Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Vuosisuunnittelu


  Koulun toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen voi täyttää Wilmassa. Kouluvirasto luo Wilmassa valmiit pohjat, joihin rehtorit täyttävät oman koulunsa suunnitelmat ja myöhemmin toteutuneet asiat. Valmiit vuosisuunnitelmat ja toimintakertomukset näkyvät Wilmassa myös opettajilla ja johtokunnalla. Myös opiskelijat ja huoltajat näkevät valmiit vuosisuunnitelmat, mutta eivät toimintakertomuksia.

  Vaiheet

  1) Valmistelut

  • Tarkista, että Koulun tiedot -rekisterissä on täytetty vaadittavat tiedot, että opettajille ja viraston henkilökunnalle on annettu tarvittavat oikeudet ja että opiskelijoiden opiskelijalajit ovat ajan tasalla.

  2) Virasto luo pohjan koulujen suunnitelmille.

  • Pohja on ikään kuin sisällysluettelo, jonka otsikoiden alle rehtorit ym. kirjoittavat oman koulunsa suunnitelmat. Aiemman pohjan voi kopioida, jolloin sitä ei tarvi luoda tyhjästä.
  • Virasto perustaa pohjasta jokaiselle koululle oman suunnitelmadokumentin. Myös aiemmat suunnitelmat voi kopioida.
  • Virasto merkitsee koulukohtaisten suunnitelmien työvaiheeksi "suunnitelma kesken".
  • Tässä tilassa suunnitelma näkyy opettajilla ja henkilökunnalla. Muokkauksia voivat tehdä ne henkilöt, joille on annettu siihen erilliset oikeudet.

  3) Rehtori täyttää suunnitelman.

  • Rehtori täyttää tekstit suunnitelman otsikoiden alle.
  • Rehtori lisää tarvittaessa alaotsikoita isojen otsikoiden alle.
  • Rehtori voi osoittaa osioita opettajille täytettäväksi.
  • Rehtori hyväksyttää suunnitelman johtokunnalla.
  • Rehtori klikkaa Merkitse valmiiksi -painiketta.

  4) Suunnitelma palautuu virastolle

  • Virasto hyväksyy suunnitelmat.
  • Virasto vaihtaa suunnitelman työvaiheeksi "suunnitelma hyväksytty, kertomus kesken".
  • Suunnitelma näkyy opiskelijoilla, huoltajilla ym. Wilmassa.

  5) Rehtori täyttää toimintakertomuksen.

  • Rehtori täyttää suunnitelman alle sen toteutumisen eli toimintakertomuksen.
  • Rehtori voi osoittaa osioita opettajille täytettäväksi.
  • Rehtori hyväksyttää kertomuksen johtokunnalla.
  • Rehtori merkitsee kertomuksen työvaiheeksi "valmis".

  6) Kertomus palautuu virastolle

  • Virasto hyväksyy kertomukset.
  • Valmis kertomus näkyy opettajilla Wilmassa. Opiskelijat ja huoltajat eivät näe kertomusta.