Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnustaminen, opiskelijan lomake

  Katso kuva

  Opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus anoa osaamisen tunnustamista Wilman kautta. Opiskelijan lomakkeelle otetaan esille vain osa kentistä, joilla hän voi ilmoittaa aiemmasta osaamisesta: esim. suorituspaikan ja saamansa arvosanan tai työkokemuksen tiedot. Ohjeen alussa on ladattavissa esimerkkilomake, jota oppilaitos voi muokata omien tarpeidensa mukaiseksi. Samalla lomakkeella opiskelija voi myös täydentää aiemmin kirjaamaansa tunnustamista niin kauan kunnes opettaja on anomuksen käsitellyt.

  Opiskelijan anomus/esitys osaamisen tunnustamiseksi

  • Lomakkeen tyyppi: "Rekisterin tiedot"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: "Wilma: opiskelijat"
  • Käytössä Wilman liittymissä: "Opiskelija"
  • Rastitaan "Näkyy Wilmassa"
  • Rastitaan "Uuden rekisterikortin luominen sallittu"

  Myös opiskelijan lomakkeisiin tarvitaan Käyttäjäryhmä Wilmassa -> sama ryhmä opiskelijalle ja lomakkeelle. Käyttäjäryhmän voi laittaa Koulun tiedot -, Luokat- tai Opiskelijat- rekisterissä riippuen siitä, kuinka laajaa joukkoa lomake koskee. Käyttäjäryhmällä pitää olla oikeus Osaamisen tunnustaminen-rekisteriin sekä Uuden rekisterikortin lisääminen -oikeus. Ryhmä tarvitaan yhdistämään opiskelija ja lomake.

  Opiskelijoita varten tehdään oma lomake, ei siis käytetä samaa lomaketta kuin opettajilla/henkilökunnalla, jotta saadaan lomakkeelle vain opiskelijoita varten tehty käyttäjäryhmä ja vähemmän täytettäviä kenttiä. Huom. ei Arvosana-kenttää opiskelijan lomakkeelle.

  Lomake opiskelijan Wilmassa

  Opiskelija löytää lomakkeen kahdesta kohdasta; eHOPS-välilehdeltä ja Osaamisen tunnustaminen -linkistä. eHOPS -kohtaa klikkaamalla aukeaa ops-puun kaltainen näkymä. Tästä opiskelija pääsee anomaan osaamisen tunnustamista klikkaamalla kurssia. Avautuu sivupaneeli, josta valitaan Lomakkeet-välilehti. Jos hän on jo tehnyt aiemmin anomuksen samaan kurssiin, se näkyy Hakupäivän nimellä ja anomusta voi vielä täydentää, jos opettaja ei ole sitä vielä käsitellyt.

  Opiskelija löytää lomakkeen myös klikkaamalla Osaamisen tunnustaminen -linkkiä Wilma-sivun yläreunassa ja valitsemalla listasta sen osaamisen tunnustamisen, jonka tietoja haluaa täydentää. Muokkaus on mahdollista niin kauan kuin opettaja/kouluttaja ei vielä ole käsitellyt anomusta eli ei ole laittanut siitä arvosanaa. Täältä kautta ei voi anoa uutta tunnustamista.

  Jos opiskelijalla on tunnustamisia jo ennestään, Wilma ehdottaa myös vaihtoehtoa Yhdistä toisen kurssin osaamisen tunnustamiseen ja tarjoaa sellaista opintoa, josta tunnustamista on jo anottu. Tällöin Kurssi-kenttään tulee molemmat opinnot. Aiemman opinnon, jonka perusteella tunnustamista anotaan, tulee olla niin laaja, että se kattaa molemmat samaan tunnustamiseen liitetyt opinnot (kurssit).


  Lomakkeelle on laitettu ehdoiksi, että osaamisen tunnustamista ei voi anoa, jos kurssista on arvosana, eikä muokkauslomake näy, jos tunnustamisesta on annettu arvosana (eli opettaja on käsitellyt sen). eHOPS-näkymästä sivupaneelin kautta aukeavasta profiililomakkeesta pääsee katsomaan tunnustamisen tietoja, mutta linkkiä muokkauslomakkeeseen ei enää näy. Käsittelyn ja arvioinnin antamisen jälkeen tarkemmat tiedot löytyvät myös Osaamisen tunnustaminen-linkin kautta Wilman yläreunasta tai valikosta.

  Liitteet

  Opiskelija voi lisätä anomukseensa myös liitteitä, esim. entiset todistukset (sähköisenä). Tätä varten tulee lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehden alaosassa sallia liitteiden näkeminen/muuttaminen. Sen jälkeen lomakenäkymän oikeassa yläreunassa näkyy kohta Liitteet, johon opiskelija voi lisätä omalta koneeltaan haluamansa liitteet.


  Artikkeli on päivitetty 06.04.2017