnus tehdä vanhan yhteisen tunnuksen avulla.
  • Tilanteen saa peruttua poistamalla Huoltajien Wilma-tunnukset -kentästä sen huoltajan tunnuksen, joka raportoi viestien katoamisesta. Huoltajien yhteinen Wilma-tunnus vanhenee -kentän päiväystä kasvataan tarvittaessa sellaiseksi, että vanhakin tunnus on vielä voimassa. Huoltaja neuvotaan tekemään tunnus/yhdistäminen uudelleen tätä vanhaa tunnusta käyttäen.
  • Jos huoltaja ei tiedä vanhaa tunnusta, on se todennäköisesti ollut vain toisen huoltajan käytössä, jolloin myös viestihistoria on toisen huoltajan henkilökohtaista kirjeenvaihtoa, eikä sen tällöin tulekaan siirtyä toiselle huoltajalle.