Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018: Huomioon otettavaa

  Uudet tutkintojen perusteet astuivat voimaan 1.8.2018, osa jo vuoden alusta lähtien. Uudet opiskelijat opiskelevat automaattisesti uusien perusteiden mukaisesti, mutta myös aiemmin aloittaneet voivat siirtyä uusiin tutkinnon perusteisiin. Siirtymisessä huomioitavia asioita on kerätty alle.

  1.8.2018 jälkeen aloittavat

  • Hae Primukseen tutkinnot ja sen jälkeen tutkinnon osat ePerusteista (ohjelinkit ohjeen alapuolella).
  • Luo uusi arvosana-asteikko 1-5. Täytä sille kenttään Koskiluokitus "Viisiportainen ammatillinen".
  • Luo Arvosanamääritykset-rekisteriin arvosanat 1-5 sekä Hyväksytty ja Hylätty. Valitse näille luomasi 5-portainen asteikko. Täytä KOSKi-arvosana-kenttään oikeat koodiarvot.
  • Valitse 1-5 asteikko uusien perusteiden mukaisille tutkinnon osille Opetustarjonta-rekisterissä.
  • Luo uudet toteutussuunnitelmat haettujen tutkinnon osien perusteella.
  • Valitse opsipuu uusille opiskelijoille.
  • Edetään tavalliseen tapaan osaamisen tunnustamisten, valintojen jne. osalta.
  • Opiskelijalle laaditaan HOKS opintojen alussa.

  Kosken arvosanakoodistot:
  1-5 asteikko
  1-3 asteikko
  Hyv-Hyl asteikko

  1.1.2018 aloittaneet

  • Vuoden alussa opiskelijat ovat aloittaneet vielä vanhoilla tutkinnon perusteilla, ellei kyseiseen tutkintoon ole vielä ollut uudet perusteet voimassa.
  • Opiskelija siirtyy uusien perusteiden mukaan opiskelemaan. Hänen jo suorittamansa opinnot pitää tunnustaa uusiin perusteisiin, jos vastaavuuksia löytyy. Arvosanat muunnetaan 1-5 asteikkoon: 1->1 tai 2, 2->3 tai 4 ja 3->5.
  • Arvosanojen muuntamisen voi tehdä PrimusQueryllä.
  • Opiskelijalle EI tehdä uutta rekisterikorttia, vaan hän jatkaa samalla kortilla (opiskeluoikeus ei muutu).
  • Opiskelijalle vaihdetaan uusi opsi. Silloin hänen alkuvuonna suorittamat opinnot näkyvät häntäkursseina uuden opsin lopussa.
  • Suoritukset voi siirtää uuteen opsiin tämän ohjeen mukaan.
  • Suoritusten siirrosta on hyötyä vain, jos vanhan ja uuden opsin tutkinnon osat vastaavat toisiaan.
  • Sen jälkeen tulee vielä tehdä osaamisen tunnustamiset ja arvosanojen muuntamiset.
  • Jos tutkinnon osissa on paljon eroavaisuuksia, tehdään osaamisen tunnustamiset "käsipelillä".
  • Tai tehdään aluksi yhdistelmä-opsi, jossa on uudet ja vanhat tutkinnon osat. Kun suoritukset on siirretty, voi vanhat tutkinnon osat poistaa tästä opsista.
  • Kaikki opiskelijan jo suorittamat opinnot pitää siirtää uuteen opsiin osaamisen tunnustamisena ja nämä tulee olla rahoituksen piirissä.
  • 1.1.2018 jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla pitää Suoritustapa olla "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)".

  Muiden arvosanojen aiheet

  • Jos vanhoille tutkinnon osille on arvioitu muiden arvosanojen aiheita, ne voidaan siirtää Siirrä suoritukset uuteen opsiin -toiminnolla myös.
  • Kannattaa huomioida, että silloin muiden arvosanojen aiheiden tulee olla samat vanhassa ja uudessa tutkinnon osassa.
  • Vanhaan tutkinnon osaan annetut arvosanat siirtyvät samoille riveille uuteen tutkinnon osaan.
  • Jos muiden arvosanojen aiheet ovat erit, ne voi myös jättää siirtämättä tuossa toiminnossa rastimalla kentän Älä siirrä muita arvosanoja

  Osaamisen tunnustaminen

  • Osaaminen tunnustaminen tehdään Osaamisen tunnustaminen -toiminnolla Primuksessa tai lomakkeen kautta Wilmassa.
  • Hoks-lomakkeista löytyy myös tähän tarkoitukseen lomake.
  • Osaamisen tunnustamisille kirjataan kenttä Rahoituksen piirissä, jos tutkinnon osa kuuluu rahoituksen piiriin.