Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Poissaolosta ilmoittaminen etukäteen

  Huoltaja ja täysi-ikäinen opiskelija voivat ilmoittaa etukäteen saman päivän ja seuraavan päivän poissaolon. Tieto poissaolosta näkyy opettajilla Wilmassa, ja opettajat voivat kuitata poissaolon oman tuntinsa osalta kertaklikkauksella. Pidemmät poissaolot, kuten sairaslomat ja matkat, kirjataan Primukseen. Näistäkin opettajilla näkyy tieto Wilmassa.


  Huoltaja tai opiskelija ilmoittaa poissaolon

  Lyhyet poissaolot, joita ei tarvitse erikseen anoa, voi ilmoittaa Wilman kautta. Ilmoitus koskee aina vain kuluvaa päivää (ennen klo 12 tehdyt ilmoitukset) tai seuraavaa päivää (klo 12 jälkeen tehdyt ilmoitukset).

  Opettajille voi antaa mahdollisuuden syöttää samat tiedot Wilman kautta. Syöttäminen tehdään lomakkeiden avulla: Lomakkeeseen otetaan esiin poissaoloilmoitustaulukon kentät ja lomake asetetaan näkyville sille käyttäjäryhmälle, joka saa ilmoittautumisia kirjata, esim. luokanvalvojat. Linkki lomakemalliin löytyy tämän ohjeen alta.

  Pitkä poissaolo (anottu)

  Pidemmät poissaolot kirjataan Primuksen opiskelijarekisteriin siinä vaiheessa, kun lupa poissaoloon on myönnetty. Kirjaus tehdään Poissaoloilmoitukset-taulukkoon, johon täytetään poissaolon alkamis- ja päättymispäivät, luokitus, luvan myöntäjä ja mahdollinen lisätieto.

  Primuksen 4.52 ja Wilman 2.22 -versioista alkaen poissaololuokitus voidaan merkitä suoraan lomapäätöksen yhteydessä ja luokitus tallentuu automaattisesti opiskelijarekisterin Poissaoloilmoitukset-taulukkoon.


  Päättäjän valitsema luokitus näkyy luokanvalvojille ja aineenopettajille Wilman tuntimerkinnöissä opiskelijan nimen kohdalla, josta sen voi myös kopioida kaikille tunneille.


  Ominaisuus otetaan käyttöön seuraavasti:

  • Ota Hakemukset ja päätökset -rekisterin Kenttäeditorista esiin kenttä Poissaolon luokitus. Tarkista myös, että kentät Alkamispvm ja Päättymispvm ovat esillä.
  • Lisää Lomake-editorissa Poissaolon luokitus -kenttä sille lomakkeelle, jolla päätöksiä kirjataan Wilmassa. Tarkista, että lomakkeelta löytyvät myös kentät Alkamispvm ja Päättymispvm. Jos lomapäätöstä koskevia lomakkeita on useita (esim. lyhyt loma, pitkä loma), lisää kentät kaikille lomakkeille. Profiililomakkeisiin poissaololuokitusta ei välttämättä tarvitse lisätä.
  • Ohjeista lomakkeiden käyttäjiä täyttämään poissaololuokitus.

  Poissaoloilmoituksen näkyminen opettajilla

  Jos poissaolosta on ilmoitettu etukäteen, näkyy opiskelijan nimi poissaololuokituksen mukaisella taustavärillä. Nimeä klikkaamalla opiskelijan luokanvalvoja näkee ilmoitukseen kirjatut lisätiedot, esim. poissaolon syyn ja ilmoittajan. Tieto poissaolosta näkyy kaikilla niillä opettajilla, jotka opettavat opiskelijaa, tarkemmat tiedot vain luokanvalvojalla.

  Luokanvalvojan rooli

  Jotta poissaolomääriä voidaan seurata, tulee merkinnät tehdä myös oppituntien kohdille. Luokanvalvoja tekee oman luokkansa merkinnät Wilman Opiskelijat-sivun kautta.

  • Wilman kautta tehtyjen ilmoitusten kohdalla näkyy Tee merkinnät tunneille -painike, jolla saa merkittyä päivän kaikille tunneille kertaklikkausella saman luokituksen.
  • Primuksen kautta tehtyjen ilmoitusten kohdalla apuruutu ei aukea. Klikkaa päivän ensimmäistä oppituntia ja maalaa sama merkintä päivän muille tunneille.

  Aineenopettajan rooli

  Aineenopettaja merkitsee poissaolot Wilman Ryhmät-sivun kautta. Oman oppitunnin kohdalle tulee kertaklikkauksella se luokitus, jota poissaoloilmoituksessa on käytetty.

  Aiheeseen liittyen: