Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Suunnitelma työssäoppimisesta, opetushallituksen malli, Työssäoppiminen-rekisterissä

  Tämä on ammatillisten oppilaitosten työssäoppimisen suunnittelun lomake.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Työssäoppiminen-rekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Tässä osassa ohjetta käydään läpi lomakkeeseen tulostettavat tiedot.

  Suunnitelman jokaiselle sivulle tulostetaan ylätunnisteeseen tulosteen nimi, sivun numero sekä nykyinen päivämäärä. Lisäksi sivun 2 ja 3 ylätunnisteisiin tulostetaan opiskelijan nimi ja ryhmä.

  Suunnitelman sivu 1

  Yläotsikko
  Yläotsikko on jokaisella sivulla samannäköinen eli siinä on tekstinä tulosteen nimi, sivunumero ja sivujen määrä kaikenkaikkiaan. Tietokentällä haetaan ainoastaan nykyinen päivämäärä.

  Opiskelija
  Opiskelijoiden yhteystietojen punapohjaiset solut ovat tietoa, joita tulostetaan Primuksen kentistä. Haku tapahtuu Opiskelijarekisterin kentistä, joihin Opiskelija-kentällä viitataan. Oppilaitoksen nimitieto haetaan Koulun tiedot -rekisteristä.

  Työnantaja
  Lomakkeeseen kerätään myös työnantajan tiedot. Nämä tulostetaan Työssäoppimispaikka-kentän kautta. Kyseinen kenttä on linkki Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat -rekisteriin.

  Työssäoppiminen tapahtuu
  Tätä kohtaa varten on tehty omat rastisolut, joihin tulostetaan rasti sen mukaan, onko Työsuhde-kentässä tietona Ilman työsuhdetta tai Työsuhde.

  Työjärjestelyt
  Työjärjestelyiden tiedot otetaan samannimisistä kentistä Työssäoppiminen-rekisteristä. Vakuutukset-kohdassa tulostetaan joko teksti Yritys ottaa vastuuvakuutuksen tai teksti Oppilaitos ottaa vastuuvakuutuksen sen mukaan kummassako kentässä on rasti työssäoppimisen tiedoissa.

  Työturvallisuus
  Työturvallisuus-kohtaan tulostuu tieto samannimisestä kentästä.

  Suunnitelman sivu 2

  Sivun 2 ylätunnisteeseen tulostetaan aikaisemmin mainittujen tulosteen ja opiskelijan tietojen lisäksi myös tutkinnon osat-taulukon otsikkotiedot tekstinä.

  Tutkinnon osat-taulukkoon tulostetaan tiedot Työssäoppiminen-rekisterin kentistä Kurssi, Työssäoppiminen alkaa, Työssäoppiminen päättyy, Työpaikkaohjaaja sekä Tavoite ja Työtehtävä.

  Muut sivun 2 tiedot tulostetaan tekstinä ja ne on tarkoitettu käsin täytettäviksi.

  Suunnitelman sivu 3

  Sivun 3 tiedot tulostetaan tekstinä lukuunottamatta päivämäärää ja opiskelijan tunnistetietoja.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011