Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion jaksotodistus: yo-suoritukset, poissaolot

  Katso kuva

  Tämä on lukion jaksotodistus, johon tulostuu tuoreimmat arvosanat lihavoituna ja valitut kurssit *-merkillä. Todistuksesta käy ilmi myös edellisen jakson kurssikohtaiset poissaolot sekä opiskelijan kurssimäärät kurssityypeittäin jaoteltuna. Alaosaan tulostuvat opiskelijan yo-kirjoitusten ilmoittautumiset ja suoritukset, mikäli tämä on aloittanut tutkinnon suorittamisen.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijat-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Ylätunnisteeseen tulostuu koulun nimi, opiskelijan tiedot, arvioitavan jakson tiedot sekä suoritustaulukon otsakkeet.

  Ylätunnisteeseen tulostuva koulun nimi, lukuvuosi ja koulun jakso tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä sen koulun kortilta, joka on opiskelijan Koulu-kentän ensimmäiselle riville määritelty. Jos opiskelijan Koulu-kenttä on tyhjä, haetaan tiedot Koulun tiedot -rekisterin ensimmäiseltä kortilta.

  Vaaleankeltaisten solujen teksti on kirjoitettu käsin pohjaan.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen punainen solu tulostaa aineiden nimet. Rasti soluun kaikki oman koulusi ainetason kurssityypit, esim. lu oppimäärä.

  Saman rivin seuraava solu tulostaa aineen kurssien arvosanat ja valinnat. Tähän soluun rastitaan kaikki kurssitason tyypit: lu pakollinen kurssi, lu syventävä kurssi jne.

  Alle 20 päivää vanhat arvosanat tulostetaan lihavoituna, vanhemmat suoritukset ilman lihavointia. Valittujen kurssien kohdalle tulostuu * ja niiden kurssien, joita opiskelija ei aio suorittaa lainkaan, kohdalle tulostuu pelkkä viiva (-).

  Ensimmäisen rivin kolmas punainen solu tulostaa aineen loppuarvosanan lihavoituna. Tulostuvaksi kurssityypiksi valitaan samat kuin rivin ensimmäiseen soluun. Aineen arvosana tulostuu, jos aineelle on muodostunut päättöarvosana.

  Ensimmäisen rivin neljäs punainen solu tulostaa aineen kurssien keskiarvon. Kurssityypeiksi rastitaan samat kuin edelliseen soluun. Oletuksena keskiarvo tulostetaan 2 desimaalin tarkkuudella. Voit vaihtaa tarkkuutta Tulosta _ merkkiä -kohdassa.

  Rivin viimeinen punainen solu tulostaa poissaolomäärän, jos tätä ainetta on opiskeltu viime jaksossa. Poissaolomäärä tulostetaan samalla ehdolla kuin lihavoitu arvosana, eli niiden kurssien osalta, joiden suorituksesta on alle 20 päivää. Jos opiskelija on suorittanut samassa jaksossa 2 kurssia samaa ainetta, tulee soluun 2 eri poissaolomäärää.

  Toisen rivin punainen solu tulostaa väliotsikot. Lukion opetussuunnitelmassa on yleensä vain yksi väliotsikko, Muut suoritukset.

  Kolmannen rivin ensimmäinen punainen solu tulostaa opetussuunnitelman ulkopuolisten kurssien tiedot, ensin lisätiedot ja sitten suoritukselle annetun nimen. Tulostuvaksi kurssityypiksi valitaan esim. lu muu kurssi tai lu diplomikurssi sen mukaan, millä kurssityypillä tällaiset suoritukset on kirjattu.

  Saman rivin muille soluille, eli muiden suoritusten suorituspäivämäärälle ja arvosanalle, rastitaan sama kurssityyppi kuin rivin ensimmäiselle solulle.

  Alatunniste


  Todistuksen alatunnisteeseen tulostetaan opiskelijan suorittamien kurssien määrä ja opiskelijan yo-kirjoitushistoria, jos opiskelijarekisterin Aloittanut tutkinnon -kenttä on täytetty. Lisäksi todistukseen tulee Koulun tiedot -rekisteristä kunnan nimi ja nykyinen päivämäärä sekä Luokat-rekisteristä ryhmänohjaajan nimi.

  Kurssisuoritukset

  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijan kokonaiskurssimäärä sekä kunkin kurssityypin kurssimäärät. Tulostepohjaan tulee korjata kurssityyppiviittaukset vastaamaan lukion omia kurssityyppejä. Klikkaa yksi kerrallaan punaisia Laajuus.Kurssi... -soluja, ja valitse tilalle oikeat tyypit.

  • Suoritukset-solun summa on valmiiksi oikein. Tyhjää muiden viiden solun sisältö. Kaikissa kurssiksi valitaan Primus-kurssi.
  • Pakolliset-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu pakollinen kurssi)
  • Syventävät-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä kurssi)
  • Syventävät koulukoht. -soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä koulukohtainen kurssi)
  • Soveltavat-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu soveltava kurssi)

  Jos kurssityyppikohtaiset summat eivät täsmää kurssien yhteismäärän kanssa, jää jokin kurssityyppi tulostumatta tai jokin tulostuu useampaan soluun. Tarkista, mitä kurssityyppejä on käytössä esim. ottamalla jakauma Kurssit-rekisterin Tyyppi-kentästä. Jollain toisesta koulusta siirtyneellä opiskelijalla voi myös olla sellaisia kurssityyppejä, joita oma koulu ei käytä.

  Ylioppilaskirjoitustiedot

  Luetteloon tulostuu opiskelijan kokelaslaji nimenomaisena suorituskertana, kirjoituskerran yo-aine, onko aine pakollinen vai ylimääräinen, yo-kirjoituskerta sekä opiskelijan saama arvosana, mikäli hän on jo osallistunut kokeeseen.

  Tiedot tulostuvat opiskelijarekisterin yo-seurannan taulukosta. Taulukon sarakkeiden tiedot tulevat seuraavista rekistereistä: Kokelaslaji haetaan Ylioppilastutkinnon kokelaslajit -rekisteristä, arvosana haetaan Ylioppilastutkinnon arvosanat -rekisteristä ja yo-aine Ylioppilastutkinnon aineet -rekisteristä.

  Suoritusaika on koulun käyttämä yo-suorituskerran lyhenne. Esimerkiksi kevään 2008 kirjoituskerta voi olla lyhenteeltään esim. 2008K tai K08. Kirjoituskerta tallennetaan Koulun tiedot -rekisteriin.


  Artikkeli on päivitetty 20.05.2016