Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimiseen lisäyksiä/uutta

  Työssäoppimisen uuteen kirjaustapaan on tullut joitakin muutoksia ja lisäyksiä.

  Työssäoppimisen kirjaukseen uutta

  • Työssäoppiminen-rekisterissä Kurssi-kenttä on nyt monirivinen. Kaikki ne osa-alueet, joiden asioita samassa työssäoppimisessa harjoitellaan, voidaan lisätä moniriviseen kenttään. Osaamispisteet jaetaan niin ikään moniriviseen Laajuus osaamispisteinä -kenttään sen mukaan, mikä on kunkin jakson osuus koko työssäoppimisjaksosta. Huolehdi siitä, että et kirjaa työssäoppimiseen enemmän osaamispisteitä kuin kunkin osa-alueen kokonaislaajuus on.
  • Työssäoppimisen voi nyt yhdistää toisen kurssin työssäoppimiseen. Työssäoppimista kirjattaessa voi valita, luodaanko uusi työssäoppiminen vai yhdistetäänkö tämän kurssin työssäoppiminen samalle rekisterikortille jonkin opiskelijalle aiemmin kirjatun työssäoppimisen kanssa.
  • Työssäoppimista kuvaava ratas-ikoni ilmestyy opiskelijan ops-puussa niihin kursseihin, jotka on sidottu moniriviseen Kurssi-kenttään (vaikka top onkin lisätty vain yhden kurssin kautta).
  • Työssäoppimisen voi nyt arvioida Hyväksytty/Hylätty vaihtoehdoilla. Huomaa käydä laittamassa Hyväksytty-merkintä myös jo aiemmin kirjatuille top:lle, jotta ne tulisivat tilastoon ja yhteenvetoon.
  • Hyväksytyn työssäoppimisen merkiksi ratas-ikonin viereen tulee vihreä väkänen ops-puuhun, jos on yksikin hyväksytty top.
  • Hylätyn työssäoppimisen merkiksi tulee punainen väkänen, jos suorituksessa on ainoastaan hylättyjä työssäoppimisia.
  • Keskeytetystä työssäoppimisesta voi kirjata keskeytyspäivämäärän ja lisätietoja keskeytyksen syistä.
  • Työpaikkaohjaaja-kenttä on myös monirivinen, jolloin useampi ohjaaja voi tarkastella ja kommentoida saman työssäoppimisen tietoja.
  • Työssäoppiminen-rekisterin Muut opettajat -kenttään kirjatut opettajat saavat Wilmassa samat oikeudet muokata työssäoppimista kuin vastuuopettaja.
  • Muuten muut opettajat näkevät työssäoppimiset vain, jos opettavat opiskelijaa samassa kurssissa tai ovat ryhmänohjaajia.
  • Työssäoppiminen arvioidaan vasta, kun se on kokonaan suoritettu. Hyväksytty-arviointi koskee silloin kaikkia näitä kursseja, jotka on liitetty samaan top:n rekisterikorttiin. Jos samaan työssäoppimiseen on liitetty useampi kurssi, arvioidaan jokainen rivi erikseen. Työssäoppimisten laajuudet huomioidaan yhteenvetoihin niiltä riveiltä, joilla on suoritukseksi laskettava arvosana.
  • Kun Opiskelijarekisterissä poistaa kurssin kautta työssäoppimista, niin top:sta poistuu vain kyseinen kurssi. Koko työssäoppiminen poistuu vasta, kun siinä ei ole yhtään kurssia jäljellä.
  • Jos valintoja poistetaan massana useammalta opiskelijalta kerralla, Primus tutkii, onko valittuihin kursseihin linkitetty työssäoppimista. Jos jollakin opiskelijalla on kurssissa valinta (mutta ei suoritusta) ja siihen liittyy työssäoppiminen, sitä ei poisteta valintojen massapoiston yhteydessä.

  TOP-osaamispisteiden määrä

  • Suoritettujen työssäoppimisten osaamispisteet yhteensä näkyy Opiskelijarekisterin infoalueella himmeällä.
  • Yhteenvetoon lasketaan osaamispisteet Työssäoppiminen-rekisterin kentästä Laajuus osaamispisteinä kaikista työssäoppimisista, jotka on hyväksytysti arvioitu. Jos työssäoppimisen Kurssi-kentässä on monta kurssia, lasketaan niiden rivien osaamispisteet yhteensä, joissa on samalla rivillä hyväksytty arvosana.

  Tilastointi

  • Tutkinnon suorittaneiden tilastoon lasketaan työssäoppimisen osaamispisteet monirivisestä Laajuus osaamispisteinä -kentästä. Ohjelma laskee osaamispisteet yhteen kaikista opiskelijan työssäoppimisista ja niissä kaikilta riveiltä, jos samaan työssäoppimiseen on sidottu monta kurssia/opintojaksoa.
  • Tilastoon huomioidaan vain hyväksytysti arvioidut työssäoppimiset
  • Työssäoppimista voi lisätä mille tasolle tahansa opsissa, mutta emme suosittele top:n lisäämistä otsikkotasolle. Jos se lisätään esim. tutkinnon osaan, siihen voi sitoa useamman jakson. Ohjelma tutkii työssäoppimisen tilastointia varten koko opsin, koska työssäoppimista voi olla lisättynä mille tasolle tahansa.
  • Jos top:n lisää johonkin jaksoon/tutkinnon osaan(/otsikkoon) ilman osaamispisteitä ja merkitsee sen hyväksytyksi, ohjelma ottaa osaamispisteet työssäoppimiselle silloin kurssin tiedoista.
  • Muut tilastoon laskettavat osaamispisteet huomioidaan edelleen opsissa alimmalta tasolta kuten ennenkin.