Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Primus

  Deltagare och sökande till morgon- och eftermiddagsverksamhet kan administreras med hjälp av Primus. Största delen av fälten som berör verksamheten finns i Studeranderegistret.

  Då du ska fylla i morgon- och eftermiddagsverksamhetens uppgifter i Primus, lönar det sig att först anteckna alla nödvändiga uppgifter i vederbörliga register. Därefter är det lätt att från Studeranderegistrets valfält välja rätt alternativ.

  Länst nere på denna sida finns färdiga fältinställningar för morgon- och eftermiddagsverksamheten som kan laddas ner till Studeranderegistret.


  Att anteckna uppgifter i olika register

  • Morgon- och eftermiddagsverksamhetens tyngdpunktsområde:

  I detta register är det möjligt att anteckna olika tyngdpunktområden för verksamheten, t.ex. bildkonst, musik.

  • Morgonverksamhetens arrangör:

  Morgonverksamhetens arrangör antecknas, t.ex. Exempelby församling, Exempelstad MLL.

  • Eftermiddagsverksamhetens priser:

  Eftermiddagsverksamhetens pris, t.ex. 80, normalpris/mån.

  • Eftermiddagsverksamhetens arrangör:

  Eftermiddagsverksamhetens arrangör, t.ex. Exempelby kommun.

  • Eftermiddagsverksamhetens producenter:

  I registret antecknas eftermiddagsverksamhetens producenter, samt uppgifter som berör verksamheten, t.ex. arrangörens namn, plats, ansvarsperson, eftermiddagsverksamhetens arrangör, samt verksamhetens inlednings- och avslutningsdatum. Eftermiddagsverksamhetens arrangör är ett länkfält till registret Eftermiddagsverksamhetens producenter.


  Studeranderegistret

  Gör gärna en egen flik för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Studeranderegistret och ta via fälteditorn fram de fält som berör verksamheten. Elevernas platser i morgon- och eftermiddagsverksamheten antecknas i egna fält.

  Man kan färdigt göra sökrutiner över deltagare i t.ex. eftermiddagsverksamheten, t.ex. Deltar i eftermiddagsverksamheten=Ja Eftermiddagsverksamhetens status="Köar". (Köar till morgon- eller eftermiddagsverksamhet).

  Utskrifter

  På bilden finns ett par färdiga utskrifter, som exempel på hurdana utskrifter man kan göra utgående från eftermiddagsverksamhetens uppgifter. Bildens båda utskrifter är från Studeranderegistrets uskriftseditor. Den ena utskriften gäller deltagare i eftermiddagsverksamheten, och den andra gäller dem som är i kö till eftermiddagsverksamheten. Utskrifterna kan laddas ned via länkarna i denna instruktion.

  Olika utskrifter i listformat över deltagare, sökande och andra som deltar i verksamheten kan också göras med utskrift av lista (Funktioner/Skriv ut/Utskrift av lista). Du kan göra en lista över deltagare i eftermiddagsverksamheten t.ex. genom att skriva ut följande fält:

  Grupp/klass->Namn
  Efternamn
  Förnamn
  Eftermiddagsverksamhetens arrangör->Namn
  Eftermiddagsverksamhetens tyngdpunktsområde->Namn
  Eftermiddagsverksamhetens status
  Eftermiddagsverksamhetens inledningsdatum
  Eftermiddagsverksamhetens inledningstid
  Eftermiddagsverksamhetens avslutningsdatum
  Eftermiddagsverksamhetens avslutningstid

  Eftersom fältens namn är ganska långa som kolumnrubriker, kan du förkorta dem med listutskriftens Ändra-knapp. T.ex. Eftermiddagsverksamhetens inledningsdatum -> Inledningsdatum

  Att söka till verksamheten

  För anmälning till morgon- och eftermiddagsverksamhet kan du i Primus blanketteditor göra en anmälningsblankett och göra den synlig i Wilmas vårdnadshavaranslutning. I anvisningen som berör Blanketteditorn hittar du information om hur du skapar blanketter.

  BilagaStorlek
  I_kö_till_eftermiddagsverksamhet.tul2.35 kB
  Deltagare_i_eftermiddagsverksamhet.tul2.09 kB
  OppHenk_Morgon- och eftermiddagsverksamhet.as23.09 kB