Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointiyhteenveto, sanallinen arviointi, monesta aineesta

  Katso kuva

  Tämä on Opiskelijarekisterin tuloste.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulostuvat arvosanat ja aiheet

  Tuloste on tehty syyslukukauden arviointien tulostamiseen. Voit tehdä tulosteesta kevätversion vaihtamalla kaikkissa punaisissa "Muut arvosanat"-soluissa Lukuvuosi alkaa -tiedon tilalle Kevätlukukausi alkaa.

  Aihealueet

  Sinisiin Aihe1, Aihe2 jne. soluihin tulostetaan aihealueiden nimet tässä oppiaineessa.

  • Voit kirjoittaa Aihe-sanan tilalle kunkin oppiaineen aiheet tai
  • Hakea aiheiden nimet Kurssit-rekisteristä: Kurssin tiedot.Kurssi(ÄI1s)->Muiden arvosanojen aiheet[1]. Vaihda tässäkin kurssitiedoksi oman koulun ko. luokka-asteen syksyn kurssi.
  • Jos aiheet vaihtelevat luokka-asteittain, voi solulle tehdä kaksi sisältöä: toinen, joka tulostaa esim. 1. luokan aiheen ja toinen, joka tulostaa 2. luokan aiheen.

  Jos haluat lisätä yhteenvetoon muita aineita, kopioi jonkin olemassa olevan aineen solut, liitä ne tulosteessa haluamaasi kohtaan ja vaihda aineen nimet tulosteen yläosaan sekä lyhenteet ko aineen alla oleviin soluihin.

  Aihealueiden arvosanat

  Arvosanat tulostuvat ko. aineen alle, kun solujen tulostusehtoon lisätään aineen lyhenne. Tulostepohjassa äidinkielen lyhenne on "äi", matematiikan "ma" ja käyttäytymisen "kä". Vaihda kaikkiin punaisiin "Muut arvosanat"-soluihin näiden tilalle ne lyhenteet, joita omassa oppilaitoksessasi käytetään.

  Soluihin rastitaan tulostumaan se kurssityyppi, jota näillä kursseilla on käytetty, esim. "aa sanallinen kurssi" tai "aa yhteinen kurssi".

  Allekirjoitus

  Tulosteen loppuun tulostuu luokanopettajan nimi allekirjoitusta varten. Opettajan nimi tulostuu Luokat-rekisterin Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kentän mukaisesti.


  Artikkeli on päivitetty 18.03.2016