Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työjärjestysten muokkaukseen liittyvät oikeudet

  Tässä ohjeessa on kuvattu työjärjestysten muokkaukseen liittyvät käyttäjäryhmäkohtaiset oikeudet ja niiden merkitykset. Oikeudet annetaan Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä, Wilman oikeudet -välilehdellä. Rasti alhaalta Työjärjestyksen muokkaus, jolloin luettelo asiaan liittyvistä oikeuksista avautuu ruudulle.

  Käyttäjäryhmäkohtaisten oikeuksien lisäksi toiminto vaatii työjärjestyskohtaiset oikeudet. Nämä annetaan Kurressa. Käyttäjä saa esim. "muokata omia varauksiaan", mutta vain tämän vuoden työjärjestyksen osalta, ei tulevan.

  Yleiset, kunnan kaikkia kouluja / oppilaitoksen kaikkia yksikköjä koskevat oikeudet


  Oikeus nähdä piilotetut työjärjestykset

  • Rehtori tms. saa nähdä myös ne työjärjestykset, jotka on piilotettu muilta käyttäjiltä. Tällaisia ovat tyypillisesti erityisopettajien, erityisluokkien ja suunnitteluluokkien työjärjestykset. Lisäksi oikeudella näkee piilotettujen jaksojen työjärjestykset, esim. jos lukio on piilottanut koeviikkojen työjärjestykset tai kaikki työjärjestykset 3. jaksosta eteenpäin.

  Oikeus nähdä kaikki julkiset työjärjestykset

  • Tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät ole itse mukana Kurren työjärjestystiedostoissa, esim. henkilökunta, tilavarausten koordinaattorit ym.
  • Jos henkilöllä on pääsy muokkaustilaan, näkee hän työjärjestysten valikossa kaikki samalla Kurre-palvelimella olevat työjärjestykset, joille on rastittu Julkinen Wilmassa. Henkilö näkee siis muokkaustilassa myös muiden koulujen työjärjestyksiä.

  Täydet oikeudet työjärjestysten muokkaukseen

  • Tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät ole itse mukana Kurren työjärjestystiedostoissa, esim. henkilökunta, tilavarausten koordinaattorit ym.
  • Henkilö näkee työjärjestysten muokkausruudussa, työjärjestysten valikossa, kaikki palvelimella olevat työjärjestykset, joille on rastittu Julkinen Wilmassa ja pystyy muokkaamaan niistä kaikkia.
  • Jos haluat antaa yksittäisten koulujen työjärjestysten muokkausta koskevia oikeuksia henkilölle, älä rasti tätä oikeutta, vaan lisää tai siirrä henkilö koulun Kurre-tiedostoon Henkilökunta-välilehdelle ja rasti henkilön nimi kyseisen Kurre-tiedoston Yleiset asetukset -ikkunan Wilman asetukset -välilehdeltä Muokkaus Wilmassa -kohdasta. Anna henkilön käyttäjäryhmälle Työjärjestyksen muokkaus -osiossa oikeudet tarpeen mukaan.

  Oppitunteihin liittyvät oikeudet

  Oikeus lisätä, siirtää ja poistaa omia oppitunteja

  • Opettaja voi sijoittaa omaan työjärjestykseensä omat tuntinsa sekä siirtää omia tuntejaan esim. maanantaiaamusta tiistai-iltapäivään. Opettaja ei pääse muokkausruutuun eikä voi tehdä tunteihin mitään muutoksia.
  • Opettaja ei pysty kuitenkaan sijoittamaan niitä oman luokkansa tunteja,
   • a) jotka opettaa joku toinen (esim. musiikki, liikunta) tai
   • b) joilla on monta opettajaa (esim. erityisopettaja mukana) tai
   • c) jotka on sidottu elementiksi jonkin toisen aineen kanssa (esim. katsomusaineet, liikunnat, käsityöaineet). Nämä tunnit rehtorin kannattaa sijoittaa valmiiksi Kurren puolella.
  • Opettaja ei voi siirtää tuntia, jos tuntiin liittyy sellaisia resursseja, joihin opettajalla ei ole muutosoikeutta. Esim. rehtori on merkinnyt tunnit pidettäväksi liikuntasaliin, ja opettajan käyttäjäryhmällä ei ole oikeutta varata liikuntasalia.

  Oikeus muokata omien oppituntien opettajakohtaisia tietoja

  • Opettaja voi muokata omien oppituntien opettajakohtaisia tietoja, kuten kustannuspaikkaa, laskentatunnisteita ja tilinumeroa. Myös kurssityyppiä ja sijoitustyyppiä voi muokata, jos niihin on annettu erikseen oikeudet (ks. alla).

  Oikeus tehdä muutoksia omiin oppitunteihin, kaikki tiedot

  • Jos rastit tämän, annetaan muokkausoikeus kaikkiin alla mainittuihin omien oppituntien kenttiin. Jos et halua antaa oikeutta kaikkiin näihin, rasti niistä vain haluamasi, mutta jätä tämä oikeusryhmän "päärasti" rastimatta.

   • Oikeus muokata kurssityyppiä, Oikeus muokata sijoitustyyppiä, Oikeus muokata tunnin tunnusta, Oikeus muokata lisätietoja, Oikeus muokata muistiinpanoja
   • Viereisen kuvan esimerkistä näkyy, miten nämä oikeudet vaikuttavat Wilman työjärjestyksen muokkausnäkymään.
  • Vaikka opettajalla olisi Oikeus tehdä muutoksia omiin oppitunteihin, kaikki tiedot rastittuna, opettaja ei voi sijoittaa tunteja. Hän voi kuitenkin vaihtaa/lisätä opetustilan ja muita resursseja sijoituksen muokkausruudussa. Opettaja ei voi muuttaa tuntiensa opettajatietoja eli lisätä tunnille toista opettajaa tai vaihtaa opettajaa. Ryhmään ei myöskään voi lisätä opiskelijoita eikä siitä voi poistaa opiskelijoita Wilmassa. Ryhmäjaot tehdään aina Kurressa.

  Oikeus lisätä, siirtää ja poistaa kaikkien oppitunteja

  • Rehtori tms. saa sijoittaa tunteja kaikkien opettajien, luokkien ja opiskelijoiden työjärjestyksiin, sekä siirtää ja poistaa kaikkien tunteja.
  • Rehtori tms. pystyy poistamaan kaikkien opettajien, luokkien ym. työjärjestyksistä oppitunteja.
  • Huom.! Wilmassa ei voi laatia opiskelijakohtaisia työjärjestyksiä, joten jos 3A-luokan matematiikan tunti sijoitetaan Olli Oppilaan työjärjestykseen, tulee se samalla kaikkien 3A-luokan oppilaiden työjärjestykseen. Kurren kautta sijoitettaessa Ollille syntyisi oma ryhmänsä.

  Oikeus muokata kaikkien oppituntien opettajakohtaisia tietoja

  • Opettaja voi muokata kaikkien oppituntien opettajakohtaisia tietoja, kuten kustannuspaikkaa, laskentatunnisteita ja tilinumeroa. Myös kurssityyppiä ja sijoitustyyppiä voi muokata, jos niihin on annettu erikseen oikeudet (ks. alla).

  Oikeus tehdä muutoksia kaikkiin oppitunteihin, kaikki tiedot

  • Rehtori tms. saa muokkausruudun auki kaikkien opettajien, luokkien ja opiskelijoiden oppituntien kohdalta. Oppitunneille voi kirjata vaihtaa opetustilaa tai varata muita resursseja. Jos rastit tämän, annetaan muokkausoikeus kaikkiin alla mainittuihin kaikkien oppituntien kenttiin. Jos et halua antaa oikeutta kaikkiin näihin, rasti niistä vain haluamasi, mutta jätä tämä oikeusryhmän "päärasti" rastimatta.

   • Oikeus muokata kurssityyppiä, Oikeus muokata sijoitustyyppiä, Oikeus muokata tunnin tunnusta, Oikeus muokata lisätietoja, Oikeus muokata muistiinpanoja

  Jos opettajat saavat tehdä yhtä päivää koskevia muutoksia, esim. siirtää muutaman oppitunnin kielistudioon, tarvitaan Kurressa normaalin jaksokohtaisen työjärjestyksen rinnalle ns. viikkojärjestelmä. Ks. tarkemmin viikkojärjestelmän luonnista.

  Työjärjestyskohtaisesti oppituntien sijoittaminen ja/tai muutokset sallitaan Kurre-tiedoston Yleiset asetukset -ruudun Wilman asetukset -välilehdellä:

  • Salli ryhmien sijoitus, siirto ja poisto Wilmassa
  • Salli sijoitusten ominaisuuksien muokkaus Wilmassa

  Varauksiin liittyvät oikeudet

  Oikeus lisätä, siirtää ja poistaa omia varauksia

  • Opettaja saa merkitä työjärjestykseensä esim. tukiopetusta, tukioppilaiden ohjausta, kirjastonhoitoa ym. Opettaja pystyy siirtämään itse tekemiään varauksia.
  • Opettaja ei pysty kiinnittämään varaukseen muita henkilöitä.

  Oikeus muokata omien varausten opettajakohtaisia tietoja

  • Opettaja voi muokata omien varausten opettajakohtaisia tietoja, kuten kustannuspaikkaa, laskentatunnisteita ja tilinumeroa. Myös tehtävän tyyppiä ja sijoitustyyppiä voi muokata, jos niihin on annettu erikseen oikeudet.

  Oikeus tehdä muutoksia omiin varauksiin, kaikki tiedot

  • Jos rastit tämän, annetaan muokkausoikeus kaikkiin alla mainittuihin omien varausten kenttiin. Jos et halua antaa oikeutta kaikkiin näihin, rasti niistä vain haluamasi, mutta jätä tämä oikeusryhmän "päärasti" rastimatta.

   • Oikeus muokata tehtävän tyyppiä, Oikeus muokata sijoitustyyppiä, Oikeus muokata tunnin tunnusta, Oikeus muokata lisätietoja, Oikeus muokata muistiinpanoja
  • Vaikka opettajalla olisi Oikeus tehdä muutoksia omiin varauksiin, kaikki tiedot rastittuna, opettaja ei pysty tekemään uusia varauksia eikä poistamaan jo merkittyjä.
  • Alla mainittujen lisäoikeuksien avulla opettaja voi lisätä varauksiinsa opiskelijoita, opetustilan ja/tai muita resursseja, sekä muokata/poistaa näitä.

  Oikeus lisätä kaikille varauksia

  • Rehtori tms. pystyy kirjaamaan varauksia kaikkien opettajien, luokkien ja opiskelijoiden työjärjestyksiin.
  • Rehtori tms. pystyy poistamaan itse tekemiään varauksia kaikkien työjärjestyksistä.

  Oikeus muokata kaikkien varausten opettajakohtaisia tietoja

  • Opettaja voi muokata kaikkien varausten opettajakohtaisia tietoja, kuten kustannuspaikkaa, laskentatunnisteita ja tilinumeroa. Myös tehtävän tyyppiä ja sijoitustyyppiä voi muokata, jos niihin on annettu erikseen oikeudet.

  Oikeus tehdä muutoksia kaikkien varauksiin, kaikki tiedot

  • Rehtori tms. pystyy kiinnittämään varauksiin keitä tahansa oman koulunsa opettajia, luokkia ja opiskelijoita. Rehtori pystyy esim. luomaan varauksen "Yhteinen aamunavaus" ja kiinnittämään siihen kaikki opettajat ja luokat. Oikeudella ei kuitenkaan pysty muokkaamaan muiden tekemien varausten resursseja. Jos rastit tämän, annetaan muokkausoikeus kaikkiin alla mainittuihin kaikkien varausten kenttiin. Jos et halua antaa oikeutta kaikkiin näihin, rasti niistä vain haluamasi, mutta jätä tämä oikeusryhmän "päärasti" rastimatta.

   • Oikeus muokata tehtävän tyyppiä, Oikeus muokata sijoitustyyppiä, Oikeus muokata tunnin tunnusta, Oikeus muokata lisätietoja, Oikeus muokata muistiinpanoja

  Oikeus tehdä, muokata ja poistaa oman luokkansa opiskelijoiden varauksia, kaikki tiedot

  • Alakoulun luokanopettaja, yläasteen luokanvalvoja, 2. asteen ryhmänohjaajat ym. saavat muokata oman vastuuluokkansa opiskelijoille tehtyjä varauksia, vaikka varauksen olisi tehnyt joku muu kuin opettaja itse.
  • Opettaja saa lisätä oman luokkansa opiskelijoille uusia varauksia.
  • Luokan vastuuopettaja katsotaan Luokat-rekisterin Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja-kentästä sekä opiskelijarekisterin Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja -kentästä.

  Oikeus tehdä, muokata ja poistaa kaikkien opiskelijoiden varauksia, kaikki tiedot

  • Rehtori tms. saa muokata oman koulunsa kaikkien opiskelijoiden varauksia.

  Varauksia varten kannattaa luodan oma erillinen Kurre-työjärjestys, joka voi olla kunnan kaikkien oppilaitosten yhteinen. Lisätietoja tästä saat tukipalvelustamme.

  Työjärjestyskohtaisesti varausten sijoittaminen ja/tai muutokset sallitaan Kurre-tiedoston Yleiset asetukset -ruudun Wilman asetukset -välilehdellä:

  • Salli varausten sijoitus, siirto ja poisto Wilmassa
  • Salli sijoitusten ominaisuuksien muokkaus Wilmassa

  Opetustiloja ja muita resursseja koskevat oikeudet

  Opetustilalla tarkoitetaan Primuksen Huoneet-rekisteriin kirjattuja tiloja. Wilmassa käytetään termiä Huone, Kurressa Opetustila.

  Muu resurssi tarkoittaa Primuksen Kalusto-rekisterin resursseja.

  Kaikki oikeusmäärittelyt koskevat nimenomaan Primukseen kirjattuja huoneita ja resursseja. Jos jokin opetustila on kirjattu ainoastaan Kurreen, sitä ei pysty varaamaan Wilman kautta.

  Oikeus tehdä, muokata ja poistaa huoneiden varauksia, kaikki tiedot

  • Yhdessä Oikeus tehdä muutoksia omiin... -oikeuden kanssa opettaja pystyy varaamaan opetustiloja omille oppitunneilleen, varauksilleen ja muille tehtävilleen.
  • Yhdessä Oikeus tehdä muutoksia kaikkien... -oikeuden kanssa rehtori, linjanjohtaja tms. pystyy varaamaan opetustiloja kaikkien oppitunneille, varauksille ja muille tehtäville.
  • Henkilö pystyy poistamaan ja siirtämään itse tekemiään huonevarauksia.
  • Henkilö pystyy muokkaamaan muiden tekemien huonevarausten lisätietotekstiä.

  Oikeus tehdä, muokata ja poistaa muiden resurssien varauksia, kaikki tiedot

  • Yhdessä Oikeus tehdä muutoksia omiin... -oikeuden kanssa opettaja pystyy varaamaan muita resursseja omille oppitunneilleen, varauksilleen ja muille tehtävilleen.
  • Yhdessä Oikeus tehdä muutoksia kaikkien... -oikeuden kanssa rehtori, linjanjohtaja tms. pystyy varaamaan muita resursseja kaikkien oppitunneille, varauksille ja muille tehtäville.
  • Henkilö pystyy poistamaan ja siirtämään itse tekemiään muun resurssin varauksia.
  • Henkilö pystyy muokkaamaan muiden tekemien varausten lisätietotekstiä.

  Kurren Perustiedot-ikkunassa, Opetustilat, Henkilöstö, Muut resurssit ja Sijoitustyypit -välilehdillä on sarake Estä sijoittelu Wilmassa, jolla voi yksittäisen resurssin sijoittelun estää erikseen.


  Muihin tehtäviin liittyvät oikeudet

  Muut tehtävät ovat lähinnä ammatillisen koulutuksen opettajia varten. Muut tehtävät luodaan Kurren perustietoikkunan Ryhmät- tai Muut tehtävät -välilehdellä.

  Wilmassa muut tehtävät näytetään Oppitunnit-välilehdellä. Muihin tehtäviin liittyvät oikeudet vaativat aina myös vastaavan oppitunteihin liittyvän oikeuden.

  Oikeus lisätä, siirtää ja poistaa omia muita tehtäviä

  • Opettaja saa sijoittaa, siirtää ja poistaa hänelle merkityt muut tehtävät omassa työjärjestyksessään.

  Oikeus muokata omien muiden tehtävien opettajakohtaisia tietoja

  • Opettaja voi muokata omien muiden tehtävien opettajakohtaisia tietoja, kuten kustannuspaikkaa, laskentatunnisteita ja tilinumeroa. Myös tehtävän tyyppiä ja sijoitustyyppiä voi muokata, jos niihin on annettu erikseen oikeudet.

  Oikeus tehdä muutoksia omiin muihin tehtäviin, kaikki tiedot

  • Opettaja saa kirjata muille tehtävilleen tietoja. Jos rastit tämän, annetaan muokkausoikeus kaikkiin alla mainittuihin omien muiden tehtävien kenttiin. Jos et halua antaa oikeutta kaikkiin näihin, rasti niistä vain haluamasi, mutta jätä tämä oikeusryhmän "päärasti" rastimatta.

   • Oikeus muokata tehtävän tyyppiä, Oikeus muokata sijoitustyyppiä, Oikeus muokata tunnin tunnusta, Oikeus muokata lisätietoja, Oikeus muokata muistiinpanoja

  Oikeus lisätä, siirtää ja poistaa kaikkien muita tehtäviä

  • Linjanjohtaja tms. saa sijoittaa, siirtää ja poistaa muita tehtäviä kaikkien opettajien työjärjestyksissä.

  Oikeus muokata kaikkien muiden tehtävien opettajakohtaisia tietoja

  • Opettaja voi muokata kaikkien muiden tehtävien opettajakohtaisia tietoja, kuten kustannuspaikkaa, laskentatunnisteita ja tilinumeroa. Myös tehtävän tyyppiä ja sijoitustyyppiä voi muokata, jos niihin on annettu erikseen oikeudet.

  Oikeus tehdä muutoksia kaikkien muihin tehtäviin, kaikki tiedot

  • Linjanjohtaja tms. saa kirjata kaikkien opettajien kaikille tehtäville tietoja. Lisäoikeuksilla hän voi myös varata tehtävälle opetustilan tai muita resursseja. Jos rastit tämän, annetaan muokkausoikeus kaikkiin alla mainittuihin kaikkien muiden tehtävien kenttiin. Jos et halua antaa oikeutta kaikkiin näihin, rasti niistä vain haluamasi, mutta jätä tämä oikeusryhmän "päärasti" rastimatta.

   • Oikeus muokata tehtävän tyyppiä, Oikeus muokata sijoitustyyppiä, Oikeus muokata tunnin tunnusta, Oikeus muokata lisätietoja, Oikeus muokata muistiinpanoja

  Työjärjestyskohtaisesti muiden tehtävien sijoittaminen ja/tai muutokset sallitaan Kurre-tiedoston Yleiset asetukset -ruudun Wilman asetukset -välilehdellä:

  • Salli ryhmien sijoitus, siirto ja poisto Wilmassa
  • Salli sijoitusten ominaisuuksien muokkaus Wilmassa

  Avainsanat: oikeus, työjärjestys, Wilma