Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Henkilökuntalomake

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa tulostetiedosto Henkilökunta-rekisterissä Tulostuseditorissa valitsemalla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Lomakkeen tiedot

  Lomake vastaa opettajien opettajatietolomaketta, ja sen tarkoitus on koota henkilön palkkaukseen vaikuttavat tiedot.

  Lomakkeessa kaikki tietokentät erottuvat sinisellä fonttivärillä kenttäotsikoista ja muusta tekstistä.

  Henkilökuntalomake on malli, jota voit muokata sen mukaan, mille henkilöryhmille lomaketta käytetään. Lomakkeesta voi olla erilaiset versiot esim. oppilashuollon parissa työskenteleville ja muulle henkilökunnalle. Koska henkilökuntarekisterissä on hyvin erilaisissa tehtävissä toimivia, joiden palkkaus määräytyy eri tavoin, ei lomakkeelle ole lisätty palkkauksen summakenttää.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu tekstinä asiakirjan ja kunnan nimi. Muuta tulostepohjan Esimerkkilän kunta -nimen tilalle oman kunnan nimi.

  Lukuvuosi sekä lukuvuoden alkamis- ja päättymisajat tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä.

  Taulukon sisältö

  Taulukko-osuuteen tulostuu tietoja henkilön palvelussuhteesta ja työmääristä.

  Henkilötiedot ja koulu

  Ensimmäiseen osioon tulostuu Henkilökunta-rekisteristä henkilö- ja suoritustiedot sekä Koulun tiedot -rekisteristä koulun nimi, oppilaitostyyppi ja koulumuoto. Tiedot tulevat henkilön rekisterikortin Koulu-kentän ensimmäiseltä riviltä.

  Palvelussuhde

  Toiseen osioon tulostuu tietoja palvelussuhteesta. Virka tulostuu Virat-rekisteristä. Muut tiedot tulostuvat Henkilökunta-rekisteristä.

  Koulunkäyntiavustajat

  Kolmanteen osioon tulostuu kouluavustajien tietoja Henkilökunta-rekisteristä. Avustettavista luokista ja oppilaista tulostetaan niiden yhteismäärä.

  Palkkausperusteet

  Neljänteen osioon tulostuu Henkilökunta-rekisteriin kirjatut palkkausperustetiedot.

  Menokohta

  Lomakkeen viimeiseen osioon tulostuu Henkilökunta-rekisterin tiliöintitaulukkoon täytetyt palkan tiliöintitiedot. Taulukko mahdollistaa palkkatietojen erittelemisen viidelle eri kirjanpitotasolle. Jokaiseen kenttään liittyy oma rekisterinsä, jonne kunta tai oppilaitos luo omassa organisaatiossaan käytetyt kirjanpitotilit, kustannuspaikat jne. Terminologiassa on jonkin verran kuntakohtaisia eroja.

  Alatunniste

  Lomakkeen viimeiselle sivulle tulostuu allekirjoitukset. Henkilökunta-rekisteristä tulostetaan opettajan nimenselvennys kentistä Etunimet ja Sukunimi. Rehtorin nimenselvennys tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä kentästä Rehtori/Koulun johtaja.

  Tuloste Wilmaan näkyviin

  Tulosteen voi laittaa esille Wilmaan lisäämällä sen Koulun tiedot -rekisterin Henkilökunnan omat tulosteet -kenttään. Jokainen käyttäjä näkee vain oman tulosteensa.


  Artikkeli on päivitetty 26.06.2015