Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijavaihtoon liittyvät kirjaukset Primuksessa

  Suomeen vaihto-oppilaaksi tuleville opiskelijoille kirjataan yhteystiedot sekä Suomessa suoritettavien kurssien valinnat ja arvosanat. Muihin maihin vaihto-oppilaaksi lähteville täytetään vaihdon paikka ja kesto, ja poistetaan nämä opiskelijat lukukauden/-vuoden opetusryhmistä.

  Ulkomaalaiset opiskelijat Suomessa

  Opiskelijalle tehdään rekisterikortti Primukseen ja hänet lisätään myös Kurreen.

  Maahantulo ja maassaolo

  Opiskelijarekisterissä voi täyttää mm. seuraavat kentät:

  • Kansalaisuus
  • Suomeen muuttopäivä
  • Ulkomainen henkilötunnus (jos tiedossa)
  • Kotimaa
  • Muuttostatus (= Tilapäisesti maassa oleva/vaihto-oppilas)
  • Muuttostatuskoodi (= 06)
  • Opiskelijalaji (Vaihto-oppilas tms.) Täytetään siten, että opiskelija saadaan lasketuksi / pois laskuista kulloinkin tehtävässä tilastoinnissa.
  • Ulkomainen todistus (todistuksen tiedot)
  • Koulutausta kotimaassa

  Henkilötunnus

  Hetun alku on sama kuin suomalaisilla, eli syntymäaika muodossa ppkkvv. Wilmaa varten XXXX-hetu ei ole riittävän yksilöivä, joten Wilmaa käyttävissä oppilaitoksissa tarvitaan ns. Ä-hetua. Ä-hetun muoto on -00XÄ, jossa X on miehillä pariton ja naisilla parillinen luku. Matthewin hetu olisi siis 060498-001Ä ja Angelinan 040698-002Ä. Jos useampi vaihto-oppilas on syntynyt samana päivänä, kasvatetaan hetun loppuosan numero-osaa: miehillä siis 001Ä, 003Ä jne. Numerot 001-999 ovat sallittuja.

  Jos käytössä on Primus ja Kurre 7, mutta ei Wilmaa, voi tunnisteena käyttää jotain koulun itse keksimää, uniikkia tunnusta. Tunnus kirjataan Primuksessa kenttään Tunniste Kurressa ja sen avulla tunnistetaan Primukseen ja Kurreen kirjattu henkilö yhdeksi ja samaksi henkilöksi. Tunnisteen tulee olla vähintään 15 merkkiä pitkä.

  Opinnot Suomessa

  Opiskelijalle valitaan opetussuunnitelma, ja kirjataan siihen tätä lukukautta/lukuvuotta koskevat valinnat. Oppiaineiden ja kurssien kohdalle voi kirjata, mitkä opiskelijan tavoitteet tässä aineessa ovat ja miten opetus on järjestetty.

  Jos opiskelija on mukana kaikilla tietyn aineen tunneilla, esim. ranskankielinen opiskelija mukana kaikilla ranskan tunneilla, merkitään valinnatkin kaikkiin ranskan kursseihin. Ne aineet, joihin opiskelija ei osallistu lainkaan, jätetään ilman valintoja.

  Luokka ja opetusryhmät

  Opiskelija lisätään jollekin olemassa olevalle luokalle täyttämällä Ryhmä/luokka-kenttä.

  • Kurre 7:ssa: Opiskelija valintoineen lisätään Kurreen joko täydentävällä tiedonsiirrolla tai syöttämällä nimi, hetu, luokka ja valinnat käsin.
  • Jos opiskelija osallistuu useammpaan saman kurssin rinnakkaisryhmään (esim. RAB1.1, RAB1.2), merkitään hänelle valintakin molempiin ryhmiin. Oletuksena Kurre ilmoittaa, että opiskelijalla on jo valinta tässä kurssissa, mutta ilmoituksen voi ohittaa "Kyllä"-vastauksella tai pysyvästi Valinnat-ikkunan Asetukset-valikosta poistamalla rastin Huomauta saman ryhmän tuplavalinnasta.
  • Primuksessa: Opiskelijan nimi lisätään niiden ryhmien arviointikirjoihin, joihin opiskelija osallistuu. Jos opiskelija itse ilmoittautuu kursseille Wilman kautta, ilmestyy hänen nimensäkin arviointikirjoihin automaattisesti.

  Ulkomaille vaihtoon lähtevät


  Kun suomalainen opiskelija lähtee vaihto-oppilaaksi ulkomaille

  • Täytä opiskelijavaihdon taulukko: Liikkuvuusohjelma, kohdemaa, vaihdon kieli, vaihdon pituus sekä alkamis- ja päättymispäivä.
  • Vaihdon lisätietoja -kenttään voit kirjata ne kurssit, jotka opiskelijan on tarkoitus suorittaa ulkomailla tai saada hyväksiluettua Suomessa. Vastaavat tiedot voi kirjata myös opiskelijan opsiin ko. kurssin kohdalle.
  • Rasti kenttä Vaihtoon lähtenyt opiskelija. Sen avulla on helppo etsiä opiskelija arkistosta hänen palattuaan takaisin Suomeen.
  • Vaihda opiskelijalajiksi sellainen, jota ei lasketa aktiiviseksi opiskelijaksi, esim. "Arkistoitu".
  • Arkistoi opiskelijan opiskelijakortti.

  Opettaja- ja asiantuntijavaihto

  Opettaja- ja henkilökuntarekisteristä löytyy vastaava liikkuvuustaulukko kuin opiskelijarekisteristäkin.

  Kieliasetukset Wilmassa, Primuksessa ja Kurre 7:ssa


  Wilmaa, Primusta ja Kurre 7:aa voi käyttää myös englanniksi. Wilmassa käyttäjä voi itse valita ohjelman kielen, Primusta ja Kurrea varten kielen määrittelee ohjelman pääkäyttäjä.

  Wilma kääntyy englanniksi klikkaamalla kirjautumissivulla English-sanaa oikeassa yläkulmassa. Toiminnot kääntyvät tällä tavalla englanniksi, mutta oppilaitoksen kurssien nimet, kurssityypit, poissaololuokitukset ym. Primukseen/Kurreen syötetty tieto jää oppilaitoksen itse käännettäväksi. Monissa rekistereissä on kenttä Nimi englanniksi, johon voi täyttää käännöksen.

  Primuksen ja Kurren englanninkielistä versiota tarvitaan lähinnä tilanteissa, joissa oppilaitokseen tulee englanninkielinen opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva. Tätä henkilöä varten voi asentaa oman Primus-asiakasosan tai PrimusKurre-asiakasosan. Asiakasosan ini-tiedostoon vaihdetaan [Lang]-kohtaan kielen numeroksi 3.

  Aiheeseen liittyen: