Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen kirjaustavoissa huomioitavaa

  Työssäoppimista voidaan kirjata pääasiassa kolmella tavalla Primukseen, ja eri tavoilla tehdyt kirjaamiset siirtyvät eri tavoilla Kurreen. Kaikissa kolmessa tapauksessa työssäoppimisen kirjaukset tallennetaan Työssäoppiminen-rekisteriin. Osassa tapauksista työssäoppimisen määrän/keston erittely muusta opintojen kestosta ja siirtäminen Kurreen on hankalaa tai mahdotonta. Opettajan työmääräseurannan kannalta Kurre on paras paikka seurantaan. Työssäoppimisen huomiointi opettajan työmäärissä on ohjeistettu erikseen.

  OPH:n kustannuskyselyyn työssäoppimisen osaamispisteet voi laskea joko Opiskelijat-rekisteristä tai Työssäoppiminen-rekisteristä. Lähiopetuksen määrät saadaan Kurresta ja työssäoppimiset Primuksesta kirjaustavasta riippuen joko kurssityypin mukaan tai Työssäoppiminen-rekisteristä Laajuus osaamispisteinä -kentästä.

  Työssäoppimisen kirjaustavat opetussuunnitelmaan Primuksessa

  Tapa 1:

  • Käytössä tilanteessa, jossa opetussuunnitelmassa ei ole erikseen määritelty työssäoppimisen jyvittämistä tutkinnon osittain. Työssäoppimiselle ei tehdä erillistä kurssia opetussuunnitelmaan. Työssäoppiminen kirjataan tutkinnon osan tasolle ilman, että erotellaan tarkemmin, mihin jaksoon se sisältyy. Työssäoppiminen-rekisterissä Kurssi-kenttään kirjataan tutkinnon osat, joita se koskee (yksi tai useampi).
  • Kuvassa tutkinnon osassa Kasvun tukeminen ja ohjaus pitäisi olla yhteensä 15 osp, mutta alla olevista (teoria)osa-alueista kertyy vain 10 osp ja tutkinnon osaan merkitystä työssäoppimisesta loput 5 osp.
  • Oppilaitoksen on päätettävä, merkitäänko tutkinnon osan alle osa-alueisiin vain lähiopetuksen kestot, mikäli opiskelijat suorittavat työssäoppimista vaihtelevasti eri osa-alueisiin liittyen, vai otetaanko työssäoppiminen huomioon jonkin tietyn osa-alueen kestossa.
  • Mikäli työssäoppimisen kestoa ei huomioida osa-alueiden kestoissa, niin suorituksista ei kerry tutkinnon osaan täyttä osaamispistemäärää, mutta Kurreen siirtyy oikea määrä lähiopetusta. Tutkinnon osan loppuarviointia tehdessä on huomioitava osan koko laajuus eikä vain suorituksista kertyvää laajuutta (joista työssäoppimisen osuus puuttuu). Muuten tutkinnon osaamispisteet jäävät vajaaksi. Tämä vaikuttaa myös opintosuoritusotteen tekemiseen, jossa pitää huomioida myös työssäoppiminen.
  • Työssäoppimisen kestoa ei voida tässä tapauksessa siirtää tutkinnon osan tasolta Kurreen, vaan Kurressa merkitään työssäoppiminen opiskelijoille esimerkiksi sijoitustyypillä. Tästä ei voi tehdä myöskään arviointikirjaa, joten poissaoloja ei voi merkitä työssäoppimisjaksolta.


  Tapa 2:

  • Työssäoppimiselle ei tässäkään tavassa laiteta opsipuuhun omaa kurssia näkyviin. Työssäoppiminen lisätään osa-alueisiin, jossa on lähiopetusta ja se sisältää työssäoppimisen. Työssäoppimisen kurssi-kenttään kirjataan osa-alueet, joita työssäoppiminen koskee.
  • Työssäoppimisen määrää ei saada eroteltua lähiopetuksen määrästä, kun siirretään opinnot Kurreen, vaan jälleen opiskelijoiden työssäoppimiset täytyy merkitä muulla tavalla ja poissaolot on vaikea kirjata ja kohdentaa juuri työssäoppimiseen.
  • Lähiopetuksen arvioinnissa lasketaan laajuudeksi lähiopetus + työssäoppiminen, ja osa-alueen arviointi tehdään vasta, kun työssäoppiminen on suoritettu.
  • Hyväksytyn työssäoppimisen lisäksi myös jakso pitää merkitä suoritetuksi opsissa.
  • Tässä tavassa tutkinnon osaan kertyy osaamispisteet alla olevista osa-alueista.
  • Kurressa toimitaan Työssäoppimisen kirjaaminen Kurressa -ohjeen kohdan B mukaan. (Voi myös laskea laskimella, kun tarkistetaan, minkä verran opettajalle pitäisi kertyä tunteja, ja kirjataan opettajalle haluttu tuntimäärä muuta työtä.)


  Tapa 3:

  • Työssäoppiminen kirjataan opsiin omana osa-alueena, jolloin työssäoppimisen kesto on sama kuin kyseisen osa-alueen kesto. Työssäoppimisen tarkemmat tiedot kirjataan Työssäoppiminen-rekisteriin. Työssäoppiminen-rekisterin Kurssi-kenttään lisätään vain tämä osa-alue ja Laajuus osaamispisteinä -kenttään työssäoppimis-osa-alueen kesto.
  • Työssäoppiminen voidaan erotella omalla kurssityypillä, vrt. työssäoppimisen vanha kirjaustapa.
  • Tällaisesta osa-alueesta työssäoppimisen kesto saadaan siirrettyä Kurreen. Tästä voidaan tehdä oma arviointikirja. Jos opettaja liitetään siihen ja käytössä on työajan tai palkkaperusteen seuranta Kurren kautta, niin merkitään työssäoppimisen kurssityypille opetus- ja oheistyökerroin nollaksi. Silloin sitä ei näy työsuunnitelmassa.
  • Jos taas opettajaa ei merkitä tälle ryhmälle, niin kurssityypille ei tarvita nollakertoimia.
  • Jos työssäoppimista ei arvioida ollenkaan perinteisellä menetelmällä, ei siitä tule suoritusta, ja siten suoritetut osaamispisteet pysyisivät erossa työssäoppimisesta. Jos työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä, niin kurssityyppi on aika hyvä erotteluväline, joka ehkä helpottaa opintosuoritusotteen ja suoritusten toimivuutta.
  • Jos työssäoppiminen pitää laskea opiskelijan opsissa kokonaissuoritusmäärään (eli sitä ei ole jyvitetty muihin opintohin), niin silloin työssäoppimisen jakso tulee arvioida sellaisella arvosanalla, joka lasketaan suoritukseksi. Työssäoppiminen-rekisterissä annettu arviointi (hyväksytty/hylätty) ei riitä, koska se ei siirry opsiin suoritukseksi.
  • Primuksen Kurssityypit-rekisterissä valitaan Huomioi tilastoissa -kenttään "Suorituksina", jotta osaamispisteet huomioidaan tilastokeskuksen tilastossa oikein.

  Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia -rasti:

  • Jos työssäoppiminen on kirjattu tutkinnon osaan, niin laajat oikeudet on silloin vain yhdellä opettajalla eli sillä, joka on vastuuopettajana työssäoppimisessa.
  • Laajat oikeudet -rasti antaa oikeudet työssäoppimisiin vain, jos työssäoppimisen opiskelija on jossain opettajan arviointikirjassa eli jos opiskelijan ja opettajan välillä on opetussuhde (arviointikirjan kautta). Koska tutkinnon osista ei tehdä aina arviointikirjoja, niin tätä yhteyttä ei aina ole.