Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilman lokitiedosto

  Wilman lokitiedostoon tallentuu tieto kirjautumisista sekä käyttäjän toimista Wilmassa. Lokin avulla voidaan selvittää mm. väärinkäyttöepäilyjä. Versiosta 2.12c eteenpäin loki on automaattisesti käytössä, aiemmissa versioissa loki otetaan käyttöön täyttämällä ini-tiedostoon lokin sijainti ja nimi.

  Loki käyttöön

  Uusissa Wilma-asennuksissa logi syntyy oletuksena Wilman asennushakemistossa olevaan Logs-hakemistoon nimellä wilma.log. Tiedoston voi ohjata toiseen paikkaan antamalla polun ja tiedostonimen prwilma.ini-tiedossa kohtaan LogFile=.

  Vanhoilla Wilma-asiakkailla LogFile= -asetus voi olla tyhjä. Tällöin logi syntyy suoraan asennushakemistoon.

  Vanhemmissa versioissa lokitiedosto otetaan käyttöön täyttämällä Wilman asetustiedostoon lokitiedoston nimi ja maksimikoko ini-tiedostoon. Nimen voi päättää itse. Tekstimuotoinen lokitiedosto on helppolukuisin, joten tiedostopäätteeksi kannattaa antaa esim. txt tai log.

  LogFile=wilma.log
  LogFileMaxKb=10240

  Lokin koko

  Kun lokin kokoraja täyttyy, aloitetaan automaattisesti uusi lokitiedosto. Uuden tiedoston nimi on sama kuin ensimmäisellä, mutta nimen perässä on järjestysnumero, esim. wilmalog2.txt.

  Lokin hakemisto - TÄRKEÄÄ

  Lokitiedon voi ohjata myös toiseen hakemistoon. Hakemiston tulee olla sellainen, että sinne ei ole pääsyä kuin Wilman ylläpidolla. Käyttäjät eivät saa päästä muokkaamaan tai poistamaan lokia.

  Lokitiedoston sisältö

  Tukipalvelumme neuvoo lokitiedoston lukemisessa ja auttaa tarvittaessa väärinkäyttöepäilyjen selvittämisessä.