Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kirjaamiseen liittyvät oikeudet

  Päivitetty 5.3.2019

  Opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat itse voivat kirjata työpaikalla järjestettävän koulutuksen tietoja Wilman kautta. Kirjaaminen tehdään sähköisten lomakkeiden avulla. Kirjaamista varten luodaan muutama käyttäjäryhmä, sekä merkitään tämä käyttäjäryhmä niin henkilöille, lomakkeille kuin tulosteillekin. Käyttäjäryhmä yhdistää henkilön ja lomakkeen/tulosteen eli kuka saa käyttää mitäkin lomaketta.

  Käyttäjäoikeudet

  1) Rasti Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Työssäoppimisen kirjaus käytössä. Kirjauksiin tarvittavat toiminnot tulevat näkyviin Wilmassa.

  2) Tee opettajia varten Käyttäjäryhmät-rekisterissä uusi ryhmä esim. nimellä "Wilma: TJK". Ryhmälle annetaan oikeus luoda uusia rekisterikortteja Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin ja tarvittaessa tallennettujen tulosteiden tulostamisoikeus.

  3) Tee myös opiskelijoita varten oma käyttäjäryhmä. Tälle ryhmälle ei tarvitse antaa erillisiä oikeuksia, mutta ryhmä tarvitaan yhdistämään koulutussopimus- tai oppisopimuslomake ja ne opiskelijat, joilla lomake saa näkyä.

  Wilman versiosta 2.21 lähtien myös opiskelija voi aloittaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen kirjaamisen. Silloin opiskelijoiden käyttäjäryhmälle annetaan oikeus Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin ja siellä oikeus Uuden rekisterikortin luominen.

  4) Täytä opettaja-, henkilökunta- jne. rekistereissä kullekin henkilölle oikea ryhmä Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään. Opiskelijoiden ryhmän voi täyttää joko Koulun tiedot -rekisterissä, Luokat-rekisterissä tai opiskelijarekisterissä.

  5) Täytä Primuksen lomake-editorissa kullekin lomakkeelle oikea käyttäjäryhmä: opettajien lomakkeelle opettajien ryhmä, opiskelijoiden lomakkeelle opiskelijoiden ryhmä jne.

  6) Jos käytössä on työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä tulosteita, täytä niillekin käyttäjäryhmät. Tulosteet laaditaan Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisterin tulostuseditorissa.

  Oikeudet työpaikalla järjestettävän koulutuksen kirjauksiin

  Työpaikalla järjestettävän koulutuksen vastuuopettajalla on aina oikeudet kyseiseen työssäoppimiseen. Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisterin Muut opettajat -kenttään lisätyt opettajat saavat samat oikeudet kuin vastuuopettaja.

  Ryhmänohjaaja näkee aina kaikki oman ryhmänsä opiskelijoiden työpaikalla järjestettävän koulutuksen tiedot vähintäin Wilman ylävalikon kautta. Jotta hän näkee myös eHOPS:ssa ratas-ikonin ja pystyy muokkaamaan tietoja tai lisäämään uusia, pitää hänellä olla myös käyttäjäryhmä, jolla on pääsy Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin.

  Jotta muu kuin vastuuopettaja pääsisi näkemään työpaikalla järjestettävän koulutuksen kirjauksia:

  • tulee hänen olla joko opiskelijan ryhmänohjaaja TAI
  • hänelle on annettu opettajarekisterissä tai käyttäjäryhmän kautta Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia TAI
  • hän opettaa opiskelijaa ko. kurssissa (arviointikirja) TAI
  • hänellä on käyttäjäryhmän kautta Wilmaoikeus: Opiskelijat / Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit (vain uusien työpaikalla järjestettävien koulutusten lisääminen).

  Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tietojen muokkaukseen ja uusien lisäykseen tarvitaan aina myös käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin. Muokkaus- ja lisäysoikeudet saadakseen opettajalla tulee olla siis Käyttäjäryhmä Wilmassa -kentässä sama ryhmä, joka on valittu työpaikalla järjestettävän koulutuksen kirjaamiseen tarkoitetulle lomakkeelle.

  Opettaja, joka opettaa opiskelijoille tiettyä kurssia (tutkinnon osaa), näkee tähän kurssiin liittyvät työssäoppimistiedot arviointikirjansa opiskelijoiden osalta. Jotta voisi myös muokata/lisätä uusia, tarvitaan Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia.

  Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia

  Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia -oikeudella opettaja pääsee muokkaamaan myös muiden vastuuopettajien kirjauksia, jos hän opettaa opiskelijaa työssäoppimiseen liittyvissä kursseissa. Tällä oikeudella opettaja voi lisäksi tehdä merkintöjä opiskelijan päiväkirjaan. Lisäksi opettaja voi lisätä uusia työpaikalla järjestettäviä koulutuksia kaikkiin eHOPS:n kursseihin opettamilleen opiskelijoille.

  Jos on arviointikirjan opettaja, mutta ei ole Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimista

  • näkee arviointikirjan kurssiin lisätyt "työssäoppimiset" sekä ylävalikon kautta että arviointikirjassa, opiskelijan nimen perässä.
  • pääsee näkemään "työssäoppimisen" tiedot, mutta ei voi muokata eikä tehdä opiskelijan päiväkirjaan merkintöjä.

  Opettajarekisterin Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa:

  • ei yksistään tuo oikeutta työpaikalla järjestettäviin koulutuksiin
  • jos on lisäksi käyttäjäryhmä, jolla pääsy Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin, voi lisätä uusia kirjauksia, mutta ei näe muiden opettajien ohjaamia.

  Wilman versiosta 2.21 lähtien:

  Opettaja- ja henkilökuntarekisterin oikeuksia on siirretty osittain Käyttäjäryhmät-rekisteriin, Wilman oikeudet / Wilman moduulit-osioon. Siellä on kohta Ammatilliset, josta löytyy samat, yllämainitut oikeudet, jotka on ollut rastikenttinä opettajarekisterissä (/henkilökuntarekisterissä). Myös rastit toimivat edelleen.

  Samasta kohdasta löytyy opettajan ja henkilökunnan uusi oikeus: Oikeus nähdä kaikki työssäoppimiset. Tällä opettaja tai henkilökuntaan kuuluva näkee Wilmassa kaikki oman oppilaitoksensa työssäoppimiset. Muuta yhteyttä opiskelijaan, työssäoppimiseen tai työssäoppimisen kurssiin ei tarvita. Tämä oikeus kannattaa antaa vain esim. tutkintovastaavan tai koulun johtajan käyttäjäryhmälle, joiden on tarve nähdä koko oppilaitoksen työssäoppimiset. Oikeus toimii samoin kuin Oikeus nähdä kaikki näytöt.

  Esimerkkejä käyttäjäoikeuksista:

  • Ryhmänohjaaja: näkee omien opiskelijoiden työpaikalla järjestettävät koulutukset, ei voi muokata, jos ei ole ko. lomakkeen käyttäjäryhmää
  • Muu opettaja: Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot, ei näe "työssäoppimisia", voi vain lisätä uusia,jos käyttäjäryhmä
  • Muu opettaja: Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia, vaatii lisäksi yhteyden opiskelijaan, esim. opiskelija on jossain hänen arviointikirjassaan, joka liittyy työpaikalla järjestettävän koulutuksen kurssiin. Muokkausoikeus vaatii lisäksi ko. lomakkeen käyttäjäryhmän opettajalle.
  • Oikeus nähdä kaikki työssäoppimiset ei vaadi yhteyttä opiskelijaan, ainoastaan sama "koulu". Muokkausoikeus vaatii lisäksi ko. lomakkeen käyttäjäryhmän.
  • Pelkillä työssäoppimisoikeuksilla ei välttämättä näe opiskelijan eHOPS:a, jos ei ole muita oikeuksia opiskelijan tietoihin. Silloin työssäoppimiset löytyvät Wilman yläpalkin Työpaikalla järjestettävä koulutus -linkistä.
  • Opettajalle, joka saa lisätä työpaikalla järjestettäviä koulutuksia kaikille opiskelijoille, annetaan käyttäjäryhmän oikeus Wilman oikeudet / Opiskelijat / Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit.

  Esimerkkejä lomakkeiden käyttöoikeuksista

  Opettaja saa syöttää uusia ja muokata olemassa olevia

  • Lomakkeen tyyppinä "Rekisterin tiedot"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmäksi "Wilma: TJK_ope"
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Opettaja"
  • Rastitaan "Uuden rekisterikortin luominen sallittu" ja "Näkyy Wilmassa"
  • Opettajarekisterissä valitaan "Wilma: TJK_ope" -ryhmä niille opettajille, jotka saavat lisätä työpaikalla järjestettäviä koulutuksia Wilman kautta.

  Työpaikkaohjaaja saa kirjata tjk-jaksolle havaintojaan opiskelijan työskentelystä

  • Lomakkeen tyyppinä "Rekisterin tiedot"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmäksi "Wilma: TJK_ohjaaja"
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Työpaikkaohjaaja"
  • Rastitaan "Näkyy WIlmassa"
  • Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat -rekisterissä valitaan "Wilma: TJK_ohjaaja" -ryhmä niille ohjaajille, jotka saavat täyttää tietoja Wilman kautta.
  • Valitaan osio- tai kenttäkohtaisesti, mitä tietoja ohjaaja saa muokata.

  Opiskelija saa täyttää omia kommenttejaan tjk-jaksolle

  • Lomakkeen tyyppinä "Omat tiedot"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmä "Wilma: opiskelijat"
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Opiskelija"
  • "Näkyy Wilmassa" rastitaan
  • Valitaan osio- tai kenttäkohtaisesti, mitä tietoja opiskelija saa muokata.
  • Käyttäjäryhmä laitetaan myös Opiskelija-, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterin kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Opiskelija saa aloittaa kirjauksen eHOPS:sta

  • Lomakkeen tyyppinä "Rekisterin tiedot"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmä esim. "Wilma: opiskelijat", jolla oikeus uuden rekisterikortin luomiseen Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisterissä
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Opiskelija"
  • "Näkyy Wilmassa" rastitaan
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu rastitaan
  • Valitaan osio- tai kenttäkohtaisesti, mitä tietoja opiskelija saa muokata.
  • Käyttäjäryhmä laitetaan myös Opiskelija-, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterin kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Opettaja, ohjaaja ja opiskelija saavat nähdä toistensa kirjaukset

  • Lomakkeen tyyppinä "Profiilisivu"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmä jätetään tyhjäksi
  • "Näkyy Wilmassa" rastitaan
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Opettaja", "Opiskelija", "Henkilökunta", "Työpaikkaohjaaja"
  • Kaikki tiedot ovat vain lukutilassa, kenttäkohtaisia oikeuksia ei tarvitse antaa.