Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arvosanaseuranta, hylätyt ja keskeytyneet

  Katso kuva

  Tämän tulosteen avulla voit helposti tulostaa listan niistä opiskelijoista, joilla on keskeytyneitä, hylättyjä tai puutteellisia suorituksia.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Tulosteen tiedot

  Arvosanamääritykset

  Tämän tulosteen ehdoissa on käytetty arvosanoja: 4, P (suoritus puutteellinen) tai K (keskeytynyt kurssi).

  Tarkista, millaisia arvosanamäärityksiä teillä käytetään ja korjaa tarvittaessa tiedot tulosteen ehtoihin.

  Jos tiedot eivät tulostu oikein, tarkista onko tulosteessa rastittu kurssityypit oikein.

  Suoritustaulukko

  Tulosteen ehdot katsovat opiskelijan suoritustietoja - jos opiskelija on saanut jostain kurssista arvosanaksi 4, P tai K, tulostuu kurssin lyhenne sen arvosanan alle, joka kurssille on annettu. Tämän viereen tulostuu mahdolliset kurssille kirjatut lisätiedot. Myös kurssin pitäneen opettajan nimi tulostuu sekä arvioinnin päivämäärä.

  Tarvittaessa arvosanamääritykset muutetaan tulosteessa niiden solujen tulostusehtoihin, joista arvosanat tulostuvat.

  Tietyn opiskelijaryhmän arvosanaseuranta

  Jos haluat saada esimerkiksi vain abien arvosanaseurannan, tee opiskelijarekisterissä esihaku kaikista abeista. Tämän jälkeen valitse tuloste.


  Artikkeli on päivitetty 31.05.2012