Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukio-opinnot perustutkinnossa ja kaksoistutkintoa suorittavat

  Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää myös lukion opintoja ja saada niistä osaamisen tunnustamisen ammatillisen koulutuksen suorituksiinsa. Perustutkinnon suorittaja opiskelee ammatilliset opinnot ammattiopistossa ja yhteiset opinnot ja vapaastivalittavat (tai osan niistä) lukiossa.

  Primuksessa

  Rekisterikortit

  Kaksoistutkintoa suorittavalla opiskelijalla on kaksi rekisterikorttia, yksi kummassakin oppilaitoksessa. Jos oppilaitokset ovat samassa multiPrimuksessa, käytetään toisessa kortissa opiskelijalajia "Tutkintoa suorittava" ja toisessa lajia "Tutkinto 2" tms. Tilastointipäivinä opiskelija otetaan mukaan vain toisen opiskelijamäärään. Opiskelijarekisterissä täytetään kentät Yhdistelmäopintojen tyyppi ja Tutkinto 2. Voidaan täyttää myös tekstikenttä Yhdistelmäopinnot.

  Lukio-opintojen merkitseminen opiskelijan ammatilliseen opsiin

  Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijalle tehdään normaali ammatillisten opintojen opsipuu. Opiskelija saa lukiossa suorittamistaan opinnoista arvosanat ja opinnot kirjataan osaamisen tunnustamisena ammatilliseen opsiin vastaaviin kohtiin, joiden tavoitteita ja sisältöjä lukio-opinnot vastaavat. Arvosanat muunnetaan ammatillisen koulutuksen arvosanoja vastaavaksi.

  Lukion kursseja EI syötetä ammatillisen oppilaitoksen Primukseen eikä niitä vedetä mukaan opiskelijan opetussuunnitelmaan. Lukiokurssit hallinnoidaan täysin lukion puolella, lukion Primuksessa, ja vasta lähempänä valmistumista merkitään osaamisen tunnustaminen ammatilliseen opetussuunnitelmaan.

  Lukiosuoritusten merkitseminen - osaamisen tunnustaminen

  Lukio-opinnoilla voidaan korvata tavoitteiltaan ja sisällöltään vastaavat yhteiset tutkinnon osat, vapaasti valittavat tutkinnon osat sekä 5-15 osaamispistettä muita ammatillisia valinnaisia opintoja.

  Lukion arvosanat muunnetaan vastaamaan ammatillisen tutkinnon arvosanoja. Lukion suoritukset kannattaa merkitä ammatilliseen opsiin vasta opintojen loppuvaiheessa. Jos opiskelija suorittaa lukiolla esim. 5 osp:n edestä äidinkieltä, kirjataan arvosana yhteisten tutkinnon osien äidinkielen osa-alueeseen.

  Lukio-opinnoilla korvattujen opintojen kurssisuoritukseen kirjataan Lisätietoja-kenttään, missä lukiossa opinnot on suoritettu. Näin tulosteisiin muodostuu lisätietoviite lukiossa suoritettujen opintojen kohdalle ja suorituspaikka tulostuu tulosteen alatunnisteeseen (katso tarkempi viitetieto todistusmalleista).

  Kurre 7:ssa


  Erilliset työjärjestykset - päällekkäisyydet estetty

  Jos ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat suorittavat lukio-opintoja pääsääntöisesti jossain yhdessä, tietyssä lukiossa, kannattaa ammatillisen oppilaitoksen ja lukion tehdä seudullinen työjärjestys. Tällöin kumpikin oppilaitos voi huolehtia itse omasta opetustarjonnastaan, mutta opiskelijat näkevät kaikki tuntinsa yhdestä työjärjestyksestä. Myös työjärjestyksen tekijä näkee Kurresta, milloin opiskelijoilla on tunteja lukion puolella. Päällekkäisyydet voi joko estää tai sallia.

  Seudullisen työjärjestyksen rakentaminen

  Seudullista työjärjestystä varten molemmilla oppilaitoksilla tulee olla Kurre 7 -ohjelmasta multiKurre-versio. Lisäksi oppilaitokset ottavat käyttöön yhteisen Kurre 7 -palvelinosan. Tukipalvelumme neuvoo tällaisen ympäristön luomisessa.

  Kumpikin oppilaitos voi päättää itsenäisesti, mitä työjärjestyksiä se avaa toisen oppilaitoksen nähtäväksi ja milloin. Lukio voi halutessaan tehdä erilliset työjärjestykset omille opiskelijoilleen ja kaksoistutkintoa suorittaville; jälkimmäisen voi avata ammattiopistolle heti, ensimmäisen voi avata vaikkapa sitten, kun omat opiskelijat ovat saaneet valintansa merkittyä.

  Päällekkäisyyksien esto ajankohdista sopimalla

  Jos seudullisen työjärjestyksen tekeminen ei ole mahdollista, voi opetuksen päällekkäisyyksiä estää sopimalla etukäteen ne ajankohdat, jolloin kaksoistutkintoa suorittavat ovat lukiotunneilla. Aikataulut voi järjestää esim. siten, että lukio-opintoja on vain tiistaisin ja torstaisin, tai vain iltapäivisin klo 13 jälkeen tai vain lokakuussa ja maaliskuussa.

  Ne ajankohdat, jolloin opiskelijalla on lukiotunteja, kannattaa merkitä ammattiopiston työjärjestyksiin varausten avulla. Kurre 7:aan voi luoda erilaisia varaustyyppejä, esim. "kokous", "vierailu" tai tässä tapauksessa "lukiossa". Varausten avulla voi estää, ettei opiskelijalla laiteta vahingossa ammatillista opetusta päällekkäin lukiotuntien kanssa.