Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukuvuositodistus, numeroarviointi

  Katso kuva

  Tämä on peruskoulun lukuvuositodistus niille luokka-asteille, joilla käytetään numeerista arviointia. Todistus soveltuu esim. luokka-asteille 3-8.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona.

  Keltapohjainen suoritustaulukko käy läpi aina kyseisen opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa sieltä halutut tiedot. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan kuin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ensimmäisessä kuvassa on ylätunniste paperitulosteena. Toisessa kuvassa ylätunniste on sellaisena kuin se näkyy tulostuseditorissa.

  1. sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut koulun nimen, opiskelijan nimen, syntymäajan, lukuvuoden päättymispäivän sekä vuosiluokan tietojen tulostamista varten. Näiden solujen sisältö tulostetaan Primuksen kentistä. Valkopohjaisten solujen sisältö on tekstiä, se näkyy samanlaisena kaikille opiskelijoille ja voidaan kirjoittaa suoraan tulostepohjaan.

  Jos haluat muuttaa solun tekstiä, valitse solu aktiiviseksi, jolloin solun sisältö tulee näkyviin määrityspalkin Teksti-välilehdelle ja voit muuttaa tekstin haluamaksesi.

  Tieto-solun sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi, paina Tieto-välilehden kentää, jolloin saat hakuruudun esiin. Tyhjää solun sisältö ja valitse kenttäluettelosta jokin muu tieto poistamasi tilalle.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen solu Kurssin tiedot->Nimi tulostaa kurssin nimen.

  Solulla on ehto Arvosanalukumäärä()>0 JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa eli väliotsikko tulostuu vain silloin, kun siihen liittyvissä aineissa on arvosana ja aineissa on suorituksia Koulun tiedot -rekisterissä määritellyn kevätlukukauden alkamisajankohdan jälkeen.

  Kurssityypiksi on valittu väliotsikko. Äidinkieli ja kirjallisuus, Toinen kotimainen kieli ja Muut valinnaiset aineet on kurssirekisterissä määritelty väliotsikko-tyyppisiksi.

  Kurssin nimi

  Seuraavan rivin ensimmäinen solu on Kurssin tiedot()->Nimi. Kurssityypeiksi on valittu käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine ja yhteinen aine. Ehdoksi on määritelty Arvosana()->Arvosana<>"" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa. Ylemmässä kuvassa esitetään tulostusehto, solun sisältö ja kurssityyppit.

  Määrittelyn ja ehdon mukaan todistukseen tulostuvat kaikki ne aineet, joissa viimeisin suoritus on annettu kevätlukukauden alkamispäivän jälkeen ja joiden kurssityyppi on käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine tai yhteinen aine.

  Kaikki aineet tulostuvat solun vasempaan reunaan. Jos haluat sisentää väliotsikoiden Äidinkieli ja kirjallisuus sekä Toinen kotimainen kieli alle tulostuvat aineet, lisää kurssirekisterissä muutama välilyönti kurssien nimen alkuun. Esimerkkitulosteessa on lisätty kolme välilyöntiä pääaineiden "suomen kieli" ja "ruotsinkieli, B1-oppimäärä" eteen.

  Arvosana

  Seuraavassa sarakkeessa on punainen solu arvosanan tulostamista varten. Solun sisältö on Tyyppi->Arvosanaviite+Arvosana()->Arvosana. Ehdoksi on määritelty Arvosana->Arvosana<>"" JA Viimeisin suoritus ()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa eli tämän solun sisältö tulostuu silloin, kun aineesta on annettu arvosana kevätlukukauden alkamispäivän jälkeen.

  Yksilöllistettyjen aineiden arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*). Yksilöllistettyjen aineiden tähti-merkin tulostamista varten otetaan Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä "Arvosanaviite". Kurssityyppien yksilöllistetty aine ja yksilöllistetty kurssi arvosanaviitteeksi merkitään tähti (*).

  Valinnainen aine

  Kolmannen rivin solu Kurssin tiedot->Nimi tulostaa aineen nimen silloin, kun kurssityyppi on valinnainen aine.

  Tulostusehto on Arvosana()->Arvosana<>"" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa. Määrittelyn ja ehdon mukaan todistukseen tulostuvat kaikkien niiden kurssien nimet, joiden kurssityyppi on valinnainen aine ja oppilaalla on kurssista kevätlukukauden alkamispäivän jälkeen annettu arvosana.

  Samalla rivillä on jälleen solu Arvosana()->Arvosana arvosanan tulostamista varten. Kurssimääritykset ja ehto ovat samat kuin saman rivin Kurssin tiedot()-Nimi solussa. Kohdassa "Asettelu ja reunaviivat" teksti on asemoitu solun oikeaan reunaan.

  Alatunniste


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten.

  Otsikot (tekstisolut) näkyvät tekstinä. Tietosolut: Luokaltasiirto, Ehtojen suoritus, Lisätietoja todistukseen ja seuraavan lukuvuoden alkamistiedot näkyvät punapohjaisina. Nämä tiedot haetaan siis Primuksen kentistä.

  Alatunnisteen ylin solu tulostaa luokaltasiirron tiedot.

  Ensimmäinen solu

  Solun sisältö "Siirretään "+Tuleva luokka-aste/Vuositaso+". vuosiluokalle.", ehto Luokaltasiirto="siirretään" tulostuu silloin, kun opiskelijalle on Luokaltasiirto -kenttään määritelty "siirretään". Solun sisällön tyyppinä on Tieto ja siihen on + -merkein yhdistetty sekä tekstiä että tietoa. Lainausmerkeissä olevat osat ovat tekstiä ( "Siirretään ", ". vuosiluokalle."), jota voi muokata: Valitse solu aktiiviseksi ja klikkaa Tieto kenttää, jolloin avautuu hakuruutu. Etsi hakurivistä se tekstinpätkä, jota haluat muokata ja siirry nuolipainikkeilla hakurivissä oikeaan kohtaan.

  Toinen solu

  Solun sisältö "Jätetään "+Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste+". vuosiluokalle." , ehto Luokaltasiirto="jätetään". Tässä luokka-aste tulostetaan opiskelijalle Luokka-aste/Vuositaso-kentästä.

  Kolmas solu

  Kolmas sisältö "Oppilas jätetään"+Luokka-aste/Vuositaso-> Luokka-aste+".vuosiluokalle, mikäli hän ei suorita hyväksyttävästi ehtoja " Ehdot+".". Ehto Luokaltasiirto="ehdollinen jättäminen". Aine, jossa opiskelija saa ehdot, tulostetaan opiskelijarekisterin kentästä Ehdot. Aineen nimi tallennetaan inessiivissä, esim. matematiikassa.

  Seuraavana on Tietosolu "Ehtojen suoritus "+Ehtojen suoritus+".", ehto Luokaltasiirto="ehdollinen jättäminen". Ehtojen suoritus kenttään määritellään ehtojen suorittamisajankohta (esim. tiistaina 12.6.2001 kello 9.00)

  Opiskelijan tuleva luokka-aste määritellään opiskelijarekisterin kenttään Tuleva luokka-aste/Vuositaso.

  Opiskelijarekisterin Luokaltasiirto kentässä on kolme vaihtoehtoa: siirretään, jätetään ja ehdollinen jättäminen. Kenttään kannattaa ensin kopioida kaikille opiskelijoille siirretään ja sen jälkeen käydä muuttamassa tieto luokalle jääville ja ehtoja saaville.

  Myös Luokka-aste/Vuositaso ja Tuleva luokka-aste/vuositaso -kenttiin kopioidaan tiedot. Jos kenttiä ei löydy opiskelijarekisterissä, ota ne esiin kenttäeditorissa, Ylläpito / Kenttäeditori.

  Lisätietoja tulostetaan opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen-kentästä.

  Seuraavaksi on tietosolu, joka tulostaa seuraavan lukuvuoden alkamisajankohdan. Solun sisältönä on "Seuraava lukuvuosi tässä koulussa alkaa" Koulun tiedot->Seuraavan lukuvuoden alkamispäivä Koulun tiedot->Seuraava lukukausi alkaa klo. Solu sisältää sekä tekstiä että tietoa.

  Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 01.10.2013