Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Examinandernas resultat, lärarens version

  Se bild

  Med hjälp av denna blankett kan klassföreståndaren, rektorn eller studiehandledaren granska studentskrivningarnas resultat. Uppgifterna syns på blanketten efter att Studentexamensnämnden levererat resultaten till skolan och skolan har laddat ned resultaten till det administrativa programmet Primus.

  Blanketten till Primus

  Spara modellblanketten på din dator. Öppna Primus och gå till Underhållsregister / Blanketteditor / Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  • Blankettens databas är "Studerande".
  • Namnge blanketten t.ex. "Studentskrivningarnas resultat".
  • Blankettens typ är Registrets uppgifter.
  • Kryssa för lärarna och vid behov personalen i fältet Används i Wilmas anslutningar.
  • Välj någon av lärarnas användargrupper, t.ex. "klassföreståndare", i fältet Användargrupp i Wilma.
  • Om ämneslärarna ska ha rätt att se blanketten kryssar du i fältet Blanketten visas också för ämnesläraren.
  • Kryssa i Syns i Wilma först då blanketten är klar att publiceras.

  Blanketten i Wilma

  Blanketten är tänkt att användas för att granska enskilda studerandes resultat. Läraren väljer först rätt studerande. På den studerandes egna sida klickar läraren på Blanketter i överbalken. Blanketten öppnas då du klickar på blankettens namn. Blanketten kan vara ständigt synlig eller så kan den tas fram vid tidpunkten för studentskrivningarna i det skede då resultaten kommit och överförts till Primus.


  Artikeln har updaterats 18.05.2015