Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus ammatillisen perustutkinnon osan suorittamisesta (näyttötutkinnot)

  Katso kuva

  Todistusmallit noudattavat Opetushallituksen määräystä 20/011/2015 näyttötutkintojen todistuksista.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisterin tulostuseditori, ja valitse yläpalkista Toiminnot / Kopioi tiedostosta. Etsi äsken tallentamasi tiedosto ja avaa. Tuloste on nyt tallennettu Primukseenne. Tee samoin toiselle tulosteelle.

  Tulosteen tiedot

  Ylätunnisteeseen tulostuu tutkintotoimikunnan, asiakirjan ja tutkinnon nimi sekä opiskelijan nimi ja henkilötunnus. Keltaiseen suoritustaulukkoon tulostuu suoritetut tutkintojen osat arviointeineen.

  Ylätunniste

  • Tutkintotoimikunnan nimi tulostetaan opiskelijarekisterin Tutkinto-kentän kautta. Tällöin Tutkinnot-rekisteriin valitaan Tutkintotoimikunta-kenttään kunkin tutkinnon vastaava toimikunta. Myös opiskelijarekisteristä löytyy Tutkintotoimikunta-kenttä, josta tiedon voi laittaa tulostumaan.
  • Tutkinnon nimi tulostetaan opiskelijarekisterin Tutkinto-kentästä. Todistusmääräyksessä sanotaan, että jos tutkinnossa on osaamisaloja, voidaan takasivun kohtaan "Lisätietoja" kirjata, mistä osaamisalasta suoritetut tutkinnon osat ovat.
  • Asiakirjan nimi ja sarakeotsikot on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.
  • Otsikoiden yläpuolelle tulostuu lause joko yksikkö- tai monikkomuodossa "on suorittanut ammatillisesta perustutkinnosta osan ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavassa tutkinnon osassa:" tai ".. seuraavissa tutkinnon osissa:" sen mukaan, onko suoritettu yksi vai useampi tutkinnon osa. Solussa on käytetty funktiota Suoritetut kurssit.Tyyppi[Rivilukumäärä](1näyttö)+Suoritetut kurssit.Tyyppi[Rivilukumäärä](1näyttö työssä)>"1". Toisin sanoen jos tutkintosuorituksia on enemmän kuin yksi, tulostuu lauseen monikkomuoto, muulloin yksikkömuoto. Vaihda funktioon kurssityyppien tilalle ne, jotka oppilaitoksessanne vastaavat tutkintosuorituksia.

  Suoritustaulukko

  • Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arvosana.
  • Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti.
  • Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.
  • Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan tutkintosuorituksia vastaavat kurssityypit esim. 1 näyttö, 1 näyttö työssä, 1 näyttö_ostunn_tutke2.

  Alatunniste

  • Alatunnisteeseen tulostuu tekstinä: "Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti.".
  • Todistuksen päivämäärä tulostuu opiskelijarekisterin Todistuksen päiväykset -kentän viimeiseltä riviltä ja tulostusehtona on Todistuslajit="4 todistus tutkinnon osan suorittamisesta".
  • Tutkintotoimikunnan tiedot tulostetaan opiskelijarekisterin Tutkinto-kentän kautta samoin kuin ylätunnisteessa, Tutkintotoimikunnat-rekisterin mukaisina.
  • Tutkinnon järjestäjän edustajan tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä.

  Takasivu


  Tulosteen tiedot

  • Takasivun ensimmäinen punaiseen soluun on laitettu tulostumaan sekä tekstiä että tietoa.
  • Tutkinnon nimi tulostetaan taivutuksen takia Tutkinnot-rekisterin Todistusnimi suomeksi 1 -kentästä. Tähän kenttään nimi kirjataan oikeassa taivutusmuodossa (tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon).
  • Opetushallituksen päättämien ammatillisen perustutkinnon perusteiden diaarinumero ja päiväys tulostuvat Tutkinnot-rekisterin kentistä OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/pvm. Jos tutkinnon perusteisiin on tullut muutoksia, tulostuvat lisäksi tiedot kentistä OPH:n määräys/pvm 2 ja OPH:n määräys/dnro 2.
  • Lisätiedot tulostuvat opiskelijarekisterin kentästä Lisätietoja todistukseen. Tarkista Oph:n todistusmääräyksistä, mitä lisätietoja takasivulle pitää kirjata.
  • Teksti "Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta" on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.

  Artikkeli on päivitetty 30.09.2015