Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Valmistelut Primuksessa

  Jos koulu haluaa ottaa uudentyyppiset Wilma-tunnukset käyttöön, täytyy ottaa esiin muutamia kenttiä opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntarekistereissä. Lisäksi Wilmaan kannattaa laatia tiedote, jossa on linkki sivulle, jolla tunnuksia yhdistetään.

  Pääkäyttäjän tehtävät

  1. Rekisterit ja kentät

  Opiskelijarekisteri

  Ota Primuksen Opiskelijat-rekisterissä esiin tunnusten tekoon liittyvät kentät:

  • Huoltajien Wilma-tunnukset (vain lukuoikeus)
  • Rajoitettu tiedonsaantioikeus (muokattavaksi)
  • Wilman avainkoodit huoltajille (muokattavaksi)
  • Huoltajien yhteinen Wilma-tunnus vanhenee (vain lukuoikeus)

  Ota nämä kentät esiin samalle sivulle muiden huoltajatietojen kanssa. Asemoi kaksi ensimmäistä kenttää vierekkäin, ne liittyvät toisiinsa. Uudet kentät eivät liity huoltajataulukkoon, joten asemoi ne siitä erilleen.

  Anna kenttäeditorin luku- ja muokkausoikeuksissa koulukohtaisille käyttäjille muokkausoikeus vain "muokattavaksi"-merkittyihin kenttiin. Muut ovat luonteeltaan informatiivisia, niitä ei täytetä Primuksessa.

  Opettaja- ja henkilökuntarekisteri

  Ota Opettajat- ja Henkilökunta-rekisterissä esiin kentät

  • Wilman avainkoodi (muokattavaksi)
  • Wilman käyttäjätunnukset (vain lukuoikeus)
  • Uudentyyppinen Wilma-tunnus käytössä (vain lukuoikeus)

  Anna muille käyttäjille muokkausoikeus vain ensimmäiseen, muut ovat luonteeltaan informatiivisia, niitä ei täytä Primuksessa.


  Wilman käyttäjätunnukset -rekisteri

  Uudentyyppiset tunnukset muodostuvat Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin, joka löytyy Primuksen Ylläpidon rekisterit -osiosta. Tunnuksia voi tarkastella ja muokata tässä rekisterissä.

  Ota rekisterissä esiin (vaikka kaikki) kentät, mutta anna muokkausoikeus vain pääkäyttäjille. Koulukohtaisille käyttäjille riittää lukuoikeus tietoihin.

  2. Sähköpostiasetukset

  Tunnusten teko ja yhdistäminen vaatii, että Wilman sähköpostien lähetys toimii. Kirjautuneiden käyttäjien osalta sähköpostiasetukset katsotaan käyttäjän oman koulun rekisterikortilta. Kirjautumattomien käyttäjien osalta asetukset katsotaan ns. oletuskoulun kortilta, joka on yleensä Koulun tiedot -rekisterin kortti nro 1. Oletuskoulu on määritelty prwilma.ini-tiedostossa, DefaultSchool=1. Tarkista siis, että sähköpostiasetukset on täytetty sekä Wilmaa käyttäville kouluille että oletuskoululle.

  3. Tiedottaminen

  Seuraava tehtävä on tiedottaa käyttäjille, että yhdistäminen on nyt mahdollista, ja miten ja missä se tehdään. Henkilökohtaiset tunnukset tehdään Wilmassa, samoin tunnusten yhdistäminen. Käyttäjät tekevät ja yhdistävät tunnuksensa itse.

  Tee Wilmassa tiedote, jonka asetat näkyviin kaikille huoltajille. Kerro tiedotteessa mahdollisuudesta tehdä henkilökohtainen tunnus. Anna tiedotteessa linkki sivulle, jossa tunnus tehdään. Linkki tehdään liittämällä tiedotteeseen seuraava lause:

  • Uusi tunnus tehdään [[täällä | /connect]].

  "Täällä"-sanasta muodostuu linkki, jota klikkamalla käyttäjät pääsevät suoraan oikealle sivulle. Täällä on esimerkkiteksti tiedotetta varten. Voit kopioida tiedotetekstin siitä ja muokata sen omaan oppilaitokseen sopivaksi.

  Kun huoltaja kirjautuu Wilmaan nykyisellä yhteisellä tunnuksella, hän näkee Wilmassa tämän tiedotteen, klikkaa siinä olevaa linkkiä ja pääsee sen jälkeen tekemään itselleen oman tunnuksen. Tunnuksen tekoa varten huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

  • Kirjautuneilla käyttäjillä (niillä huoltajilla, joilla on jo Wilma-tunnus) linkki on pelkkä [[ täällä | /connect]].
  • Kirjautumattomia käyttäjiä varten (niillä huoltajilla, jotka ovat vasta tekemässä itselleen tunnusta) osoite annetaan muodossa [[täällä | https://wilma.kunta.fi/connect]].

  Wilma neuvoo yhdistämisen vaiheissa. Vaiheet on kuvattu myös täällä.

  Koulusihteerin ym. koulukohtaisten käyttäjien tehtävät

  Koulujen tehtäväksi jää lähinnä luoda avainkoodeja niille henkilöille, joilla ei ole ennestään minkäänlaista Wilma-tunnusta. Avainkoodit luodaan opiskelijarekisterissä kenttään Wilman avainkoodit huoltajille. Ks. tarkempi ohje täältä.

  Nykyisten Wilma-käyttäjien ja heidän tunnustensa suhteen ei kouluilla tarvitse tehdä mitään.