Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

HOKS-lomakkeet (reformi 2018)

  11.4.2018: Ohjeeseen vaihdettu uusi Henkilökohtaistaminen (HOKS)-lomake, johon korjattu lomakkeen lopussa olevaan "Työpaikalla järjestettävä koulutus" -osioon vastuuopettajan ja työpaikkaohjaajan tietojen tulostumista.

  Opiskelijoille on laadittava HOKS opintojen alussa ja sitä täydennetään opintojen aikana. HOKS on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Se tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa olevilla myös työpaikan edustaja osallistuu suunnitelman laatimiseen.

  HOKS-lomakkeet

  • Kaikki tämän ohjeen lomakkeet liittyvät HOKS:n tekemiseen.
  • Lomakkeet viittaavat seuraaviin rekistereihin: Opiskelija-, Pedagogiset asiakirjat -, Osaamisen tunnustaminen - ja Näytöt- rekistereihin.
  • Lisäksi osa tiedoista tallennetaan opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin.
  • Näillä lomakkeilla tallennetaan HOKS:iin liittyvät asiat Wilman kautta Primukseen.
  • HOKS:a voi tehdä ja päivittää vaiheittain. Kun tietoja päivitetään, tallennetaan päivityshistoria lomakkeella HOKS-tapahtumat -taulukon kenttiin.
  • HOKS:n voi tulostaa tulosteohjeen tulosteilla.
  • Ota Primuksessa esiin kaikki uudet kentät, joita on käytetty lomakkeilla. Listauksen viimeisimmistä uusista kentistä löydät Asiakkaiden toivomat kentät -ohjeesta.

  Lomakkeet Primukseen

  Tallenna .lom-tiedostot ohjeesta omalle koneellesi. Lataa ne Primuksen Lomake-editoriin ja muokkaa tarvittaessa omia tarpeitanne vastaavaksi.

  Lomakkeiden tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Kussakin lomakkeessa on oma tietokanta, riippuen siitä, mihin rekisteriin tietoja tallennetaan.
  • Lomakkeen tyyppi: Kaikki lomakkeet ovat Rekisterin tiedot -tyyppisiä lomakkeita.
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta ja/tai Opiskelija
  • Näkyy Wilmassa rastitaan
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu rastitaan (paitsi Henkilökohtaistaminen (HOKS)-lomakkeella).
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Valitse lomakkeille sellainen käyttäjäryhmä, johon kuuluvat henkilöt oppilaitoksessanne HOKS:ja tekevät. Käyttäjäryhmällä tulee olla pääsy kaikkiin niihin rekistereihin, joihin allaolevat lomakkeet viittaavat sekä Uuden rekisterikortin luominen -oikeus.

  Lomakkeissa huomioitavaa

  1. Henkilökohtaistaminen (HOKS) -lomakkeella tallennetaan tietoa opiskelijarekisteriin. Lomakkeella on myös linkkejä opiskelijan eHOPS:iin ja Ohjaus ja tuki -sivulle muiden tietojen täyttämistä varten.

  • Lomakkeelle ei voi rastia Uuden rekisterikortin luominen sallittu, koska tarkoitus on kirjata tietoja opiskelijan rekisterikortille, ei luoda uusia opiskelijakortteja.
  • Lomakkeen kohta "Tunnustamiset tutkinnon osittain": Tee Primuksen Tunnustamisen tyypit -rekisteriin rekisterikortit reformin vaatimille vaihtoehdoille. (Sisällytetty osaksi opiskelijan tutkintoa osaamisen tunnustamisen perusteella, Muu opiskelijan aiemmin hankkima/osoittama osaaminen, Toimitettu osaamisen arvioijille osaamisen tunnustamista varten).

  2. Osaamisen tunnustaminen (reformi, minimitiedot) -lomakkeella kirjataan tunnustamiset Osaamisen tunnustaminen -rekisteriin.

  • Tee Primuksen Tunnustamisen tyypit -rekisteriin reformin vaatimat vaihtoehdot. (Katso yllä.)
  • Vaihtoehdot tulevat sen jälkeen näkyviin samannimiseen kenttään lomakkeelle. Kenttä on laitettu lomakkeella pakolliseksi tiedoksi.

  3. Ammattitaidon hankkiminen, mukautus ja poikkeama -lomake löytyy Wilmassa opiskelijan eHOPS:n kautta klikattaessa jotakin tutkinnon osaa. Avautuvan sivupaneelin Lomakkeet-välilehdellä, Kurssin tiedot -otsikon alla on tämä lomake.

  • Kun haetaan tutkinnon osat ePerusteista Primukseen, siirtyi ammattitaitovaatimukset aiemmin Opetustarjonta-rekisterissä vain Ammattitaitovaatimus-memokenttään.
  • Ammattitaitovaatimus-kentästä siirretään tiedot moniriviseen Ammattitaitovaatimukset-kenttään rekisterin sisäisenä siirtona. Väliin voi tulla tyhjiä rivejä, jotka pitää poistaa yksitellen.
  • Siirron kentästä toiseen voi tehdä massana useammalle tutkinnon osalle kerrallaan. Ohje siirrosta.
  • Jatkossa ammattitaitovaatimukset siirtyvät suoraan moniriviseen Ammattitaitovaatimukset-kenttään (PW 4.56.5 lähtien), jolloin siirtoa kentästä toiseen ei enää tarvita. Mutta jo aiemmin haetut tutkinnon osat tulee korjata yllä kuvatulla siirrolla.


  4. Ohjauksen ja tuen suunnitelma -lomakkeella tallennetaan tiedot Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin. Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä on ehtona Asiakirjalaji->Asiakirjalaji=Ohjauksen ja tuen suunnitelma.

  • Lomake löytyy Wilmassa opiskelijan Ohjaus ja tuki -sivulta oman otsikon kohdalta.
  • Jos opiskelijalle on tehty jo aiemmin asiakirja tällä asiakirjalajilla, sen voi kopioida uuden asiakirjan pohjaksi.

  5. Erityisen tuen suunnitelma -lomakkeella tallennetaan tiedot Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin. Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle laitetaan ehdoksi Asiakirjalaji->Asiakirjalaji=Erityisen tuen suunnitelma.

  • Toimii samoin kuin Ohjauksen ja tuen suunnitelma -lomake.


  6. Näytön kirjaaminen -lomakkeella kirjataan näyttöjen tiedot Näytöt-rekisteriin.

  • Jos yhteisten tutkinnon osien opinnot on integroitu näyttöjen suorittamisen yhteyteen, voidaan ko. yhteiset tutkinnon osat tallentaa lomakkeella näytön rekisterikortille.
  • Huomaa tyhjätä lomakkeella ensin kenttä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja valita siihen sitten se yhteisten osa-alue, joka/jotka suoritetaan näytön yhteydessä.


  7. Urasuunnitelma-lomakkeella tallennetaan tiedot Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin. Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä on ehto Asiakirjalaji->Asiakirjalaji=Urasuunnitelma.

  • Lomakkeella on kenttä Opiskelijan tavoite. Jotta kentässä näkyisi oikeat vaihtoehdot, tehdään vaihtoehtoja varten ensin rekisterikortit Primuksen Vastausvaihtoehdot-rekisteriin.
  • Vaihtoehdoille tulee täyttää Rajauskoodi 1-kenttään sana "Urasuunnitelma", jotta halutut vaihtoehdot näkyisivät lomakkeella ko. kentässä.

  8. Työpaikalla järjestettävä koulutus kirjataan koulutussopimus- tai oppisopimus-lomakkeilla.

  • Nämä lomakkeet ovat omissa ohjeissaan.

  Ehto lomakkeen näkymiselle

  • Pedagogiset asiakirjat -rekisterin lomakkeilla on Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä ehtona Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="haluttu asiakirjalajin nimi"
  • Ehdoissa käytetyt asiakirjalajit ovat esim. "Urasuunnitelma, Erityisen tuen suunnitelma, Ohjauksen ja tuen suunnitelma".
  • Kun ehto on lomakkeilla, näkyy Wilmassa sen jälkeen opiskelijan Ohjaus ja tuki -sivulla omat otsikot samoilla nimillä.
  • Otsikon perässä on linkki lomakkeeseen: Lisää uusi.
  • Tuolla sivulla voi luoda uuden asiakirjan tai kopioida aiemmin luodun asiakirjan pohjaksi ja täydentää siihen uudet tiedot.

  Lomakkeet Wilmassa

  • Aloita HOKS:n täyttäminen ensimmäisellä lomakkeella "Henkilökohtaistaminen (HOKS)". Lomake löytyy Wilmassa opiskelijan profiilisivun oikeasta yläreunasta kohdasta Lomakkeet.
  • Tämän lomakkeen eri kohdissa on linkkejä opiskelijan eHOPS--sivulle, jonka kautta täytetään tiedot tutkinnon osiin (opiskelijakohtaiset kurssitiedot, mukauttaminen/poikkeaminen, näytöt, osaamisen tunnustaminen, työpaikalla järjestettävä koulutus).
  • Linkkejä on myös opiskelijan Ohjaus ja tuki -sivulle, josta kirjataan Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin tallennettavat tiedot.

  Artikkeli on päivitetty 24.05.2018