Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Perusopetuksen päättötodistus

  Katso kuva

  Tämä on perusopetuksen päättötodistus. Todistus on vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Todistuksen yläosan oppilastiedot tulostuvat opiskelijarekisterin mukaisesti; koulun yhteystiedot, lukuvuosi ja päiväykset Koulun tiedot -rekisterin mukaisesti. Ensimmäisessä kuvassa on ylätunniste paperitulosteena. Toisessa kuvassa ylätunniste on sellaisena kuin se näkyy tulostuseditorissa.

  Päättötodistus-opsi

  Käytös ja opinto-ohjaus pois

  Päättötodistuksen ainejärjestys ja aineiden nimet määräytyvät oppilaan opetussuunnitelman mukaan. Jos opetussuunnitelmassa on aineita, joita päättötodistukseen ei tulosteta, kannattaa tulostusta varten tehdä erillinen päättötodistus-opsi. Päättötodistus-opsista poistetaan esim. käyttäytymisen aine ja opinto-ohjaus. Kun opsista poistetaan myös ns. emokurssi eli "Muiden suoritusten emo", eivät opsiin kuulumattomat suoritukset näy enää opsin lopussa.

  Fysiikka ja kemia

  Perusopetuksen opetussuunnitelmassa 7. vuosiluokalla on saatettu käyttää yhdistettyä Fysiikka/kemia -ainetta. Päättötodistukseen tulostetaan kuitenkin fysiikka ja kemia erillisinä aineina. Päättötodistusta varten myös 7. luokan kurssit tulee jakaa erillisten aineiden alle:

  1. Avaa Opetussuunnitelmat-rekisteri ja valitse käytössä oleva opetussuunnitelma.
  2. Valitse sen jälkeen Toiminnot / Kopioi rekisterikortti
  3. Anna uudelle opsille nimeksi esim. Päättöops.
  4. Siirrä Fysiikka/Kemia -aineen alla olevat kurssit erillisten Fysiikan ja Kemian aineiden alle. Poista sen jälkeen Fysiikka/Kemia -aine opsista.
  5. Avaa opiskelijarekisteri ja valitse kaikki 9. luokan opiskelijat. Valitse heille tekemäsi päättöops. Tätä opetussuunnitelmaa käytetään päättötodistusten tulostuksen ajan.

  Huom! Yhteisen opetussuunnitelman muutokset eivät päivity niille oppilaille, joilla on henkilökohtainen opetussuunnitelma ei rasti kentässä Opsin rakennetta muutettu. Tee sama muutos näille oppilaille opiskelijarekisterissä, Opsin rakenne -välilehdellä.

  Uskontoaineet

  Uskontoaineet tulostetaan nimellä "Uskonto" riippumatta siitä, onko oppilas opiskellut evankelis-luterilaista, ortodoksista vai jotain muuta uskontoa. Anna päättöopsissa kaikkien uskontoaineiden nimeksi "Uskonto". Lyhenteet voivat olla ainekohtaiset, esim. UE ja UO. Muutos tehdään klikkaamalla opsipuussa olevaa ainetta hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Muokkaa kurssin tietoja. Nimenmuutos koskee vain päättöopsia, joten 7. ja 8. luokkalaisilla aineet säilyvät omilla nimillään.

  Äidinkieli ja toinen kotimainen kieli

  Lisää Kurssit-rekisterissä suomen kielen ja ruotsin kielen nimen eteen muutama välilyönti, jotta ne tulostuvat väliotsikon alle hieman sisennettyinä. Tämä muutos vaikuttaa kaikkiin todistuksiin, mutta yleensä niin halutaankin.

  Suoritustaulukko


  Oppiaineet, arvosanat ja viikkotuntimäärät tulostuvat keltapohjaisen taulukon punaisista soluista. Todistukseen tulostuvat vain ne oppiaineet, joissa on arvosana. Koska kaikkien aineiden tietoja ei tulosteta samalla tavalla, on pohjassa useampia soluja ja soluilla erilaisia tulostusehtoja. Yhteiset aineet tulostuvat heti rivin alusta, valinnaiset sisennettynä.

  Väliotsikot (1. rivi)

  Ylin Kurssin tiedot()->Nimi -solu tulostaa väliotsikon nimen. Väliotsikkoja ovat "Äidinkieli ja kirjallisuus" sekä "Toinen kotimainen kieli". Väliotsikko tulostuu, jos sen alla olevissa aineissa on arvosanoja. Tulostuvaksi kurssityypiksi on valittu "väliotsikko".

  Yhteiset oppiaineet (2. rivi)

  • Toisen rivin Kurssin tiedot()->Nimi, tulostaa yhteisten oppiaineiden nimet.
  • Rivin toinen solu tulostaa aineen loppuarvosanan sekä tähden yksilöllistettyjen aineiden yhteyteen.
  • Rivin kolmas solu tulostaa aineen loppuarvosanan kirjaimin.
  • Tulostuviksi kurssityypeiksi "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine".

  Rivillä tulostusehtona on Arvosana->Arvosana<>"" eli aineen nimi, arvosana ja arvosana kirjaimin tulostetaan silloin, kun ainetasolla on arvosana.

  • Jos jokin oppiaine jää todistuksesta kokonaan pois, tarkista, että myös aineen palkissa näkyy arvosana.
  • Jos arvosana puuttuu, on aineelle todennäköisesti määrittelemättä Arvosanan laskentatapa Primuksen Kurssit-rekisterissä. Täytä tämä kenttä, ja päivitä opetussuunnitelma.

  Yksilöllistetyt aineet ja tähti-arvosanat

  Yksilöllistettyjen aineiden arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*). Yksilöllistettyjen aineiden tähti-merkin tulostamista varten täytetään Kurssityypit-rekisterissä Arvosanaviite-kenttään tähti (*) kaikille niille kurssityypeille, jotka tarkoittavat yksilöllistettyä opiskelua, esim. "ya yksilöllistetty aine" ja "ya yksilöllistetty valinnaisaine". Solun sisältö on asemoitu oikeaan reunaan, jotta arvosanat tulostuisivat siististi allekkain myös silloin, kun arvosanan eteen tulostuu tähti.

  Valinnaiset aineet (3. rivi)

  Sisennetty kolmas rivi tulostaa valinnaiset aineet. Valinnaisaineen nimeksi tulostuu joko aineen oikea nimi (numeroin arvioitavat) tai pelkkä teksti "valinnaiset opinnot" (sanallisesti arvioitavat, alle 2 vvt). Se mitä kulloinkin tulostetaan, on rajattu tulostusehdoin.

  Tässä pohjassa tulostusehdot on tehty seuraavasti:

  • Ensimmäinen solun sisältö tulostaa valinnaisaineen nimen sellaisenaan, kun kurssin nimi on eri kuin *valinnaiset opinnot*. Esim. valinnaisaine Tietotekniikka tulostuu omalla nimellään. Tulostusehtona: Arvosana()->Arvosana JA Kurssin tiedot()->Nimi <>*valinnaiset opinnot*.
  • Toinen solun sisältö tulostaa pelkän tekstin "Valinnaiset opinnot". Teksti tulostuu, kun valinnaisaineen nimessä mainitaan "*valinnaiset opinnot*". Tällä tavalla tulostetaan sanallisesti arvioitavat, alle 2 vvt laajuiset valinnaiset opinnot. Tulostusehtona: Arvosana()->Arvosana<>"" JA Kurssin tiedot()->Nimi=*valinnaiset opinnot*.

  Solujen ehdot voi vaihtoehtoisesti tehdä myös tarkastelemalla opintoviikkomäärää. Kun laajuus on 2 vvt tai enemmän, tulostetaan kurssin nimi, kun taas laajuus on alle 2 vvt, tulostetaan "valinnaiset opinnot". Tässä tapauksessa ehdot tehdään seuraavasti:

  • Solun 1. sisällön ehto: Arvosana()->Arvosana<>""JA Opintoviikkoja()>=2. Ehdon toteutuessa tulostetaan kurssin nimi tietona suoraan Kurssit-rekisteristä.
  • Solun 2. sisällön ehto: Arvosana()->Arvosana<>""JA Opintoviikkoja()<2. Ehdon toteutuessa tulostetaan teksti "valinnaiset opinnot".

  Lyhyet valinnaiset, joille ei ole yhteistä oppimäärää

  Jos oppilas on opiskellut sellaista valinnaisainetta, jolle ei ole yhteistä oppimäärää, ei ainetta kannata tulostaa nimellä "valinnaiset opinnot", vaikka opetussuunnitelman perusteissa näin ohjeistetaankin. Tällöin todistuksesta ei käy mitenkään ilmi, minkä aineen valinnaista on kyse, vaan valinnainen näyttää liittyvän sen yläpuolella olevaan aineeseen. Jos oppilas on opiskellut esim. 1 vvt japanin kieltä, nimeä tämä valinnaisaine esim. "Japanin alkeet".

  Valinnaisten tuntimäärät

  • Opintoviikkoja() solu tulostaa valinnaisessa aineessa suoritettujen viikkotuntien määrän. Yhteisistä aineista ei tulosteta tuntimäärää.
  • Viikkotuntimäärä tulostuu niistä valinnaisaineista, joissa on arvosana.

  Valinnaisten arvosana

  • Arvosana tulostuu ainetasolta. Jos jokin arvosana puuttuu, tarkista, että oppilaan kortilta, että aineen kohdallakin näkyy arvosana.
  • Arvosana()->Kirjaimin -solu tulostaa loppuarvosanan kirjaimin (esim. "kiitettävä" ja Arvosana()->Arvosana varsinaisen loppuarvosanan.
  • Arvosana tulostetaan vain numeroin arvioitaville, vähintään 2 vvt laajuisille valinnaisille. Tarkista Arvosanamääritykset-rekisteristä, että kaikille numeroarvosanoille on rastittu kenttä Lasketaan keskiarvoon.
  • Sanallisesti/kirjainarvosanalla arvioitavien aineiden kohdalle tulostuu vain arvosana kirjaimin eli "hyväksytty". Voit tarvittaessa muuttaa arvosanan nimeä Arvosanamääritykset-rekisterissä. H/S-arvosana jää pois, kun sille ei rastita Lasketaan keskiarvoon -kenttää Arvosanamääritykset-rekisterissä.
  • Tulostuvaksi kurssityypiksi kaikkiin tämän rivin soluihin on valittu "ya valinnainen aine" ja "ya lyhytkurssiaine".

  Valinnaisaineen keskeytys

  Jos oppilas on vaihtanut valinnaisainetta, merkitään keskeytetyn aineen päättöarvosanaksi O (osallistunut). Oppiaineessa suoritettu laajuus säilyy ja tulostuu mm. päättötodistukseen. Jos oppilas vaihtaa esim. 8. luokan jälkeen kotitalouden kuvataiteeseen, merkitään kotitalouteen arvosanaksi O ja laajuudeksi 8. lk:n tuntimäärä.

  Se valinnainen aine, johon oppilas on vaihtanut, arvioidaan normaalisti, joko numeerisesti tai sanallisesti. Tässäkin oppiaineessa tulostetaan siinä opiskeltu laajuus. Esimerkkitilanteessa kuvataiteeseen annettaisiin arvosana 9 ja laajuudeksi pelkkä 9. luokan tuntimäärä.

  Lisätietoja valinnaisaineiden käsittelystä

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisen sivun alatunnisteeseen tulostuvat allekirjoitukset ja lisätiedot.

  • Lisätiedot tulostuvat opiskelijarekisterin kentästä Lisätietoja todistukseen
  • Yksilöllistämisiin liittyvä lause tulostuu, jos oppiaalla on suorituksia aineissa, joiden kurssityyppinä on "yksilöllistetty aine". Vaihda tulostusehtoon se kurssityyppi, joka omassa koulussasi tarkoittaa yksilöllistettyä ainetta: Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus, yksilöllistetty aine)>"0".


  Artikkeli on päivitetty 31.03.2016