Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot

  Opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan voi lisätä myös sellaisia opintoja, jotka on suoritettu jossain toisessa oppilaitoksessa. Peruskoululaisella voi olla sellaisia valinnaisaineita, joita omassa koulussa ei tarjota, ja lukiolaisella vaikkapa etälukion tai ammattiopiston opintoja.

  Muualla suoritettujen opintojen kirjaamiseen Primukseen on kaksi vaihtoehtoista tapaa:

  • Opiskelijat-rekisterin Lisää muu suoritus -toiminto ja
  • opetussuunnitelmaan valmiiksi tehdyt "tyhjät" kurssit, joihin täydennetään opiskelijan suoritustiedot.

  Valmistelut

  • Täytä Koulun tiedot -rekisterissä kenttään Muun suorituksen asteikko se asteikko, jolla nämä suoritukset arvioidaan.
  • Tarkista, että opiskelijan opetussuunnitelmalle on valittu Muiden suoritusten emo. Kenttä löytyy Opetussuunnitelmat-rekisteristä ja se määrittää, minkä otsikon tai aineen alle muut opinnot kerätään.

  Pakolliset tiedot

  Alla on kuvattu kaksi vaihtoehtoista tapaa muiden opintojen lisäämiseen. Kummassakin tavassa suoritusmerkintään täytetään aina:

  • Arvosana
  • Päivämäärä
  • Kurssin nimi
  • suorituspaikka (Lisätietoja- tai Oppilaitos-kenttä)
  • Kurssityyppi.

  Nämä tiedot tarvitaan, jotta suoritukset tulevat mukaan todistuksiin ja tilastoihin, ja niissä oikeaan kurssityyppinsä mukaiseen kohtaan.

  TAPA 1: Opiskelijarekisterin Lisää muu suoritus -toiminto

  Valitse ensin aktiiviseksi opiskelija, jolle suoritus lisätään. Valitse tämän jälkeen ylävalikosta Lisätoiminnot / Lisää muu suoritus. Tämä toiminto avaa erillisen ikkunan, johon suorituksen tiedot syötetään. Tämä ikkuna vastaa kurssisuoritus-ikkunaa.

  Määrittele suoritusta koskevat tiedot.

  1) Täytä Kurssin nimi -kenttään opinnoille se nimi, jolla ne halutaan todistukseen, esim. "Liikennekasvatus".

  2) Täytä arvosana. Jos oikea arvosana ei ole mukana listassa, klikkaa Arvosana-kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vaihda asteikko. Tarkista, löytyisikö kyseinen arvosana jostain muusta asteikosta.

  3) Kurssin suorituspaikan voi kirjoittaa tekstinä Lisätietoja-kenttään tai valita Oppilaitos-valikon listasta. Vaihtoehdot tulevat Oppilaitokset-rekisteristä.

  4) Tyypiksi valitaan esimerkiksi lu muu kurssi. Tätä kurssityyppiä on käytetty Tulostepankin valmiissa tulostepohjissa, kuten lukion päättötodistuksessa. Peruskouluissa kannattaa tyyppi valita sen perusteella, mihin kohtaan todistuksissa nämä opinnot halutaan tulostaa: jos sisennettynä valinnaisaineiden kohtaan, valitse tyypiksi sama, joka muillakin valinnaisaineilla on.

  Kun olet syöttänyt suoritukseen kaikki tarvittavat tiedot, paina Ok. Yleensä opetussuunnitelmaan on määritelty jokin tietty otsikko, jonka alle nämä muut opinnot kerätään. Ellei tällaista ole määritelty, ilmestyvät opinnot aivan opetussuunnitelman loppuun. Opinnot voi tarvittaessa vetää opsissa parempaan kohtaan, esim. tietyn oppiaineen kurssien perään. Tämä kuitenkin kannattaa tehdä vasta juuri ennen opiskelijan valmistumista/eroamista.


  Muut opinnot peruskouluissa

  Peruskoulussa Lisää muu suoritus -toimintoa voi käyttää silloin, kun kyse on jonkin opsissa jo olevan oppiaineen yksittäisestä lisäkurssista. Jos opsissa on ennestään esim. valinnainen tekninen työ, voi sen alaisuuteen lisätä tällä toiminnolla muualla suoritettuja teknisen työn kursseja.

  Lisää muu suoritus -toimintoa ei voi käyttää silloin, kun oppilaan suorittamaa oppiainetta ei ole hänen opsissaan lainkaan. Tällaisissa tilanteissa kannattaa ensin luoda kyseinen oppiaine Kurssit-rekisterissä, sijoittaa se sitten oppilaan opsiin ja lisätä vasta sitten sen alle muut opinnot.

  Tämä koskee erityisesti niitä oppiaineita, jotka huomioidaan yhteishaussa eli siirrossa Opintopolku-järjestelmään. Lisää muu suoritus -toimintoa käytettäessä ei voida määritellä, mihin aineeseen opinnot kuuluvat yhteishaussa.  TAPA 2: Opetussuunnitelmaan lisätään valmiiksi "tyhjiä" kursseja

  Jos muut opinnot kokoavaa otsikkoa ei syystä tai toisesta voida määritellä, ei tapaa 1 voida käyttää. Tällöin opetussuunnitelmaan tehdään valmiiksi tyhjiä kursseja, joihin täytetään opiskelijakohtaisesti opintojen tiedot.

  Tee Kurssit-rekisterissä valmiiksi tarvittava määrä kursseja ja niille jokin otsikko/aine, jonka alle ne kootaan. Kurssien nimet ja lyhenteet voivat olla esim. Muu1, Muu2, Muu3 jne. Otsikon nimi voi olla esim. "Muut suoritukset". Täytä kurssityypit kuten yllä kohdassa 4.

  Muualla suoritettujen opintojen arvioinnit syötetään näihin tyhjiin kursseihin Opiskelijarekisterin kautta. Normaalien arviointitietojen lisäksi täytetään Kurssin nimi ja suorituspaikka. Suorituspaikka kirjoitetaan Lisätietoja-kenttään tai valitaan Oppilaitos-valikosta.


  Lisätietoviitteet muualla suoritetuista opinnoista todistus-tulosteisiin

  Mikäli jollekin kurssille tai aineelle on merkitty Lisätietoja-kenttään jotakin tekstiä, esim. suorituspaikka ja aika, lisätietoviite voidaan tulostaa todistuksiin/tulosteisiin. Tulostuseditorissa laitetaan Arvosana-solun jälkeiseen soluun sisällöksi Lisätietoviite ja tulosteen viimeiselle sivulle alatunnisteeseen Viitteiden selitykset. Kurssin kohdalle tulostuu silloin viitenumero ja tulosteen alatunnisteeseen tulostetaan viitteen selitys.

  Viitenumeron voi tulostaa pienemmällä fontilla ja "yläindeksiin" siten, että ko. solun fonttikooksi laitetaan esim. 6 ja Asettelu ja reunaviivat -kohdassa klikataan Asettelu-sana laatikon vasempaan yläkulmaan.

  Lisätietoviitteen tulostusmuodon voi itse valita kolmesta vaihtoehdosta. Kun tulostepohjassa valitaan "Lisätietoviite" tai "Viitteiden selitykset", ohjelma näyttää apuruudun, jossa valitaan, tulostetaanko viitenumero ilman sulkumerkkiä, sulkumerkki numeron oikealla tai vasemmalla puolella.

  Palaava tai siirtyvä opiskelija

  2. asteella ja korkeakouluissa tulee tilanteita, joissa opiskelija aloittaa opinnot uudelleen, siirtyy päivälukiosta aikuislukioon tai avoimesta amk:sta tutkinto-opiskelijaksi. Kun opiskelija siirtyy saman MultiPrimuksen sisällä, voi suoritukset kopioida vanhalta rekisterikortilta uudelle.

  Rekisterikortin kopioinnissa Primus kysyy Kopioidaanko myös suoritukset?. Tähän vastataan "kyllä". Rekisterikortin opsnäkymään ilmestyvät aiemman kortin suoritukset ja valinnat. Kortille korjataan tarvittaessa uusi ops, opiskelijalaji ym. tiedot.

  Jos opiskelijalle on jo tehty uusi rekisterikortti ja siihen on täytetty jotain suorituksia, voi vanhan kortin suoritukset siirtää Toiminnot / Koulusiirrot / Päivitä henkilön toiselta kortilta. Vanhat suoritukset siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan oikeille paikoilleen, mikäli niille löytyy vastaava kurssi (=kursseilla sama rekisterikortti). Loput suoritukset siirtyvät ns. häntäkursseiksi. Opsiin lisättyjä muita suorituksia ei siirretä.

  Aiemmalla kortilla oleva suoritus korvaa uuden suorituksen tiedot, jos aiemmassa suorituksessa on arvosana. Tällöin kaikki saman kurssin suoritustiedot korvautuvat vanhan suorituksen tiedoilla.

  • Esimerkki 1: Opiskelijalla sai kurssista aiemmin arvosanan 7. Uudella kortilla samaan kurssiin on kirjattu sanallista arviointia, ei muuta. => Sanallinen arviointi katoaa ja arvosanaksi tulee 7.
  • Esimerkki 2: Opiskelijalla on kurssista ennestään sanallista arviointia. Uudella kortilla arvosanaksi on merkitty "K Kesken". => K-arvosana säilyy, sanallinen arviointi ei siirry.
  • Esimerkki 3: Opiskelijalla oli aiemmin kurssissa valinta, uudella kortilla kurssia ei ole valittu. => Valinnat eivät päivity Päivitä henkilön toiselta kortilta -toiminnossa.