Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijoiden ja huoltajien tulosteet Wilmassa


  Opiskelijat voivat tulostaa Wilman kautta opintoihinsa liittyviä asiakirjoja, esim. jaksotodistuksen tai Matkahuollon/VR:n opiskelutodistuksen. Oppilaitos valitsee, mitä tulosteita Wilman kautta voi tulostaa. Tulosteet laaditaan Primuksessa, tulostuseditorilla.


  Opiskelijan omat tulosteet

  • Opiskelijan omia opintoja koskevat tulosteet valitaan Primuksen Koulun tiedot -rekisterin Opiskelijan tulosteet -kenttään. Tähän kenttään lisätyt tulosteet näkyvät automaattisesti kaikilla opiskelijoilla, ilman käyttäjäryhmää.
  • Jos opiskelijalla on Opiskelijat-rekisterissä Koulu-kentässä useampi koulu, näkyy hänellä Opiskelijan tulosteet -kentän tulosteet kaikista näistä kouluista.
  • Omat tulosteet näkyvät Wilman Tulosteet-sivulla.

  Opiskelijoiden käyttäjäryhmät

  • Käyttäjäryhmä merkitään joko Opiskelijat-rekisteriin, Luokat-rekisteriin tai Koulun tiedot -rekisteriin, kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Opiskelijan kortille merkitty käyttäjäryhmä on ensisijainen, ts. jos opiskelijan kortille on merkitty jokin ryhmä, kuuluu opiskelija vain tähän ryhmään (ei huomioida opiskelijan luokalle tai koululle merkittyjä ryhmiä). Jos opiskelijakohtainen ryhmä on tyhjä, katsotaan opiskelijan luokan käyttäjäryhmiä. Jos näitäkään ei ole, katsotaan opiskelijan koulun käyttäjäryhmiä. Ryhmiä ja niiden oikeuksia ei siis lasketa yhteen, vaan jos luokalle on täytetty jokin ryhmä ja koululle kaksi muuta ryhmää, on luokan opiskelijoilla vain se yksi luokalle täytetty käyttäjäryhmä.

  Tuloste esiin vain tietyille luokille tai opiskelijoille

  Tulosteen voi rajata näkymään esim. vain 9. luokkalaisille tai vain oppilaskunnan hallitukselle. Tällainen rajaus tehdään käyttäjäryhmän avulla, ja tällaisia tulosteita EI lisätä Koulun tiedot -rekisterin Opiskelijan tulosteet -kenttään.

  • Tuloste esiin tietyille luokille: Saat esim. TET-päiväkirjatulosteen näkyviin vain 9. luokkalaisille, kun luot käyttäjäryhmän "9. luokkalaiset", ja valitset sen kaikille Luokat-rekisterissä Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään pelkille 9. luokille, sekä kyseiselle TET-tulosteelle.
  • Tuloste esiin tietyille opiskelijoille: Jos haluat tulosteen näkyviin vain oppilaskunnan hallitukselle, tee käyttäjäryhmä "Oppilaskunnan hallitus", ja merkitse se Opiskelijat-rekisterissä hallituksen jäsenille kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa sekä kyseiselle tulosteelle.

  Huoltajien käyttäjäryhmät

  • Käyttäjäryhmä merkitään joko Opiskelijat-rekisteriin, Luokat-rekisteriin tai Koulun tiedot -rekisteriin kenttään Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Opiskelijan kortille merkitty käyttäjäryhmä on ensisijainen, ts. jos opiskelijan kortille on merkitty jokin huoltajan käyttäjäryhmä, kuuluu huoltaja vain tähän ryhmään (ei huomioida opiskelijan luokalle tai koululle merkittyjä ryhmiä).

  Huoltajien tulosteet

  Huoltajien tulosteet saa Wilmaan samalla tavalla kuin opiskelijoidenkin:

  • Jos Opiskelijat-rekisterin tuloste saa näkyä kaikilla huoltajilla, lisätään se Koulun tiedot -rekisterin Huoltajan tulosteet -kenttään.
  • Jos tuloste saa näkyä vain osalla huoltajista, sitä EI merkitä Koulun tiedot -rekisteriin vaan sen näkymistä rajataan käyttäjäryhmän avulla. Käyttäjäryhmä merkitään joko Opiskelija-rekisteriin tai Luokat-rekisteriin. Molemmissa rekistereissä on kenttä Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Muiden rekisterien tulosteet

  Opiskelijoille ja huoltajille saa esiin myös joidenkin muiden rekisterien tulosteita, esim. Kirjasto-rekisterin.

  • Muiden rekisterien tulosteille ei ole kenttiä Koulun tiedot -rekisterissä, vaan niiden näkymistä säädellään käyttäjäryhmän avulla.
  • Muiden rekisterien tulosteet näkyvät opiskelijoille, kun tulosteella ja opiskelijalla on sama käyttäjäryhmä ja käyttäjäryhmällä ko. rekisteriin Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.
  • Käyttäjäryhmä voi olla myös sellainen, johon kuuluvat kaikki koulun opiskelijat tai kaikki huoltajat. Tällöin käyttäjäryhmän voi merkitä Koulun tiedot -rekisterin Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään.