Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, VALMA

  Katso kuva

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi ensimmäinen tiedosto. Tee samoin toiselle tiedostolle. Tiedostot on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Alkutoimenpiteet

  Todistusta ja opintojen etenemisen seurantaa varten luodaan Primuksessa näille opiskelijoille oma opetussuunnitelma ja omat opinnot ja otsikot.

  • Opetustarjonta-rekisterissä luodaan Opetushallituksen ohjeiden mukaiset otsikot ja koulutuksen osat.
  • Opetussuunnitelmat-rekisterissä tehdään opetussuunnitelma esim. nimellä "Valma", johon lisätään koulutukseen kuuluvat opinnot. Opinnot lisätään opetussuunnitelmaan siinä järjestyksessä, jossa niiden tulee tulostua todistukseen.

  • Opiskelijarekisterissä otetaan esiin kentät, joihin kirjataan koulutuksiin tutustumiset ja työhön/työssäoppimiseen valmentautumiset. Kentät löytyvät Tutustumisen taulukosta ja Valmentautumisen taulukosta. Nämä tulostuvat todistuksen alaosaan "Koulutukseen sisältyy" -kohtaan.
  • Valma ja Telma -koulutukset kirjataan Valmentavat koulutukset -rekisteriin. Opiskelijarekisterissä on sinne viittaava linkkikenttä: Valmentava koulutus, johon valitaan koulutus opiskelijalle.

  Arviointi

  • Arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty arvosanoilla ja myös osaamispisteet määritellään opiskelijakohtaisesti.
  • Valinnaisten opintojen alle kuuluvat koulutuksen osat lisätään suoraan opetussuunnitelmaan tai ne voidaan valita toisten opetussuunnitelmien tarjonnasta (Lisää muu suoritus tai Valitse opsin ulkopuolinen kurssi).
  • Arviointivaiheessa täydennetään tarvittaessa lisätietoihin lisätietoviite, joka tulostuu todistukseen.
  • Tieto kielitaidon taitotasosta kirjataan todistuksen kohtaan "Lisätietoja". Lisätiedosta tulee myös ilmetä, mitä kieltä taitotaso koskee. Tasojen kuvausasteikko tulostetaan todistuksen takasivulle.

  Tuloste

  Ylätunniste

  • Todistuksen ylätunnisteen tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä Ylläpitäjän nimi- ja Koulun nimi -kentistä.
  • Koulutuksen nimi tulostetaan todistukseen Valmentava koulutus-kentästä, laajuus tulostuu opiskelijarekisterin Opintojen laajuus -kentästä.
  • Opiskelijan nimi ja henkilötunnus tulostuvat Opiskelijarekisterin vastaavista kentistä.
  • Muut ylätunnisteen tekstit on kirjoitettu suoraan pohjaan.

  Suoritustaulukko

  • Suoritustaulukossa on kolme riviä, ensimmäinen rivi tulostaa otsikot, kurssityyppi 1 otsikko.
  • Toinen rivi tulostaa arvioidut koulutuksen osat, laajuudet ja arvioinnit. Mikäli koulutuksen osalle on määritelty viitetieto (Lisätietoja -kenttä on täydennetty), tulostuu kurssin nimen perään viitenumero.
  • Kolmas rivi tulostaa mahdolliset osa-alueet.
  • Laajuudet tulostuvat opiskelijakohtaisesti sen mukaan, miten niitä on arvioitu opiskelijalle.

  Alatunniste

  • Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijan kaikkien suoritusten laajuus osaamispisteinä.
  • "Koulutukseen sisältyy" -kohtaan tulostuvat tutustumiset ja valmentautumiset on kirjattu opiskelijarekisterissä Tutustumisen taulukkoon ja Valmentautumisen taulukkoon.
  • "Lisätietoja"-kohtaan tulostetaan mahdolliset mukautus- ja muut viitetiedot sekä Lisätietoja todistukseen -kenttään kirjattu tieto. Esimerkiksi kielitaidon taitotason voi kirjata tähän kenttään. Samasta yhteydestä tulee ilmetä, mitä kieltä taitotaso koskee.

  Alatunnisteen loppuun tulostetaan päivämäärä sekä rehtorin ja ryhmänohjaajan nimenselvennykset. Nimenselvennyksien alapuolella on paikka oppilaitoksen leimalle.

  Tulosteen takasivu

  • Takasivu on erillinen tuloste, johon tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot sekä Koulutuksen järjestämislupa.
  • Ensimmäisen punaisen solun sisältöön tulee vaihtaa koulutuksen järjestäjän nimi tekstinä (X koulutuksen järjestäjään), koska se on taivutetussa muodossa.
  • Myös lauseeseen "Koulutuksessa on noudatettu..." tulee vaihtaa oikea tutkinto sekä pvm ja diaarinumero "X-alan perustutkinnon perusteista (pvm, dnro)" tilalle.
  • Kielitaidon tasojen kuvausasteikko ilmenee myös takasivulta. Se on kirjoitettu pohjaan tekstinä.

  Tulosteen kokoaminen

  Etu- ja takasivu kannattaa koota yhteen, jolloin molemmat tulostuvat kerralla samalle opiskelijalle. Tee tulostuseditorissa uusi tyhjä tuloste, ja valitse Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Lisää "Koottavat tulosteet" kohtaan sekä etu- että takasivu. Anna kootun tulosteen nimeksi esim. "Valma, koottu". Lisätietoa löytyy Aiheeseen liittyen -kohdan ohjeesta.


  Artikkeli on päivitetty 09.02.2016

  Aiheeseen liittyen: